Písemná aukce 16 / Filatelie / Filatelistické obory / Polní pošta / ČSR I

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
49804 - 1918 FRANCE  sestava 4 pohlednic adresovaných na legionář
Jakost
1918 FRANCE sestava 4 pohlednic adresovaných na legionáře ve Francii, vše bez frankatury, různá DR, slabší razítka PP, stopy stáří, dopor. prohlídku
Vyvolávací cena:
50091 - 1919 FRANCIE  dopis s pěkným červeným kruhovým raz. Mis
Jakost
1919 FRANCIE dopis s pěkným červeným kruhovým raz. Mission Militare Franciaise/ Le Général/ Prague, vyfr. zn. 25h Hradčany s rozmazaným nečistým otiskem SR Praha 26.V.19, obálka s drobným natržením v okrajích, ojedinělé!!
Vyvolávací cena:
U:A5
50080 - 1919 ITÁLIE  pohlednice 35. pluku s fialovým kruhovým út
+1
Jakost
1919 ITÁLIE pohlednice 35. pluku s fialovým kruhovým útvarovým razítkem Comando 2. Battaglione/ 35. Reggimento Czeco-slovacco, vyfr. 10h zn. Hradčany se znárodněným DR Beroun 16.I.19; pohlednice zašpiněná KVP, ale velmi zajímavá, luxusní otisk razítka!
Vyvolávací cena:
50816 - 1920 FRANCE  sestava 4ks pohlednic zaslaných z Itálie na p
Jakost
1920 FRANCE sestava 4ks pohlednic zaslaných z Itálie na příslušníka 21.Leg. pluku z Francie Jana Homolku, 3x do Čáslavi a 1x na Voj. Akademii do Hranic na Moravě; lomy, odřené rohy
Vyvolávací cena:
47918 - 1918? RUSSIA  potvrzení o příjmu dopisů s kulatým razí
Jakost
1918? RUSSIA potvrzení o příjmu dopisů s kulatým razítkem Finanční správy Československého vojska na Rusi a podpis přejímatele, vystaveno ve Vladivostoku 25.IV., vícekráte přeloženo, celkově však zachovalé, formát 110x175mm
Vyvolávací cena:
49805 - 1919 4 pohlednice zaslané přes PP na Těšínsku, DR Karvi
Jakost
1919 4 pohlednice zaslané přes PP na Těšínsku, DR Karviná, Frýdek, Moravská Ostrava, DOLNÍ BLUDOVICE, 2x řádkové razítko, různá kvalita otisků i pohlednic
Vyvolávací cena:
51851 - 1919 velké kruhové raz. 21. československý střelecký p
+1
Jakost
1919 velké kruhové raz. 21. československý střelecký pluk francouzských legií (neúplný otisk), přes DR Moravská Ostrava 31.I.19 na pohlednici Těšína, zajímavý tex psaný v Těšíně, zachovalé
Vyvolávací cena:
49515 - 1918 lístek italské PP zaslaný příslušníkem 33. Česk
Jakost
1918 lístek italské PP zaslaný příslušníkem 33. Československého Pluku (Italská legie), řádkové fialové raz. s DR Sasvár 918 Dec.24. (Šaštín), dekorativní
Vyvolávací cena:
49812 - 1919 2ks pohlednic, 1x odesláno ze Slovenska s 2-řádkový
Jakost
1919 2ks pohlednic, 1x odesláno ze Slovenska s 2-řádkovým raz. Od česko - slovenských legií/ porta prosto + uherské DR Nagyszombat/ 919 JUN.3 (Trnava), 1x adresováno na PP 14 s řádkovým raz. Prosta poštovného a vylámaným DR Budějovice/ 19.IX.19, zachovalé
Vyvolávací cena:
49858 - 1919 3 pohlednice prošlé PP bez útvarových razítek, DR
Jakost
1919 3 pohlednice prošlé PP bez útvarových razítek, DR Galgocz, Nagyszombat a Brno, ručně označeno jako PP, zachovalé
Vyvolávací cena:
50479 - 1919 4x pohlednice s různými útvarovými razítky (mj. 2x
Jakost
1919 4x pohlednice s různými útvarovými razítky (mj. 2x 35. pluk), různá DR, 1x Čs.PP 44, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
51850 - 1919 6. SEZIONE SUSSISTENZE C.S., fialové kruhové raz. Ita
+1
Jakost
1919 6. SEZIONE SUSSISTENZE C.S., fialové kruhové raz. Italských legií na pohlednici Košic - park, bez poškození
Vyvolávací cena:
50459 - 1919 dopis zaslaný přes PP do Uherského Hradiště, DR Ga
Jakost
1919 dopis zaslaný přes PP do Uherského Hradiště, DR Galgocz 919-JUL.12, řádkové raz. Vojenský soud armádního sboru Československého (z Itálie), utržený okraj, zajímavý text
Vyvolávací cena:
50670 - 1919 povolenka opravňující jmenovaného na zakoupení jed
Jakost
1919 povolenka opravňující jmenovaného na zakoupení jednoho cestovního lístku na parník v Bratislavě, kulaté razítko Ministerstvo Československé republiky, plná moc / / Státní policie při Ministerstvu pro Slovensko, zajímavé, 2 sklady
Vyvolávací cena:
51813 - 1919 fotopohlednice Plzeňská dělobitná na Slovensko! 7.X
+1
Jakost
1919 fotopohlednice "Plzeňská dělobitná na Slovensko!" 7.XII.1918, prošlé s řádkovým raz. Čs. polní dělostřelecký pluk č.19 doplněno DR PP 46/ 17.I.19, pěkná dokumentační celistvost, bezvadný stav!
Vyvolávací cena:
50751 - 1919 kruhové fialové raz. DIVISION TCHÉCOSLOVAQUE/ La Gé
+1
Jakost
1919 kruhové fialové raz. DIVISION TCHÉCOSLOVAQUE/ La Général na pohlednici doplněné DR Ungvér 919 Maj.05., velmi pěkné otisky razítek, odřené rohy
Vyvolávací cena:
52219 - 1919 oválné červené razítko R.POSTE/ 31°REGGIMENTO/ C.
+1
Jakost
1919 oválné červené razítko R.POSTE/ 31°REGGIMENTO/ C.S. na pohlednici zaslané do Prahy, doplněno DR Poprad 919.Jan.9., velmi pěkná kolážová pohlednice Popradu, zašlé odřené růžky, luxusní otisk raz. PP
Vyvolávací cena:
50757 - 1919 pěkný otisk řádkového raz. GROUPE ORIENTAL DE SLOV
+1
Jakost
1919 pěkný otisk řádkového raz. GROUPE ORIENTAL DE SLOVAQUIE/ SECTION DU COURRIER, doplněné DR PP č.22/ 20.VIII.19, zachovalé
Vyvolávací cena:
48124 - 1919 pohlednice od příslušníka četnictva v Šahách ode
+1
Jakost
1919 pohlednice od příslušníka četnictva v Šahách odeslaná přes PP s modrým 2-řádkovým razítkem POŠTA ČS/ 3. prapor 34. pluk + DR Čs.PP 50/ 29.VII.19, razítka se překrývají ale jsou čitelná, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48128 - 1919 pohlednice s 2-řádkovým svštlefialovým razítkem 3
+1
Jakost
1919 pohlednice s 2-řádkovým svštlefialovým razítkem 35. Pluk Českoslovens../ 12 rota kulometná + DR Čs.PP 75/ 24.IV.19, razítka částečně překrytá, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48108 - 1919 pohlednice s 2-řádkovým zeleným razítkem Čs. pě
+1
Jakost
1919 pohlednice s 2-řádkovým zeleným razítkem Čs. pěší polní pluk č.106/ 8. setnina + DR Čs.PP 10/ 19.VII.191., zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48119 - 1919 pohlednice s fialovým 2-řádkovým razítkem Čs. kom
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým 2-řádkovým razítkem Čs. komb. pěší pluk čís. 107/ 2 /I. setnina + slabší otisk DR Čs.PP 26/ 16.VII.1919, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48115 - 1919 pohlednice s fialovým 2-řádkovým razítkem v česko
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým 2-řádkovým razítkem v česko - italské mutaci "4 domobranecký čsl. prapor/ battaglione di mil. territ cz.sl. + DR Čs.PP 44/ 27.V.19, razítka se překrývají, lom rohu a menší odření růžků
Vyvolávací cena:
U:A5
48116 - 1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem 4. domobra
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem 4. domobranecký čsl. prapor + DR Čs.PP 44/ 29.VII.19, částečné překrytí razítek, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48130 - 1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Českoslov
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Československé námořnictvo + DR PP 8/ ČSP/ 4.X.--9, zachovalé
Vyvolávací cena:
48120 - 1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Čs. velit
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Čs. velitelství I. skupiny na Slovensku + uherské DR Nagyszombat/ 919 JAN.7 (Trnava), částečné překrytí razítek, zachovalé
Vyvolávací cena:
48111 - 1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Zásobovac
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Zásobovací kolona čs. 9. pěš. divize + DR Čs.PP 25/ 25.VII.1919, velmi slabé lomy jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48121 - 1919 pohlednice s modrofialovým 2-řádkovým razítkem Pol
+1
Jakost
1919 pohlednice s modrofialovým 2-řádkovým razítkem Polní četnictvo Velitelství / slov. skup. gen. Sittelhauser + DR PP 8/ ČSP/ 31.VII.--9, zachovalé
Vyvolávací cena:
50001 - 1919 pohlednice s razítkem Československá polní pošta 7
+1
Jakost
1919 pohlednice s razítkem Československá polní pošta 75/ 7.II.19, neúplný otisk, pohlednice vydaná v USA, voják čsl. legií, horší kvalita obrazu
Vyvolávací cena:
48129 - 1919 pohlednice se zelenou nálepkou YMCA s fialovým řádk
+1
Jakost
1919 pohlednice se zelenou nálepkou YMCA s fialovým řádkovým razítkem Velitelství I. praporu českosl. námořnictva + DR PP 8/ ČSP/ 18.VIII.--9, zachovalé
Vyvolávací cena:
48131 - 1919 pohlednice z Tater s 3-řádkovým fialovým razítkem
+1
Jakost
1919 pohlednice z Tater s 3-řádkovým fialovým razítkem Slovenský pluk čís. / štábní setnina/ Pol. posta 46 + DR Eperjes/ 919 JAN.26 (Prešov), razítka se překrývají, zachovalé
Vyvolávací cena:
50409 - 1919 pohlednice prošlá přes PP, razítko Rózsnyó Gömö
+1
Jakost
1919 pohlednice prošlá přes PP, razítko Rózsnyó Gömör VM. 919OKT.12, řádkové razítko Vojenská věznice v Rožnavě, Pododdělení; dobrý stav
Vyvolávací cena:
50229 - 1919 pohlednice s přítiskem Vojenský domov, doplněná ú
+1
Jakost
1919 pohlednice s přítiskem Vojenský domov, doplněná útvarovým raz. Čs. střelecký pluk č.30/ I. setnina strojních pušek, DR PP č.14/ 27.XII.19, zachovalé
Vyvolávací cena:
50749 - 1919 pohlednice, řádkové raz. KARPATORUSKÁ KRAJINA/ Sect
+1
Jakost
1919 pohlednice, řádkové raz. KARPATORUSKÁ KRAJINA/ Section du courrier/ Podatelna ve fialové barvě s částečným otiskem DR PP č.14/ 15.X.19, mírně odřené růžky
Vyvolávací cena:
50754 - 1919 pohlednice, řádkové útvarové raz. Štábní setnin
+1
Jakost
1919 pohlednice, řádkové útvarové raz. Štábní setnina rusínské skupiny ve fialové barvě, přes kruhové raz. Division Tchecoslovaque/ La Général, doplněno DR PP č.12/ 16.VII.19, zachovalé
Vyvolávací cena:
51808 - 1919 sestava 2ks pohlednic, Hughesova stanice, řádkové r
+1
Jakost
1919 sestava 2ks pohlednic, Hughesova stanice, řádkové rámečkové raz. doplněno raz. PP č.8/ 10.III.19(?) neúplný otisk + Čs. dragounský pluk číslo 10/ Jízdní eskadrona, doplněno DR PP č.10/ 7.VII.19, bez poškození
Vyvolávací cena:
51805 - 1919 sestava 4ks pohlednic s útvarovými raz. Čs. pluk hru
Jakost
1919 sestava 4ks pohlednic s útvarovými raz. Čs. pluk hrubého dělostřelectva č.10 + PP č.22, 39. výzvědný pluk, raz. PP č.22 a kruhové raz. Nádražní velitelství Liberec, zachovalé
Vyvolávací cena:
52216 - 1919 sestava 4ks pohlednic, různá řádková raz. Čs. st
Jakost
1919 sestava 4ks pohlednic, různá řádková raz. Čs. střeleckého pluku čís. 7, 1x řádkové raz. Podd. škola Čs. stř. pl. č.7, PP č.38 a 68; různý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
49849 - 1919-20 sestava 12ks pohlednic přepravených PP ze Slovensk
Jakost
1919-20 sestava 12ks pohlednic přepravených PP ze Slovenska, Moravy i Čech, různá DR i útvarová, většinou zachovalé
Vyvolávací cena:
50761 - 1919-20 zelené řádkové raz. INTENDANCE 3. ČS. DIVISE ve
Jakost
1919-20 zelené řádkové raz. INTENDANCE 3. ČS. DIVISE ve dvojím provedení s DR APPč.46 9.XII.19 a 11.III.20, zachovalé
Vyvolávací cena:
48107 - 1919? pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Českoslo
+1
Jakost
1919? pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Československé námořnictvo a s DR PP 8/ ?.X.?, částečně překryté, zachovalé
Vyvolávací cena:
48126 - 1920 pohlednice Komárna s 2-řádkovým tmavomodrým razít
+1
Jakost
1920 pohlednice Komárna s 2-řádkovým tmavomodrým razítkem Čs. oddíl hrubých houfnic čís. 113/ 15.5cm franc. houfnicová baterie čís.? + DR PP 5/ ČSP/ 29.I.20, částečné překrytí razítek, zachovalé
Vyvolávací cena:
48127 - 1920 pohlednice s 2-řádkovým tmavofialovým razítkem Če
+1
Jakost
1920 pohlednice s 2-řádkovým tmavofialovým razítkem Česko-slovenský pěší pluk č.6/ polní setnina + DR Čs.PP 44/ 14.II.20, razítka částečně překrytá, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48114 - 1920 pohlednice s tmavofialovým 2-řádkovým razítkem Če
+1
Jakost
1920 pohlednice s tmavofialovým 2-řádkovým razítkem Česko-slovenský pěší pluk 44/ 7. polní setnina (čísla vypsána perem) + DR Čs.PP 64/ 7.II.20, razítka se překrývají, lehčí otisky
Vyvolávací cena:
U:A5
49940 - 1919 předběžná rakouská dopisnice 10h Koruna s útvarov
Jakost
1919 předběžná rakouská dopisnice 10h Koruna s útvarovým raz. Čsl. pěší pluk čís. 74/ I. pochodová rota, DR Reichenberg 12.I.19, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
50485 - 1918 pohlednice zaslaná PP, DR Grulich/ 21.XII.18, útvarov
Jakost
1918 pohlednice zaslaná PP, DR Grulich/ 21.XII.18, útvarové raz. Čs. střelecký polní pluk č.30, 2. setnina stroj. pušek, z obsazování pohraničí čs. vojskem, zachovalé
Vyvolávací cena:
48117 - 1919 pohlednice s fialovým kulatým razítkem *Velitelství
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým kulatým razítkem *Velitelství* skupina kulometových rot 7. divize s monogramem Č.S., překrytí s DR Uherské Hradiště/ 12.VI.19, skvrny v okraji, zajímavé označení místa "Válečné pásmo"
Vyvolávací cena:
U:A5
49825 - 1919-20 Nemocnice - sestava 5ks pohlednic zaslaných ze zdra
Jakost
1919-20 Nemocnice - sestava 5ks pohlednic zaslaných ze zdravotnických zařízení pro vojsko "Vojenská péče" a osvobozených od poštovného, DR Mníšek, 2x Karlín, Olomouc, Praha 26, řádková i kulatá razítka zařízení, zachovalé, dobrá sestava
Vyvolávací cena:
50122 - 1921 vyfr. pohlednice s řádkovým raz. Českoslov. domobra
+1
Jakost
1921 vyfr. pohlednice s řádkovým raz. Českoslov. domobranecké skupiny, DR Březnice 25.VIII.21, částečná mobilizace v r. 1921!, odřené rohy pohlednice
Vyvolávací cena:
51992 - 1924 fotopohlednice s podobiznou pilota v kabině zaslané z
+1
Jakost
1924 fotopohlednice s podobiznou pilota v kabině zaslané z Francie na 6. Hanácký pluk do Olomouce, podací SR Lyon - Gare 13.VI.24, zajímavý text z výcviku ve Francii
Vyvolávací cena:
U:A5
48132 - 1927 vyplacená pohlednice s červeným 3-řádkovým razít
+1
Jakost
1927 vyplacená pohlednice s červeným 3-řádkovým razítkem P.pl. gštbu. Anatol Pelikán/ velitel pěš. pluku 19/ MUKAČEVO, Podkarpatská Rus, DR Mukačevo/ 20.XI.27, zachovalé
Vyvolávací cena:
51369 - 1937 SPAIN  dopis od interbrigadisty adresovaný do ČSR, s
Jakost
1937 SPAIN dopis od interbrigadisty adresovaný do ČSR, s OVS Valencia 24.V.37, černé rámečkové raz. S.C.C./ 22 May 1937/ 111, doplněno červeným rámečkovým raz. Visado por la CENSURA MILITAR, obálka rozevřena ze 3 stran, pěkné otisky
Vyvolávací cena:
U:A5
51375 - 1937 SPAIN  letecký dopis od interbrigadisty adresovaný do
+1
Jakost
1937 SPAIN letecký dopis od interbrigadisty adresovaný do ČSR vyfr. 3ks výplatních zn., DR Valencia 31.III.37, černé rámečkové raz. S.C.C./ 31 Mar 1937/ 111 doplněno červeným rámečkovým raz. Visado por la CENSURA MILITAR, vzadu tranzitní DR Paris Avion, příchozí letecké DR Praha 82 Letiště 5.IV.37 a rámečkové raz. Došlo letadlem Brno 2, obálka rozevřena ze 3 stran, pěkné otisky
Vyvolávací cena:
U:A5
51366 - 1937 ŠPANĚLSKO / INTERBRIGÁDY  pohlednice hotelu Florida
+1
Jakost
1937 ŠPANĚLSKO / INTERBRIGÁDY pohlednice hotelu Florida v Madridu zaslaná do ČSR, bohatá frankatura, cenzura, zajímavý text "Pozdrav z obleženého Madridu", neúplný otisk SR Madrid 20.May.37, bez poškození
Vyvolávací cena:
46207 - 1938-43 SPAIN  sestava 4ks dopisů adesovaných do ČSR a Pr
Jakost
1938-43 SPAIN sestava 4ks dopisů adesovaných do ČSR a Protektorátu, různé frankatury zn. mj. Mi.938, 844, 849, 851, 825 atd., DR Barcelona, 2x propagační SR Barcelona, různá cenzurní španělská razítka, 3x prošlé německou cenzurou, zachovalé, pouze 1x chybí zadní klopa
Vyvolávací cena:
50672 - 1938 dopisnice čs. PP vyfrankovaná zn. 50h Beneš, DR Poln
Jakost
1938 dopisnice čs. PP vyfrankovaná zn. 50h Beneš, DR Polní pošta 10.XI.38, řádkové raz. Intendanční park 74, výborný stav
Vyvolávací cena:
50673 - 1938 dopisnice polní poštovní služby s DR PP 29/ 20.XI.3
Jakost
1938 dopisnice polní poštovní služby s DR PP 29/ 20.XI.38, řádkové raz. Vyšší polní soud/ XVI. hraničního pásma a Třídírna polní pošty 4/ CENSUROVÁNO; výborný stav
Vyvolávací cena:
50477 - 1938 lístek PP odeslaný z Chustu do Svalavy, DR Chust/ 4.X
Jakost
1938 lístek PP odeslaný z Chustu do Svalavy, DR Chust/ 4.XII.38, útvar. raz. Pěší pluk 45 "Rumunský" 9. rota, zachovalé
Vyvolávací cena:
50475 - 1938 lístek PP odeslaný ze Svalavy do Chustu na PP 24, vr
Jakost
1938 lístek PP odeslaný ze Svalavy do Chustu na PP 24, vráceno zpět, DR Svalava/ 6.XII.38, přích. Chust/ 12.XII.38, zachovalé
Vyvolávací cena:
47762 - 1938 R dopis s raz. PP č.22/ 10.X.38, adresováno na velite
Jakost
1938 R dopis s raz. PP č.22/ 10.X.38, adresováno na velitelství Štefánik PP 59, zachovalé
Vyvolávací cena: