Písemná aukce 16 / Filatelie / Filatelistické obory / Polní pošta / ČSR I / Slovensko 1918-20

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
49515 - 1918 lístek italské PP zaslaný příslušníkem 33. Česk
Jakost
1918 lístek italské PP zaslaný příslušníkem 33. Československého Pluku (Italská legie), řádkové fialové raz. s DR Sasvár 918 Dec.24. (Šaštín), dekorativní
Vyvolávací cena:
49812 - 1919 2ks pohlednic, 1x odesláno ze Slovenska s 2-řádkový
Jakost
1919 2ks pohlednic, 1x odesláno ze Slovenska s 2-řádkovým raz. Od česko - slovenských legií/ porta prosto + uherské DR Nagyszombat/ 919 JUN.3 (Trnava), 1x adresováno na PP 14 s řádkovým raz. Prosta poštovného a vylámaným DR Budějovice/ 19.IX.19, zachovalé
Vyvolávací cena:
49858 - 1919 3 pohlednice prošlé PP bez útvarových razítek, DR
Jakost
1919 3 pohlednice prošlé PP bez útvarových razítek, DR Galgocz, Nagyszombat a Brno, ručně označeno jako PP, zachovalé
Vyvolávací cena:
50479 - 1919 4x pohlednice s různými útvarovými razítky (mj. 2x
Jakost
1919 4x pohlednice s různými útvarovými razítky (mj. 2x 35. pluk), různá DR, 1x Čs.PP 44, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
51850 - 1919 6. SEZIONE SUSSISTENZE C.S., fialové kruhové raz. Ita
+1
Jakost
1919 6. SEZIONE SUSSISTENZE C.S., fialové kruhové raz. Italských legií na pohlednici Košic - park, bez poškození
Vyvolávací cena:
50459 - 1919 dopis zaslaný přes PP do Uherského Hradiště, DR Ga
Jakost
1919 dopis zaslaný přes PP do Uherského Hradiště, DR Galgocz 919-JUL.12, řádkové raz. Vojenský soud armádního sboru Československého (z Itálie), utržený okraj, zajímavý text
Vyvolávací cena:
50670 - 1919 povolenka opravňující jmenovaného na zakoupení jed
Jakost
1919 povolenka opravňující jmenovaného na zakoupení jednoho cestovního lístku na parník v Bratislavě, kulaté razítko Ministerstvo Československé republiky, plná moc / / Státní policie při Ministerstvu pro Slovensko, zajímavé, 2 sklady
Vyvolávací cena:
51813 - 1919 fotopohlednice Plzeňská dělobitná na Slovensko! 7.X
+1
Jakost
1919 fotopohlednice "Plzeňská dělobitná na Slovensko!" 7.XII.1918, prošlé s řádkovým raz. Čs. polní dělostřelecký pluk č.19 doplněno DR PP 46/ 17.I.19, pěkná dokumentační celistvost, bezvadný stav!
Vyvolávací cena:
50751 - 1919 kruhové fialové raz. DIVISION TCHÉCOSLOVAQUE/ La Gé
+1
Jakost
1919 kruhové fialové raz. DIVISION TCHÉCOSLOVAQUE/ La Général na pohlednici doplněné DR Ungvér 919 Maj.05., velmi pěkné otisky razítek, odřené rohy
Vyvolávací cena:
52219 - 1919 oválné červené razítko R.POSTE/ 31°REGGIMENTO/ C.
+1
Jakost
1919 oválné červené razítko R.POSTE/ 31°REGGIMENTO/ C.S. na pohlednici zaslané do Prahy, doplněno DR Poprad 919.Jan.9., velmi pěkná kolážová pohlednice Popradu, zašlé odřené růžky, luxusní otisk raz. PP
Vyvolávací cena:
50757 - 1919 pěkný otisk řádkového raz. GROUPE ORIENTAL DE SLOV
+1
Jakost
1919 pěkný otisk řádkového raz. GROUPE ORIENTAL DE SLOVAQUIE/ SECTION DU COURRIER, doplněné DR PP č.22/ 20.VIII.19, zachovalé
Vyvolávací cena:
48124 - 1919 pohlednice od příslušníka četnictva v Šahách ode
+1
Jakost
1919 pohlednice od příslušníka četnictva v Šahách odeslaná přes PP s modrým 2-řádkovým razítkem POŠTA ČS/ 3. prapor 34. pluk + DR Čs.PP 50/ 29.VII.19, razítka se překrývají ale jsou čitelná, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48128 - 1919 pohlednice s 2-řádkovým svštlefialovým razítkem 3
+1
Jakost
1919 pohlednice s 2-řádkovým svštlefialovým razítkem 35. Pluk Českoslovens../ 12 rota kulometná + DR Čs.PP 75/ 24.IV.19, razítka částečně překrytá, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48108 - 1919 pohlednice s 2-řádkovým zeleným razítkem Čs. pě
+1
Jakost
1919 pohlednice s 2-řádkovým zeleným razítkem Čs. pěší polní pluk č.106/ 8. setnina + DR Čs.PP 10/ 19.VII.191., zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48119 - 1919 pohlednice s fialovým 2-řádkovým razítkem Čs. kom
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým 2-řádkovým razítkem Čs. komb. pěší pluk čís. 107/ 2 /I. setnina + slabší otisk DR Čs.PP 26/ 16.VII.1919, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48115 - 1919 pohlednice s fialovým 2-řádkovým razítkem v česko
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým 2-řádkovým razítkem v česko - italské mutaci "4 domobranecký čsl. prapor/ battaglione di mil. territ cz.sl. + DR Čs.PP 44/ 27.V.19, razítka se překrývají, lom rohu a menší odření růžků
Vyvolávací cena:
U:A5
48116 - 1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem 4. domobra
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem 4. domobranecký čsl. prapor + DR Čs.PP 44/ 29.VII.19, částečné překrytí razítek, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48130 - 1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Českoslov
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Československé námořnictvo + DR PP 8/ ČSP/ 4.X.--9, zachovalé
Vyvolávací cena:
48120 - 1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Čs. velit
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Čs. velitelství I. skupiny na Slovensku + uherské DR Nagyszombat/ 919 JAN.7 (Trnava), částečné překrytí razítek, zachovalé
Vyvolávací cena:
48111 - 1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Zásobovac
+1
Jakost
1919 pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Zásobovací kolona čs. 9. pěš. divize + DR Čs.PP 25/ 25.VII.1919, velmi slabé lomy jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48121 - 1919 pohlednice s modrofialovým 2-řádkovým razítkem Pol
+1
Jakost
1919 pohlednice s modrofialovým 2-řádkovým razítkem Polní četnictvo Velitelství / slov. skup. gen. Sittelhauser + DR PP 8/ ČSP/ 31.VII.--9, zachovalé
Vyvolávací cena:
50001 - 1919 pohlednice s razítkem Československá polní pošta 7
+1
Jakost
1919 pohlednice s razítkem Československá polní pošta 75/ 7.II.19, neúplný otisk, pohlednice vydaná v USA, voják čsl. legií, horší kvalita obrazu
Vyvolávací cena:
48129 - 1919 pohlednice se zelenou nálepkou YMCA s fialovým řádk
+1
Jakost
1919 pohlednice se zelenou nálepkou YMCA s fialovým řádkovým razítkem Velitelství I. praporu českosl. námořnictva + DR PP 8/ ČSP/ 18.VIII.--9, zachovalé
Vyvolávací cena:
48131 - 1919 pohlednice z Tater s 3-řádkovým fialovým razítkem
+1
Jakost
1919 pohlednice z Tater s 3-řádkovým fialovým razítkem Slovenský pluk čís. / štábní setnina/ Pol. posta 46 + DR Eperjes/ 919 JAN.26 (Prešov), razítka se překrývají, zachovalé
Vyvolávací cena:
50409 - 1919 pohlednice prošlá přes PP, razítko Rózsnyó Gömö
+1
Jakost
1919 pohlednice prošlá přes PP, razítko Rózsnyó Gömör VM. 919OKT.12, řádkové razítko Vojenská věznice v Rožnavě, Pododdělení; dobrý stav
Vyvolávací cena:
50229 - 1919 pohlednice s přítiskem Vojenský domov, doplněná ú
+1
Jakost
1919 pohlednice s přítiskem Vojenský domov, doplněná útvarovým raz. Čs. střelecký pluk č.30/ I. setnina strojních pušek, DR PP č.14/ 27.XII.19, zachovalé
Vyvolávací cena:
50749 - 1919 pohlednice, řádkové raz. KARPATORUSKÁ KRAJINA/ Sect
+1
Jakost
1919 pohlednice, řádkové raz. KARPATORUSKÁ KRAJINA/ Section du courrier/ Podatelna ve fialové barvě s částečným otiskem DR PP č.14/ 15.X.19, mírně odřené růžky
Vyvolávací cena:
50754 - 1919 pohlednice, řádkové útvarové raz. Štábní setnin
+1
Jakost
1919 pohlednice, řádkové útvarové raz. Štábní setnina rusínské skupiny ve fialové barvě, přes kruhové raz. Division Tchecoslovaque/ La Général, doplněno DR PP č.12/ 16.VII.19, zachovalé
Vyvolávací cena:
51808 - 1919 sestava 2ks pohlednic, Hughesova stanice, řádkové r
+1
Jakost
1919 sestava 2ks pohlednic, Hughesova stanice, řádkové rámečkové raz. doplněno raz. PP č.8/ 10.III.19(?) neúplný otisk + Čs. dragounský pluk číslo 10/ Jízdní eskadrona, doplněno DR PP č.10/ 7.VII.19, bez poškození
Vyvolávací cena:
51805 - 1919 sestava 4ks pohlednic s útvarovými raz. Čs. pluk hru
Jakost
1919 sestava 4ks pohlednic s útvarovými raz. Čs. pluk hrubého dělostřelectva č.10 + PP č.22, 39. výzvědný pluk, raz. PP č.22 a kruhové raz. Nádražní velitelství Liberec, zachovalé
Vyvolávací cena:
52216 - 1919 sestava 4ks pohlednic, různá řádková raz. Čs. st
Jakost
1919 sestava 4ks pohlednic, různá řádková raz. Čs. střeleckého pluku čís. 7, 1x řádkové raz. Podd. škola Čs. stř. pl. č.7, PP č.38 a 68; různý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
49849 - 1919-20 sestava 12ks pohlednic přepravených PP ze Slovensk
Jakost
1919-20 sestava 12ks pohlednic přepravených PP ze Slovenska, Moravy i Čech, různá DR i útvarová, většinou zachovalé
Vyvolávací cena:
50761 - 1919-20 zelené řádkové raz. INTENDANCE 3. ČS. DIVISE ve
Jakost
1919-20 zelené řádkové raz. INTENDANCE 3. ČS. DIVISE ve dvojím provedení s DR APPč.46 9.XII.19 a 11.III.20, zachovalé
Vyvolávací cena:
48107 - 1919? pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Českoslo
+1
Jakost
1919? pohlednice s fialovým řádkovým razítkem Československé námořnictvo a s DR PP 8/ ?.X.?, částečně překryté, zachovalé
Vyvolávací cena:
48126 - 1920 pohlednice Komárna s 2-řádkovým tmavomodrým razít
+1
Jakost
1920 pohlednice Komárna s 2-řádkovým tmavomodrým razítkem Čs. oddíl hrubých houfnic čís. 113/ 15.5cm franc. houfnicová baterie čís.? + DR PP 5/ ČSP/ 29.I.20, částečné překrytí razítek, zachovalé
Vyvolávací cena:
48127 - 1920 pohlednice s 2-řádkovým tmavofialovým razítkem Če
+1
Jakost
1920 pohlednice s 2-řádkovým tmavofialovým razítkem Česko-slovenský pěší pluk č.6/ polní setnina + DR Čs.PP 44/ 14.II.20, razítka částečně překrytá, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
48114 - 1920 pohlednice s tmavofialovým 2-řádkovým razítkem Če
+1
Jakost
1920 pohlednice s tmavofialovým 2-řádkovým razítkem Česko-slovenský pěší pluk 44/ 7. polní setnina (čísla vypsána perem) + DR Čs.PP 64/ 7.II.20, razítka se překrývají, lehčí otisky
Vyvolávací cena:
U:A5