Písemná aukce 19 / Filatelie / Filatelistické obory / Polní pošta / ČSR I

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
70924 - 1919 RUSKO  7. Střelecký Tatranský pluk/ 4.rota, kruhové
Jakost
1919 RUSKO 7. Střelecký Tatranský pluk/ 4.rota, kruhové fialové raz. na lístku PP, dle textu Tomsk/ 25.V.19, adresováno do ČSR; bez poškození
Vyvolávací cena:
68959 - 1919 RUSKO  pohlednice odeslaná z Vladivostoku 17/12 19, fi
Jakost
1919 RUSKO pohlednice odeslaná z Vladivostoku 17/12 19, fialové kruhové raz. Polní pošta Československých vojsk; několik lomů v pohlednici, na zadní straně stopy po přilepení, KVP
Vyvolávací cena:
66303 - 1919? RUSKO  telegrafní tiskopis Omské železniční dráh
Jakost
1919? RUSKO telegrafní tiskopis Omské železniční dráhy s textem pro Dr. Vichtera (?) v Jekatěrinburgu a pro gen. Syrového v Čeljabinsku od Dr. Jirsy (?). Volně z obsahu: Odpovědí na šifrovaný telegram jsem obratem včera opakovaně zdůraznil naši potřebu a neopominu oznámit výsledek urgence. Japonské náboje zakázány v Japonsku tečka Ruské náboje již na cestě z Ameriky tečka Dodávku vám neprodleně zašlu (bez záruky), zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
70163 - 1920 RUSKO  pohlednice adresována na příslušníka Legií
Jakost
1920 RUSKO pohlednice adresována na příslušníka Legií v Rusku do Mariinsku na Sibiři, vyfr. zn. 25h Hradčany se znárodněným DR Starý Jičín/ 2.IV.20; zachovalé
Vyvolávací cena:
68685 - 1918 FRANCIE  sestava 3ks pohlednic zaslaných mezi legioná
Jakost
1918 FRANCIE sestava 3ks pohlednic zaslaných mezi legionáři ve Francii, označeny FM, 3x různá služební razítka, lehčí otisky, zachovalé
Vyvolávací cena:
66321 - 1919? FRANCIE  pohlednice z Cognacu od příslušníka čsl.
Jakost
1919? FRANCIE pohlednice z Cognacu od příslušníka čsl. legií ve Francii, fialové kulaté razítko FRANCHISE MILITAIRE DÉPOT DES REGIMENTS TCHÉCO-SLOVAQUES (Vern.č.22), zachovalé
Vyvolávací cena:
70825 - 1919 BELGIE / KURÝRNÍ POŠTA  pohlednice dopravená z Belg
Jakost
1919 BELGIE / KURÝRNÍ POŠTA pohlednice dopravená z Belgie, v ČSR vyfr. zn. 10h Hradčany a znehodnocena řádkovým raz. "Došlo kurýrem"; bez poškození, dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A5
70881 - 1919 ITÁLIE  35. Čs. pluk italských legií/ 1. rota a 6.
Jakost
1919 ITÁLIE 35. Čs. pluk italských legií/ 1. rota a 6. rota, 6a Comp.zappatori C.S., sestava 6ks pohlednic s různými razítky Italských legií, 3x vyfrankované; část velmi pěkné otisky
Vyvolávací cena:
69503 - 1919 ITÁLIE  sestava 3ks pohlednic s raz. PP Posta Militare
Jakost
1919 ITÁLIE sestava 3ks pohlednic s raz. PP Posta Militare 52, 2ks s hvězdičkami, 1x s tečkami z února a března 1919, doplněno cenzurními raz. P.I., adresováno do Hodonína; pěkné otisky, zachovalé
Vyvolávací cena:
70885 - 1919 1. rota 25. čs. dom. praporu z Itálie, modré řádko
Jakost
1919 1. rota 25. čs. dom. praporu z Itálie, modré řádkové raz., doplněné DR Karwin, adresováno do Francie, příchozí DR ze dne 23.IX.1919, neúplné otisky DR + pohlednice s raz. Kulometná rota/ 25. čs. dom. praporu z Itálie doplněné DR Karwin/ 24.IX.19; zachovalé
Vyvolávací cena:
68616 - 1919 22. Česko-slovenský pluk francouzské legie/ 1. prapo
Jakost
1919 22. Česko-slovenský pluk francouzské legie/ 1. prapor, DR Karwin ?.VII.19, skvrna v okraji
Vyvolávací cena:
69561 - 1919 dopis s ručním řádkovým razítkem FRANKO H. SILESI
Jakost
1919 dopis s ručním řádkovým razítkem FRANKO H. SILESIA a DR Teschen 1 28/1/19, období Šnejdárkova tažení, odesláno do Karviné, mimořádně zajímavé
Vyvolávací cena:
69872 - 1919 Letecká setnina čís. 1. Brandenburg, červené řád
Jakost
1919 Letecká setnina čís. 1. Brandenburg, červené řádkové razítko, DR Nitra 29.9.1919, zajímavé útvarové razítko, zlomený růžek
Vyvolávací cena:
U:A5
70887 - 1919 1.B AUTOSEZIONE, fialové řádkové raz. doplněno kru
Jakost
1919 1.B AUTOSEZIONE, fialové řádkové raz. doplněno kruhovým Uffigio...? a DR Poprad - Felka/ 919 Jun.25, jednotka Italských légií nasazená na Slovensku; neúplné otisky
Vyvolávací cena:
70877 - 1919 21. česko slovenský střelecký pluk/ Poštovní úř
Jakost
1919 21. česko slovenský střelecký pluk/ Poštovní úřad, velké kruhové raz. doplněné DR PP č.75 s tečkami, 11.VII.19; luxusní, razítka jen část přes sebe
Vyvolávací cena:
65884 - 1919 2ks pohlednic, 1x s řádkovým raz. Československé n
Jakost
1919 2ks pohlednic, 1x s řádkovým raz. Československé námořnictvo/ 1. prapor + DR Pozsony ? MAR.919; 1x oválné raz. R.POSTE/ 35.Reggimento C.S./ Comamdo + DR PP č.75/ 15.II.19; dobře čitelná raz., zachovalé
Vyvolávací cena:
69988 - 1919 39. výzvědný pluk československý, 11. rota, řádk
Jakost
1919 39. výzvědný pluk československý, 11. rota, řádkové razítko na zeleném lístku PP, nedotisk DR
Vyvolávací cena:
69727 - 1919 I.Sekce bezdrátové telegrafie/ Č.S. vojsk z Itálie
+1
Jakost
1919 I.Sekce bezdrátové telegrafie/ Č.S. vojsk z Itálie s raz. PP č.8/ 17.IX.19 na fotopohlednici příslušníků útvaru v italských uniformách; bez poškození, velmi zajímavé!
Vyvolávací cena:
66311 - 1919 pohlednice přepravená PP od příslušníka čsl. ná
Jakost
1919 pohlednice přepravená PP od příslušníka čsl. námořnictva, DR Pozsony/ 919MAR.26, řádkové razítko Velitelství 1. praporu československých námořníků, zachovalé
Vyvolávací cena:
66323 - 1919 pohlednice zaslaná PP ze Zvolena, DR Zolyom/ 919DEC.23
Jakost
1919 pohlednice zaslaná PP ze Zvolena, DR Zolyom/ 919DEC.23, řádkové fialové razítko "Polní benzinové skladiště/ Čís. ?", zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
68746 - 1919 sestava 3ks pohlednic prošlých přes PP s útvarovým
+1
Jakost
1919 sestava 3ks pohlednic prošlých přes PP s útvarovými razítky, I. Československý dělostřelecký pluk/ 3 dělobitna, II. setnina strojních pušek/ Čs. střelecký pluk č.30, Cs. pěš. pluk č.III/ I. prapor, 1x zlomený roh
Vyvolávací cena:
69504 - 1919 sestava 3ks pohlednic prošlých PP, útvarová raz. Pr
Jakost
1919 sestava 3ks pohlednic prošlých PP, útvarová raz. První železniční stavební setnina, Čs. pěší pluk č.111, II. polní prapor slováckého pěš. pluku; různá kvalita otisků
Vyvolávací cena:
68961 - 1919-20 sestava 12ks pohlednic odeslaných PP ze Slovenska,
+1
Jakost
1919-20 sestava 12ks pohlednic odeslaných PP ze Slovenska, 2x frankované, různá útvarová razítka (1x námořnictvo, 2x autokolona, 2x železniční, domobrana, štáb aj.), razítka PP 22, 46, 75, nebo poštovní DR česká nebo uherská, zachovalé
Vyvolávací cena:
69079 - 1919-20 sestava 15ks pohlednic s různými razítky PP a út
+1
Jakost
1919-20 sestava 15ks pohlednic s různými razítky PP a útvarů, obsahuje mj. 4x PP 75 s tečkami s 3 různými útvarovými razítky 31. pluku československého, záložní nemocnice Brno, Olomouc, Trenčín, nádražní velitelství Parkan - Nana, Pracovní skupina, Výcvičná setnina, PP č.63 atd.; různá kvalita otisků
Vyvolávací cena:
U:A5
70346 - 1919-20 sestava 7ks celistvostí s různými útvarovými ra
Jakost
1919-20 sestava 7ks celistvostí s různými útvarovými raz. jako: Proviantura čs. komb. praporu myslivců č.12 + PP 46, Čs. telegrafní setnina 2 atd.; zachovalé
Vyvolávací cena:
68606 - 1919-20 sestava 8ks pohlednic zaslaných přes PP, různá r
+1
Jakost
1919-20 sestava 8ks pohlednic zaslaných přes PP, různá razítka, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
69870 - 1920 pohlednice s razítkem PP č.8/ ČSP/ 10.III.20, fialov
Jakost
1920 pohlednice s razítkem PP č.8/ ČSP/ 10.III.20, fialové rámečkové razítko "Hughesová stanice", dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
68687 - 1920 Čs. pancéřový vlak čís. II, fialové útvarové r
Jakost
1920 Čs. pancéřový vlak čís. II, fialové útvarové raz. na pohlednici, zasláno PP z Lučence do Čech, DR Čs.PP 5.V.20, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
65883 - 1920 3ks pohlednic, 1x s řádkovým raz. Velitelství 2.čs
Jakost
1920 3ks pohlednic, 1x s řádkovým raz. Velitelství 2.čs. pěší divize + DR PP č.38/ 18.III.20; 1x s řádkovým raz. Velitelství 11.čs. pěší divize/ štábní setnina + DR PP č.44/ 3.VI.20; 1x s řádkovým raz. 1. prapor čs. pěšího pluku č.?/ Setnina kulometů + DR PP č.46I 29.I.20; dobře čitelná raz., jako celek zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
66322 - 1919 pohlednice zaslaná PP s kulatým fialovým razítkem s
Jakost
1919 pohlednice zaslaná PP s kulatým fialovým razítkem se znakem 34. Pluk čsl. legie, 10. rota, DR Nusle/ 25.III.19, zachovalé
Vyvolávací cena:
68993 - 1938 obrazová dopisnice Tyrš, CDV71/6 adresována na PP 54
Jakost
1938 obrazová dopisnice Tyrš, CDV71/6 adresována na PP 54, SR Praha 75/ 10.X.38, vráceno zpět s ruční pozn. "... v obvodu PP adresát neznámý", DR PP č.54/ 12.X.38; drobné lomy a odřené růžky
Vyvolávací cena:
U:A5
71042 - 1938 2ks R zásilek, 1x s DR PP č.37 a R nálepkou, 1x s DR
Jakost
1938 2ks R zásilek, 1x s DR PP č.37 a R nálepkou, 1x s DR PP č.51 a ručně zapsané červenou rudkou s řádkovým raz. Dragounský pluk 11; zachovalé
Vyvolávací cena:
66491 - 1938 2x dopis na PP 12, oba cenzurované na Třídírně PP
Jakost
1938 2x dopis na PP 12, oba cenzurované na Třídírně PP 4, 1x červené a 1x černé razítko, jeden dopis s frankaturou 1Kč i s obsahem, SR Beroun/ 5.X.38, 1x propagační SR Praha 14/ 15.X.38, 1x zachovalé a 1x omačkaná obálka
Vyvolávací cena:
U:A5
69080 - 1938 3ks lístků PP s útvarovými raz. Dělostřelecký od
Jakost
1938 3ks lístků PP s útvarovými raz. Dělostřelecký oddíl 113, cenzurní Cyklistický prapor 4, Horský pěší pluk 8; zachovalé, pouze drobné ohyby
Vyvolávací cena:
69795 - 1938 dopis zaslaný přes PP do Mukačeva, DR PP 27 -1.XII.3
Jakost
1938 dopis zaslaný přes PP do Mukačeva, DR PP 27 -1.XII.38, řádkové razítko Obsazené území / Zpět, odřené rohy
Vyvolávací cena:
U:A5
70856 - 1938 dopisnice CDV69/302 Užhorod zaslaná z Užhorodu 6.X.3
Jakost
1938 dopisnice CDV69/302 Užhorod zaslaná z Užhorodu 6.X.38 na polní nemocnici v Olomouci, dosílané s řádkovým cenzurním razítkem Třídírna pošty 4 a Ústředny podacích pošt + DR PP č.48 z 15.X.38; mírně omačkané růžky, zcela ojedinělé!!
Vyvolávací cena:
U:A5
70925 - 1938 Letecký park 73, řádkové fialové raz. na R dopise
Jakost
1938 Letecký park 73, řádkové fialové raz. na R dopise s DR PP č.47/ 15.XI.38; mírně zažloutlé okraje
Vyvolávací cena:
67396 - 1938 lístek bez frankatury, česko - rusínské DR Svalava
Jakost
1938 lístek bez frankatury, česko - rusínské DR Svalava 25.XI.38, adresovaný na PP 24, zachovalé
Vyvolávací cena:
70036 - 1938 lístek PP zaslaný do Košic s podacím DR PP č.46/ 4
+1
Jakost
1938 lístek PP zaslaný do Košic s podacím DR PP č.46/ 4.XI.38, vráceno zpět s řádkovým raz. OBSAZENÉ ÚZEMÍ/ TERITOIRE OCCUPÉ, DR Košice 1/ 17.XI.38 a DR Třídírna PP/ 18.XI.38 a řádkovým raz. Polná pošta zrušená; bez poškození
Vyvolávací cena:
65881 - 1938 sestava 2ks lístků + CDV65, s DR PP č.29a/ 6.X.38, P
Jakost
1938 sestava 2ks lístků + CDV65, s DR PP č.29a/ 6.X.38, PP č.51b/ 9.XI.38 a PP č.63a/ 23.X.38 s řádkovým raz. Posádkové velitelství, raz. dobře čitelná, zachovalé
Vyvolávací cena:
71043 - 1938 sestava 3ks dopisnic 50h Znak, 1x zaslaná přes PP č.
Jakost
1938 sestava 3ks dopisnic 50h Znak, 1x zaslaná přes PP č.17 s řádkovým cenzurním raz. Třídírna polní pošty 3, 2x adresováno na PP a dosíláno s raz. PP č.37/ 1.XI.38 a PP č.23/ 16.X.38; zachovalé
Vyvolávací cena:
65879 - 1938 sestava 3ks dopisnic polní pošty s DR PP č. 14a/ 11.
Jakost
1938 sestava 3ks dopisnic polní pošty s DR PP č. 14a/ 11.X.38, PP č. 21b/ 5.XI.38 a PP č. 34a /7.X.38, raz. dobře čitelná, zachovalé
Vyvolávací cena:
65880 - 1938 sestava 3ks dopisnic polní pošty s DR PP č.3a/ 22.X.
Jakost
1938 sestava 3ks dopisnic polní pošty s DR PP č.3a/ 22.X.38, PP č.24a/ 4.XII.38 a PP č.47b/ 1.XI.38, raz. dobře čitelná, zachovalé
Vyvolávací cena:
65878 - 1938 sestava 3ks různých dopisnic polní pošty, s DR PP
Jakost
1938 sestava 3ks různých dopisnic polní pošty, s DR PP č. 8b/ 3.X.38, PP č. 21b/ 30.X.38 a PP č. 30a/ 12.X.38, raz. dobře čitelná, zachovalé
Vyvolávací cena:
71046 - 1938 sestava 5ks lístků PP s různými razítky jako SBĚR
Jakost
1938 sestava 5ks lístků PP s různými razítky jako SBĚRNA PP Vrútky a Trenčín, Vojenská vlaková pošta č.1 a č.19, 1x s otiskem atypického rámečkového razítka Zvolen 4.XI.38 evakuační oddíl; vše luxusní
Vyvolávací cena:
U:A5
70860 - 1938 sestava 7ks formulářů Svazek pro vlakovou poštu s r
Jakost
1938 sestava 7ks formulářů Svazek pro vlakovou poštu s razítky sběren PP, Praha, Brno, Pardubice, Přerov, Ústředna PP, Třídírna PP a PP č.39; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
66459 - 1938 sestava 8ks dopisnic polní pošty s DR PP č.9, 21 4x,
+1
Jakost
1938 sestava 8ks dopisnic polní pošty s DR PP č.9, 21 4x, 22, 39, razítka dobře čitelná, zachovalé
Vyvolávací cena:
71048 - 1938 sestava 8ks různých celistvostí zaslaných přes PP,
Jakost
1938 sestava 8ks různých celistvostí zaslaných přes PP, 2x s různým raz. PP zrušena, 2x zasláno do Sudet a vráceno, 4ks dosílaných celistvostí; zachovalé
Vyvolávací cena: