Písemná aukce 19 / Filatelie / Filatelistické obory / Polní pošta / ČSR I / Slovensko 1918-20

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
69872 - 1919 Letecká setnina čís. 1. Brandenburg, červené řád
Jakost
1919 Letecká setnina čís. 1. Brandenburg, červené řádkové razítko, DR Nitra 29.9.1919, zajímavé útvarové razítko, zlomený růžek
Vyvolávací cena:
U:A5
70887 - 1919 1.B AUTOSEZIONE, fialové řádkové raz. doplněno kru
Jakost
1919 1.B AUTOSEZIONE, fialové řádkové raz. doplněno kruhovým Uffigio...? a DR Poprad - Felka/ 919 Jun.25, jednotka Italských légií nasazená na Slovensku; neúplné otisky
Vyvolávací cena:
70877 - 1919 21. česko slovenský střelecký pluk/ Poštovní úř
Jakost
1919 21. česko slovenský střelecký pluk/ Poštovní úřad, velké kruhové raz. doplněné DR PP č.75 s tečkami, 11.VII.19; luxusní, razítka jen část přes sebe
Vyvolávací cena:
65884 - 1919 2ks pohlednic, 1x s řádkovým raz. Československé n
Jakost
1919 2ks pohlednic, 1x s řádkovým raz. Československé námořnictvo/ 1. prapor + DR Pozsony ? MAR.919; 1x oválné raz. R.POSTE/ 35.Reggimento C.S./ Comamdo + DR PP č.75/ 15.II.19; dobře čitelná raz., zachovalé
Vyvolávací cena:
69988 - 1919 39. výzvědný pluk československý, 11. rota, řádk
Jakost
1919 39. výzvědný pluk československý, 11. rota, řádkové razítko na zeleném lístku PP, nedotisk DR
Vyvolávací cena:
69727 - 1919 I.Sekce bezdrátové telegrafie/ Č.S. vojsk z Itálie
+1
Jakost
1919 I.Sekce bezdrátové telegrafie/ Č.S. vojsk z Itálie s raz. PP č.8/ 17.IX.19 na fotopohlednici příslušníků útvaru v italských uniformách; bez poškození, velmi zajímavé!
Vyvolávací cena:
66311 - 1919 pohlednice přepravená PP od příslušníka čsl. ná
Jakost
1919 pohlednice přepravená PP od příslušníka čsl. námořnictva, DR Pozsony/ 919MAR.26, řádkové razítko Velitelství 1. praporu československých námořníků, zachovalé
Vyvolávací cena:
66323 - 1919 pohlednice zaslaná PP ze Zvolena, DR Zolyom/ 919DEC.23
Jakost
1919 pohlednice zaslaná PP ze Zvolena, DR Zolyom/ 919DEC.23, řádkové fialové razítko "Polní benzinové skladiště/ Čís. ?", zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
68746 - 1919 sestava 3ks pohlednic prošlých přes PP s útvarovým
+1
Jakost
1919 sestava 3ks pohlednic prošlých přes PP s útvarovými razítky, I. Československý dělostřelecký pluk/ 3 dělobitna, II. setnina strojních pušek/ Čs. střelecký pluk č.30, Cs. pěš. pluk č.III/ I. prapor, 1x zlomený roh
Vyvolávací cena:
69504 - 1919 sestava 3ks pohlednic prošlých PP, útvarová raz. Pr
Jakost
1919 sestava 3ks pohlednic prošlých PP, útvarová raz. První železniční stavební setnina, Čs. pěší pluk č.111, II. polní prapor slováckého pěš. pluku; různá kvalita otisků
Vyvolávací cena:
68961 - 1919-20 sestava 12ks pohlednic odeslaných PP ze Slovenska,
+1
Jakost
1919-20 sestava 12ks pohlednic odeslaných PP ze Slovenska, 2x frankované, různá útvarová razítka (1x námořnictvo, 2x autokolona, 2x železniční, domobrana, štáb aj.), razítka PP 22, 46, 75, nebo poštovní DR česká nebo uherská, zachovalé
Vyvolávací cena:
69079 - 1919-20 sestava 15ks pohlednic s různými razítky PP a út
+1
Jakost
1919-20 sestava 15ks pohlednic s různými razítky PP a útvarů, obsahuje mj. 4x PP 75 s tečkami s 3 různými útvarovými razítky 31. pluku československého, záložní nemocnice Brno, Olomouc, Trenčín, nádražní velitelství Parkan - Nana, Pracovní skupina, Výcvičná setnina, PP č.63 atd.; různá kvalita otisků
Vyvolávací cena:
U:A5
70346 - 1919-20 sestava 7ks celistvostí s různými útvarovými ra
Jakost
1919-20 sestava 7ks celistvostí s různými útvarovými raz. jako: Proviantura čs. komb. praporu myslivců č.12 + PP 46, Čs. telegrafní setnina 2 atd.; zachovalé
Vyvolávací cena:
68606 - 1919-20 sestava 8ks pohlednic zaslaných přes PP, různá r
+1
Jakost
1919-20 sestava 8ks pohlednic zaslaných přes PP, různá razítka, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
69870 - 1920 pohlednice s razítkem PP č.8/ ČSP/ 10.III.20, fialov
Jakost
1920 pohlednice s razítkem PP č.8/ ČSP/ 10.III.20, fialové rámečkové razítko "Hughesová stanice", dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
68687 - 1920 Čs. pancéřový vlak čís. II, fialové útvarové r
Jakost
1920 Čs. pancéřový vlak čís. II, fialové útvarové raz. na pohlednici, zasláno PP z Lučence do Čech, DR Čs.PP 5.V.20, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
65883 - 1920 3ks pohlednic, 1x s řádkovým raz. Velitelství 2.čs
Jakost
1920 3ks pohlednic, 1x s řádkovým raz. Velitelství 2.čs. pěší divize + DR PP č.38/ 18.III.20; 1x s řádkovým raz. Velitelství 11.čs. pěší divize/ štábní setnina + DR PP č.44/ 3.VI.20; 1x s řádkovým raz. 1. prapor čs. pěšího pluku č.?/ Setnina kulometů + DR PP č.46I 29.I.20; dobře čitelná raz., jako celek zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5