Písemná aukce 20 / Filatelie / ČSR I. / Celiny ČSR I. / CPŘ - Předběžné celiny

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
75944
Jakost
1919 CPŘ1, předběžná rakouská mezinárodní dopisnice 10h, dofr. zn. Pof.3, DR TEREZÍN/ 7.7.19, 2x lehký přehyb, vyvolávací cena:
U:A5
75947
Jakost
1918 CPŘ2, první část z mezinárodní dvojité rakouské dopisnice, 10 h Koruna, DR KARLSBAD 1/ 4.12.18, na 2 místech poškozena mimo známku, skvrny, přesto ojedinělé!, vyvolávací cena:
U:A5
76010
Jakost
1918-19 CPŘ3, dopisnice Karel 8h, 2 ks, 1x dofrank. rak. spěšnou 2h obdélník a soukromým přítiskem Ústřední jednota Praha, DR Praha 16.11.18, 1x dofrank. rakouskou spěšnou trojúhelník 2h, DR KORYČANY/ 12.2.19, obě zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
76218
Jakost
1919 CPŘ3 Pa, 8h Karel s perforací do psacího stroje a soukromým přítiskem J.Fluss, Tuchfabrik, dofr. zn. Hradčany 3h, Pof.2, znárodněné DR PŘÍBOR/ 23.IV.19; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
75961
Jakost
1919 CPŘ3 Pa, Karel 8h, předběžná dopisnice s perforací do psacího stroje, soukromý přítisk B.H. KADLEC/ Proseč, dofr. zn. Pof.5, DR Proseč 8.10.1919, pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A5
71401
Jakost
1919 CPŘ3, 2 ks dopisnic 8h Karel, 1x firemní přítisk a dofrankována zn. 2h spěšná, Pof.S1 a Hradčany Pof.3, 1x dofrankována spěšnou zn. 2h Pof.S1, SR Brno a Praha, dobrá kvalita, vyvolávací cena:
U:A5
75966
Jakost
1919 CPŘ3, dopisnice 8h Karel s perforací pro psací stroj na obou stranách, soukromý přítisk ADOLF POPPER, dofr. zn. Pof.2 (zastřižena), DR PLZEŇ/ 26.4.1919, zachovalá, vyvolávací cena:
U:A5
73188
Jakost
1919 CPŘ3, dopisnice 8h Karel, soukromý přítisk J.PETSCHEK, dofrank. zn. Pof.5, S1, DR FALKENAU/ 14.6.19, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
74943
Jakost
1919 CPŘ3, rakouská dopisnice 8h Karel, dofr. novinovou zn 2h, Pof.NV1, DR BÖHM. LEIPA 17.3.19, správně vyplacená nefilatelistická celistvost, slabší otisk DR, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
75951
Jakost
1918 CPŘ5, rakouská dopisnice 10h Koruna, raz. VLP č. 449 DEUTSCH BROD - BRÜNN/ 29.10.1918 - 2. den ČSR(!), pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A5
75954
Jakost
1919 CPŘ5, předběžná rakouská dopisnice 10h, zaslaná jako R, dofr. zn. Pof.10, DR OBER LEUTENSDORF (Litvínov)12.3.1919, lehký přehyb, vyvolávací cena:
U:A5
71450
Jakost
1919 CPŘ6, rakouská dvojitá dopisnice 10h Koruna, jednostranně prošlá poštou, DR KARLSBAD 4.1.19, slabší otisk razítka, lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A5
74412
Jakost
1919 CPŘ8, dopisnice 8h Karel s firemním přítiskem A. Grunfeld & sohne s perforací do psacího stroje, dofr. rakouskou spěšnou zn. 2h obdélník a Hradčany 20h modrozelená, razítko R, ale odbaveno jako mírně přefrankovaná zásilka, spěš. zn. poškozena, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
75506
Jakost
1919 CPŘ8, zálepka 20h Karel bez okrajů, dofr. zn. Hradčany 5h sv. zelená, DR EINSIEDEL b. REICHENBERG/ 15/7 19; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
75932
Jakost
1919 CPŘ35, předběžná uherská dopisnice 8f, dofr. zn. Pof.2, DR PRIEVIDZA/ 919 Apr.10, zachovalá, vyvolávací cena:
U:A5
75937
Jakost
1919 CPŘ36, předběžná uherská 10f dopisnice, dofr. zn. Pof.3, DR GALGÓCZ 919.7.19, příchozí raz. Bazin vpředu, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
75884
Jakost
1919 CPŘ36, uherská dopisnice 10f dofr. zn. 5h sv. zelená Hradčany Pof.3D, DR POZSONY 919 Aug.29., doplněno firemním registračním raz. Prostějov 1.září 1919; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
75973
+1
Jakost
1919 CPŘ57b větší díl uherské peněžní poukázky 2f, 8 adresních linek, tiskový údaj 1917, vyfr. zn. Ženci 5 + 3x 15f, DR KÖRMÖCZBÁNYA/ 919-JAN.25 (Kremnica), vzadu přích. ZSOLNA/ 919-JAN.27 (Žilina), svisle přeloženo, jinak zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::