Písemná aukce 20 / Sbírky, partie / Filatelie / Známky / Evropa

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
73317 - 1928-75 ALBANIA malá sestava známek a aršíků, uloženo
+2
Jakost
1928-75 ALBANIA malá sestava známek a aršíků, uloženo na 2ks výmětových listů
Vyvolávací cena:
U:O4
73873 - 1913-14 ALBANIA sestava 40ks známek od čísla Mi.18, kat.
+1
Jakost
1913-14 ALBANIA sestava 40ks známek od čísla Mi.18, kat. 460€
Vyvolávací cena:
U:O4
68974 - 1950-70 ALBANIA sestava známek a aršíků, série, námě
+17
Jakost
1950-70 ALBANIA sestava známek a aršíků, série, náměty, mnoho cenných kusů, aršík Hodža aj., uloženo v 8listovém zásobníku A5, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:Z
76243 - 1850-1918 AUSTRIA  vysoce specializovaná sbírka známek a
+134
Jakost
1850-1918 AUSTRIA vysoce specializovaná sbírka známek a celistvostí obsahující základní řady, perforace, papíry, průsvitky, obtisky, DV, TV, barevná razítka a příklady poštovního použití, uloženo na 64 listech v kroužkových deskách a 2ks velkých zásobníků A4, obsahuje mj. dopis vyfr. zn. I. emise 1Kr+2Kr s atestem, známka Mi.1, typ Ia, braunorange s atestem, výstřižek s 5ks známek 3Kr, tisk na zadní straně Mi.1 a část Ondřejského kříže, dopis vyfr. dvojicí 9Kr, typ IIa, dopis Lombardsko-Benátsko vyfr. 3ks zn. 45c, I.typ, vzadu 30c, dopis vyfr. zn. 3Kr + kolek 6Kr vzadu jako R, Merkur 1851, I. typ, rýhovaný papír na novinách, dopis vyfr. zn. vydání 1858 15Kr, II.typ, + vzadu 10Kr, červené oválné razítko WIEN, dopis vyfr. smíšenou frankaturou zn. 1861 5Kr + 1858 10Kr, celinová obálka vydání 1867 3Kr dofr. zn. 2Kr, noviny zaslané z Anglie do Rakouska s Novinovou 2Kr, typ Ia, Mi.1a aj., dle majitele kat. Ferch. celkem cca 110.000€, cena stanovena majitelem
Vyvolávací cena:
U:Z
72206 - 1920 AUSTRIA lokální vydání přetisků Kärnten, Osttir
+5
Jakost
1920 AUSTRIA lokální vydání přetisků Kärnten, Osttirol, Salzburg a F.J. Land
Vyvolávací cena:
U:O4
73508 - 1945-88 AUSTRIA neúplná generální sbírka známek, obsa
+17
Jakost
1945-88 AUSTRIA neúplná generální sbírka známek, obsahuje mj. svěží přetiskové emise, částečně s okraji, II. emise s atestem Weihs, dále svěží Korutany, Ptáci, Výstavba aj., uloženo na zasklených listech KA-BE v pérových deskách, katalog 3.100€
Vyvolávací cena:
U:Z
73388 - 1919-38 AUSTRIA neúplná sbírka známek včetně Doplatn
+12
Jakost
1919-38 AUSTRIA neúplná sbírka známek včetně Doplatních, množství zajímavých položek, většina * známek pouze s nepatrnou stopou, pečlivě popsáno a uspořádáno, uloženo v 8-listovém zásobníku A4, hezká kvalita
Vyvolávací cena:
U:Z
73454 - 1850-1939 AUSTRIA neúplná sbírka známek včetně Doplat
+15
Jakost
1850-1939 AUSTRIA neúplná sbírka známek včetně Doplatních, PP a PP pro zahraničí, uloženo na albových listech Schaubek v pérových deskách, kat. přes 1500€, slušná kvalita
Vyvolávací cena:
U:Z
73457 - 1945-88 AUSTRIA neúplná sbírka známek, obsahuje mj. ob
+37
Jakost
1945-88 AUSTRIA neúplná sbírka známek, obsahuje mj. obě přetiskové série, 2x koncové hodnoty, samostatně a rohové kusy (neověřeno), stříhané známky Renner, série Dětem a Korutany, černotisky, 4-bloky, kupóny aj., vše uloženo ve 2ks zásobníků A4 (12-listový a 16-listový), vysoký katalog, hezká kvalita
Vyvolávací cena:
U:Z
73390 - 1919-38 AUSTRIA neúplná sbírka známek, vybraná kvalita
+24
Jakost
1919-38 AUSTRIA neúplná sbírka známek, vybraná kvalita, hezká razítka, některé emise *, uloženo na volných albových listech Schaubek
Vyvolávací cena:
U:Z
73455 - 1850-1938 AUSTRIA obchodní zásoba známek, pečlivě utř
+18
Jakost
1850-1938 AUSTRIA obchodní zásoba známek, pečlivě utříděno, uloženo v 16-listovém zásobníku A4, slušná kvalita
Vyvolávací cena:
U:Z
72365 - 1870-1990 AUSTRIA partie velkého množství známek v obá
+11
Jakost
1870-1990 AUSTRIA partie velkého množství známek v obálkách od roku 1870, zajímavé pro specialisty
Vyvolávací cena:
U:O4
72184 - 1850-1960 AUSTRIA partie známek na destičkách a ve výb
+24
Jakost
1850-1960 AUSTRIA partie známek na destičkách a ve výběrových sešitech, zajímavé zn. a celé série, nepřebráno, z pozůstalosti, vysoký katalog!
Vyvolávací cena:
U:O4
72202 - 1850-1937 AUSTRIA sbírka známek se specializací na zoubk
+46
Jakost
1850-1937 AUSTRIA sbírka známek se specializací na zoubkování, typy, razítka známek, Doplatní, FP, Militarpost, včetně 82ks korespondenčních lístků, dopisů, dopisnic, průvodek, vše v kroužkovém zásobníku na 91 listech, mimořádná nabídka!!
Vyvolávací cena:
U:Z
75869 - 1867-90 AUSTRIA sestava novinových zn. a kolků vydání 1
+9
Jakost
1867-90 AUSTRIA sestava novinových zn. a kolků vydání 1867, 1880, 1878 a 1890, velké množství zn. na 2 výmětových listech A4 a 3ks A5, obsahuje výstřižky, bloky, razítka, typy a vady, vhodný studijní materiál!
Vyvolávací cena:
U:O4
75866 - 1850 AUSTRIA sestava více jak 200ks zn. I.emise, obsahuje
+4
Jakost
1850 AUSTRIA sestava více jak 200ks zn. I.emise, obsahuje mj. 4x 1Kr žlutá, 2x 2Kr černá, několik kusů centesové hodnoty, výstřižky, razítka, vady, barvy atd.; různá kvalita, zajímavá sestava!
Vyvolávací cena:
U:O4
72182 - 1937-50 AUSTRIA, GERMANY  sestava známek v 8-listovém zá
+6
Jakost
1937-50 AUSTRIA, GERMANY sestava známek v 8-listovém zásobníku, zajímavé položky (např. 2x série Děti, něm. blok č.11, doplatní rak. aj.) kat. cca 1550€
Vyvolávací cena:
U:Z
74628 - 1850-1960 AUSTRIA, GERMANY sbírka známek na albových lis
+19
Jakost
1850-1960 AUSTRIA, GERMANY sbírka známek na albových listech v pérových deskách, obsahuje množství hodnotných položek, bez ověření, část známek zhoršený stav, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
U:Z
73820 - 1850-1999 BELGIUM  velká generální sbírka známek a ar
+21
Jakost
1850-1999 BELGIUM velká generální sbírka známek a aršíků, obsahuje mj. lepší série a aršíky z 30. let, od války svěží a téměř kompletní, množství oblíbených námětů, uloženo na nálepních listech v tvrdých deskách, k tomu zásobník přebytků, vše ve větší krabici, kat. min. 3300€, celkem 10kg materiálu
Vyvolávací cena:
U:K
74593 - 1850-1966 BELGIUM sestava známek na albových listech DAVO
+14
Jakost
1850-1966 BELGIUM sestava známek na albových listech DAVO ve šroubových deskách, převážně ražené známky, menší část čistá po nálepce v různé kvalitě v dodatečně vlepených pošetkách Hawid, kat. přes 500€
Vyvolávací cena:
U:Z
73167 - 1849-1944 BELGIUM velmi pěkná generální sbírka, obsahu
+130
Jakost
1849-1944 BELGIUM velmi pěkná generální sbírka, obsahuje mj. Mi.127, 235-243, 244-248, 264-265, 270-275, 297, 291-297, 314, 315-321, 344-346, 347-353, aršíky Mi.Bl.1, 2, 3; uloženo na albových listech Stibůrek v pérových deskách, vysoký katalog, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:Z
73832 - 1879-1930 BELGIUM / ŽELEZNIČNÍ ZNÁMKY  sestava železni
+6
Jakost
1879-1930 BELGIUM / ŽELEZNIČNÍ ZNÁMKY sestava železničních známek od Mi.1 včetně lepších hodnot, Mi.14 13x, hezká razítka, uloženo v malém 8-listovém zásobníku, kartičkách a výmětových listech, kat. 1500€
Vyvolávací cena:
U:O4
74613 - 1912-18 BOSNIA AND HERZEGOVINA  sbírka razítkovaných zn
+17
Jakost
1912-18 BOSNIA AND HERZEGOVINA sbírka razítkovaných známek s mírnou specializací, Doplatní, DV, zoubkování, razítka, uloženo v 8-listovém zásobníku A4
Vyvolávací cena:
U:Z
73389 - 1906-18 BOSNIA AND HERZEGOVINA generální sbírka známek
+13
Jakost
1906-18 BOSNIA AND HERZEGOVINA generální sbírka známek od Mi.29, včetně Doplatních, 2x emise Krajinky 1906 zoubkovaná a nezoubkovaná série, uloženo na volných albových listech Stibůrek, hezká kvalita
Vyvolávací cena:
U:Z
75180 - 1880-1940 BOSNIA AND HERZEGOVINA, YUGOSLAVIA, SAARLAND sest
+12
Jakost
1880-1940 BOSNIA AND HERZEGOVINA, YUGOSLAVIA, SAARLAND sestava známek v 8-listovém zásobníku A5, obsahuje také hodnotné položky s katalogovým záznamem
Vyvolávací cena:
U:Z
73796 - 1879-1970 BULGARIA  zajímavá sestava známek, obsahuje mj
+6
Jakost
1879-1970 BULGARIA zajímavá sestava známek, obsahuje mj. Mi.242-248, 285 2x aj., uloženo ve velkém 10-listovém zásobníku, kat. min. 2500€
Vyvolávací cena:
U:Z
73070 - 1879-1960 BULGARIA zajímavá sestava známek, také lepš
+16
Jakost
1879-1960 BULGARIA zajímavá sestava známek, také lepší položky, přetisky, nezoubkované, uloženo v 8-listovém zásobníku A4, kat. cca 3000€
Vyvolávací cena:
U:Z
74590 - 1854-1955 DENMARK sestava známek na výmětovém listu, ka
+2
Jakost
1854-1955 DENMARK sestava známek na výmětovém listu, katalog více než 600€
Vyvolávací cena:
U:O4
75027 - 1930-39 ESTONIA, LATVIA sestava zn. a aršíků na 2 výmě
+1
Jakost
1930-39 ESTONIA, LATVIA sestava zn. a aršíků na 2 výmětových platech A4, obsahuje z Estonska Mi.Bl.3 (lehká stopa), Mi.Bl.2 (bez stopy), Lotyšsko Mi.Bl.1 (bez stopy), kat. dle majitele více jak 1000€
Vyvolávací cena:
U:O4
74263 - 1900-50 EUROPE  akumulace razítkovaných známek, obsahuje
+14
Jakost
1900-50 EUROPE akumulace razítkovaných známek, obsahuje země: ČSR, Jugoslávie, Maďarsko, Itálie, Německo, Francie, Rakousko, Rusko, USA, několik hodnotných známek, část dublety, uloženo ve 2ks velkých zásobníků a velké obálce A4
Vyvolávací cena:
U:Z
74434 - 1860-1980 EUROPE  sestava 32ks výběrových sešitů, 6x A
+6
Jakost
1860-1980 EUROPE sestava 32ks výběrových sešitů, 6x A5 a 26x A6, hlavně razítkované známky, obsahuje země: ČSR, Francie, Německo, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko aj., vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:Z
74157 - 1850-1940 EUROPE  velká partie známek převážně z Evro
+27
Jakost
1850-1940 EUROPE velká partie známek převážně z Evropy, staré výběrové sešity, výmětové listy, krabičky a obálky, obsahuje staré známky včetně klasických známek, silněji zastoupeny země: Německo, Itálie, Anglie, Švýcarsko, Rumunsko, aj., mnoho hodnotných známek, uloženo ve velké kartónové krabici, pochází z pozůstalosti, nepřebráno, katalogová cena v desítkách tisíc Michel-Euro, vhodné pro další zpracování a prodej, celkem 14kg materiálu
Vyvolávací cena:
U:K
74423 - 1860-1980 EUROPE  velká sestava převážně razítkovaný
+2
Jakost
1860-1980 EUROPE velká sestava převážně razítkovaných známek z Evropy a zámoří, obsahuje země: ČSR, Čína, Itálie, Jugoslávie, Německo, Polsko, Rakousko, USA, Velká Británie, uloženo v 18ks zásobníků, pochází z pozůstalosti po sběrateli, vše v plné banánové krabici, celkem 22kg materiálu
Vyvolávací cena:
U:K
72181 - 1850-1980 EUROPE partie známek Anglie, Finska, Irska, Liec
+14
Jakost
1850-1980 EUROPE partie známek Anglie, Finska, Irska, Liechtensteinu a Islandu ve 30 listovém velkém zásobníku. některé lepší zámky, jinak běžné, vysoký katalog hlavně Anglie a Liechtenstein, z pozůstalosti, za výhodnou cenu
Vyvolávací cena:
U:Z
74627 - 1860-1940 EUROPE Polsko, lepší položky (nezkoušené), d
+5
Jakost
1860-1940 EUROPE Polsko, lepší položky (nezkoušené), dále Švýcarsko, Nizozemsko, uloženo na albových listech v pérových deskách, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
U:Z
73254 - 1880-1950 EUROPE přebytky známek, obsahuje ČSR I., Rakou
+14
Jakost
1880-1950 EUROPE přebytky známek, obsahuje ČSR I., Rakousko, Německo, Staroněmecké státy, Maďarsko aj., uloženo v 5ks zásobníků A4, na volných albových listech ve sloze a v albu Schwaneberger, celkem 12kg materiálu
Vyvolávací cena:
U:Z
73314 - 1956-75 EUROPE sbírka známek emise EUROPA CEPT, uloženo
+13
Jakost
1956-75 EUROPE sbírka známek emise EUROPA CEPT, uloženo na albových listech v pérových deskách, 8-listovém zásobníku a skládacím zásobníku
Vyvolávací cena:
U:Z
73315 - 1910-80 EUROPE sestava známek a výstřižků, uloženo ve
+25
Jakost
1910-80 EUROPE sestava známek a výstřižků, uloženo ve 2ks zásobníků, známky Nizozemska částečně se skvrnami
Vyvolávací cena:
U:Z
74273 - 1900-30 EUROPE sestava známek, obsahuje země: Polsko, Ně
+7
Jakost
1900-30 EUROPE sestava známek, obsahuje země: Polsko, Německo, Danzig, Finsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Belgie, Kréta, Řecko, Island, Monako, Lichtenštejnsko, Portugalsko, Turecko, Rusko, Litva a Maďarsko, uloženo na 47 volných listech A4
Vyvolávací cena:
U:O4
76302 - 1860-1990 EUROPE sestava známek, zastoupena hlavně Franci
+11
Jakost
1860-1990 EUROPE sestava známek, zastoupena hlavně Francie včetně kolonií, Německo aj., uloženo v 38-listovém zásobníku
Vyvolávací cena:
U:Z
74621 - 1870-1940 EUROPE Švédsko, Španělsko, Maďarsko, staron
+20
Jakost
1870-1940 EUROPE Švédsko, Španělsko, Maďarsko, staroněmecké státy, San Marino, obsahuje zejména hodnotné položky Maďarska, bez ověření, uloženo na albových listech v pérových deskách, mnoho známek se záznamem, různá kvalita, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
U:Z
75769 - 1880-1960 EUROPE + USA  sestava čistých i ražených zn.
+5
Jakost
1880-1960 EUROPE + USA sestava čistých i ražených zn. z různých zemí (mix), mj. NDR i několik sešitků, SSSR, Staroněmecké státy, Itálie, Rakousko, ČSR I. atd., vše na zásobníkových listech v kroužkových deskách, kat. dle majitele cca 4500MiM
Vyvolávací cena:
U:Z
75158 - 1849-1951 FRANCE generální sbírka známek na albových l
+54
Jakost
1849-1951 FRANCE generální sbírka známek na albových listech SAFE v kroužkovém zásobníku, hezká klasika, celé série, vysoký katalog přes 12.000MiM
Vyvolávací cena:
U:Z
73168 - 1849-1961 FRANCE neúplná generální sbírka na albových
+13
Jakost
1849-1961 FRANCE neúplná generální sbírka na albových listech Stibůrek v pérových deskách, obsahuje mnoho hodnotných položek, mj. letecké Mi.305-311, 321, 327, aršík PEXIP Mi.Bl.3, Mi.359-360 na pohlednicích s PR, velmi zajímavé!!
Vyvolávací cena:
U:Z
71838 - 1971-94 FRANCE sestava 54ks známkových sešitů, obsahuje
+39
Jakost
1971-94 FRANCE sestava 54ks známkových sešitů, obsahuje mj. HB 35 se zn. Mi.2982A-93A, Červený kříž, společná vydání aj., vysoký katalog, dobrý stav, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
U:O4
75208 - 1870-1965 FRANCE / COLONIES  neúplná sbírka známek růz
+63
Jakost
1870-1965 FRANCE / COLONIES neúplná sbírka známek různých zemí, uloženo na albových listech A5 ve šroubovém albu, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:Z
74245 - 1900-50 FRANCE / COLONIES  sestava známek různých franco
+8
Jakost
1900-50 FRANCE / COLONIES sestava známek různých francouzských kolonií, uloženo na 16 volných listech A4
Vyvolávací cena:
U:O4
75024 - 1937 FRANCE / COLONIES kompletní sbírka známek a aršík
+14
Jakost
1937 FRANCE / COLONIES kompletní sbírka známek a aršíků vydaných k mezinárodní výstavě v Paříži, uloženo v 8-listovém zásobníku, kat. cca 500€, k tomu albové listy Stibůrek (Mezinárodní výstava v Paříži) v pérových deskách
Vyvolávací cena:
U:Z
73074 - 1910-60 FRANCE / COLONIES menší sestava známek z býval
+5
Jakost
1910-60 FRANCE / COLONIES menší sestava známek z bývalých kolonií, malá část nástupnické země, uloženo v malém 4-listovém zásobníku A5
Vyvolávací cena:
U:Z
75501 - 1860-1950 FRANCE / COLONIES sestava zn. na 6 výmětových
+2
Jakost
1860-1950 FRANCE / COLONIES sestava zn. na 6 výmětových listech A4
Vyvolávací cena:
U:O4
75235 - 1900-80 FRANCE / COLONIES sbírka známek různých zemí, c
+63
Jakost
1900-80 FRANCE / COLONIES sbírka známek různých zemí, celé série, koncové hodnoty, uloženo v plném velkém 32-listovém zásobníku A4, velmi vysoký katalog, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
U:Z
75239 - 1900-65 FRANCE / COLONIES sestava převážně nepoužitých
+20
Jakost
1900-65 FRANCE / COLONIES sestava převážně nepoužitých známek různých zemí, celé série, koncové hodnoty, uloženo ve starším 10-listovém zásobníku A4, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:Z
75237 - 1890-1980 FRANCE / COLONIES sestava převážně razítkovan
+17
Jakost
1890-1980 FRANCE / COLONIES sestava převážně razítkovaných známek různých zemí, uloženo v 16-listovém zásobníku
Vyvolávací cena:
U:Z
72808 - 1939-45 GENERAL GOVERNMENT hezká sestava známek, obsahuje
+4
Jakost
1939-45 GENERAL GOVERNMENT hezká sestava známek, obsahuje např. Mi.35-39, TL Mi.65, služební Mi.1-15, dle majitele přes 900MiM, na výmětových listech A4 + A5, dobrá jakost
Vyvolávací cena:
U:O4
74451 - 1940 GENERAL GOVERNMENT Mi.14-39 včetně typů 24 II a 33
+4
Jakost
1940 GENERAL GOVERNMENT Mi.14-39 včetně typů 24 II a 33 II, nalepeno v pamětním albu, PR Geburstag des Führer/ 20.IV.1940 Krakau, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:O4
73848 - 1900-45 GERMANY  větší partie známek, obsahuje také le
+11
Jakost
1900-45 GERMANY větší partie známek, obsahuje také lepší hodnoty, pochází z pozůstalosti, nezpracováno, vhodné k dalšímu prodeji, uloženo v menším cestovním kufru, celkem 6kg materiálu
Vyvolávací cena:
U:K
72187 - 1900-60 GERMANY partie cca 100ks soutisků ze známkových
+1
Jakost
1900-60 GERMANY partie cca 100ks soutisků ze známkových sešitků, čisté a výstřižky, kat. asi 200€
Vyvolávací cena:
U:O4
75764 - 1850-1945 GERMANY sestava zn. na zásobníkových listech a
+16
Jakost
1850-1945 GERMANY sestava zn. na zásobníkových listech a kroužkových deskách Leuchtturm, obsahuje menší část klasiky, inflaci, DR v čistém, Danzig atd., kat. dle majitele min. 4000€
Vyvolávací cena:
U:Z
73313 - 1935-45 GERMANY sestava známek, jednotlivé, celé série,
+6
Jakost
1935-45 GERMANY sestava známek, jednotlivé, celé série, okraje, přetisky Ostland, Luxemburg, Ukraine, uloženo v 8-listovém zásobníku A4
Vyvolávací cena:
U:Z
73835 - 1872-43 GERMANY sestava známek, lepší hodnoty, obsahuje
+12
Jakost
1872-43 GERMANY sestava známek, lepší hodnoty, obsahuje mj. razítkované Mi.456-458 Polar-Fahrt aj., bloky, okraje, aršíky, uloženo na 12 stránkách 16-listového zásobníku, kat. min. 7800€, Mi.66 5RM nepočítána
Vyvolávací cena:
U:Z