eShop / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Forerunners 1918-1919

View type:view_columnview_stream
245313
500 CZK
245313 - 1919 comp. 2 pcs of letters addressed to Switzerland in/at I
+1
Jakost
1919 comp. 2 pcs of letters addressed to Switzerland in/at I. and II. postal rate, mixed franking Austrian parallel stamp. Charles 15h (with upper margin) and 20h (torn off corner) with stamp. Hradčany 10h red and 5h light green, CDS PRAGUE 1/ 1.I.19 and nationalized PRAGUE 15.II.19, both letters with arrival cancel. COROELLES 7.I. resp. 28.II.19; 1x envelope open from 3 sides, larger format

eShop / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Forerunners 1918-1919 - Information

28. 10. 1918  Předběžné a souběžné poštovní známky

Poštovní známky rakouského císařství a maďarského království, platné do 28. 10. 1918 na území budoucí Československé republiky, které po jejím vzniku nadále platily jako předběžné (od 28. 10. do 17. 12. 1918) respektive jako souběžné (od 18. 12. 1918 do 28. 2. 1919) československé poštovní známky.