Mail Auction 18 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Food Tax Stamps

sign_info This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
61822
Jakost
1930? Platební bollette on/for averaged food tax and municipal přirážku obnosem 1CZK, service postmark with emblem - Office food tax/ Wilson railway-station. (!), L more zatrženo, light folded, but good condition, starting price: CZK
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::