Public Auction 22 / Autographs

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
68312 - 1900 GEORGE I of Greece, wedding notification addressed to C
Jakost
1900 GEORGE I of Greece, wedding notification addressed to Count of Montenegro, about the marriage of his daughter Princess Mary with Russian grand duke George Mihailovich, manual signature of the King and signature Romanos, lightly folded to envelope, nicely preserved
Starting price: CZK
U:A4
78551 - 1908 KAŠPAR John (1883–1927), Czech engineer, pioneer of
+1
Jakost
1908 KAŠPAR John (1883–1927), Czech engineer, pioneer of Czech aviation, air-mail designer and pilot, manually written picture-postcard with signature, addressed to Bohemia, written in Czech language, ordinary postmark ALTENA -1.10.08, on picture side the autentic photo of Kašpar in car, notice about car-race from 3.–5. September, exceedingly interesting contemporary document, light ribbed corner
Starting price: CZK
U:A5
81884 - 1930 MUSSOLINI Benito (1883–1945), VITTORIO EMANUELE III (
+1
Jakost
1930 MUSSOLINI Benito (1883–1945), VITTORIO EMANUELE III (1869–1947), together signed document, cross fold, light stains, rusty paperclip stain
Starting price: CZK
U:A4
78378 - 1927 SPORTSMEN / FOOTBALL  Bohemians 1905 (AFK Vršovice), p
+1
Jakost
1927 SPORTSMEN / FOOTBALL Bohemians 1905 (AFK Vršovice), picture-postcard of Adelaide from famous tour to Australia, machine postmark 12.MAI.27, signatures of players: Eisner, Havlín, Hoffmann, Hybš, Kašpar, Knížek, Kučera, Kulda, Krejčí, Mašat, Pinc, Průšek, Rubeš, Šejbl, Špic, Wimmer, good condition, interesting offer for sport historians
Starting price: CZK
U:A5

Public Auction 22 / Autographs - Information

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.