Public Auction 22 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
78473 - 1939 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / BŘECLAV confirmation town of
Jakost
1939 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / BŘECLAV confirmation town office Břeclav about/by payment all fees with mounted revenue municipal duty issued town Břeclav, cancelled town treasury Břeclav, 21.7.1939, confirmed postmark devízního places Wien, vert. fold, good condition
Starting price: CZK
U:A5
82033 - 1861 AUSTRIA debenture bond with mounted revenues of issue
Jakost
1861 AUSTRIA debenture bond with mounted revenues of issue 1858, 16Fl (c.v.. Kořínek 47, perf 15), 1Fl and 50 Kreuzer, superb condition!
Starting price: CZK
U:A3s|
82039 - 1858 AUSTRIA release - document with mounted revenue issue
Jakost
1858 AUSTRIA release - document with mounted revenue issue C.M. 1854, 14Fl (c.v.. Kořínek 18, perf 13½; : 15), hand obliteration with signature Ritter in/at. Smetana; perfect condition, very rare!
Starting price: CZK
U:A3s|
82047 - 1850 AUSTRIA release, 3x imprinted stamp issue 1840 and 185
Jakost
1850 AUSTRIA release, 3x imprinted stamp issue 1840 and 1850, 1 Kr (Kořínek cat.. 134B), 3 Kreuzer (Kořínek cat.. 102B) and 6 Kreuzer (Kořínek cat.. 88), 2x seal, very good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
82086 - 1843 AUSTRIA document with revenue 12 golden issue 1840 (Ko
Jakost
1843 AUSTRIA document with revenue 12 golden issue 1840 (Koř.121), seal, rare, absolutely good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
82041 - 1840 AUSTRIA document with imprinted stamps issue 1836 - 18
+10
Jakost
1840 AUSTRIA document with imprinted stamps issue 1836 - 1840, total 48 copy-print (!), 47x 15 Kreuzer (c.v.. Kořínek 104) + 1x 1G (c.v.. Kořínek 107B), supplemented with controll imprinted stamp and 2 seals, total 6 sheets; good condition, rare!
Starting price: CZK
U:A3s|
82055 - 1863 AUSTRIA document with multiple high franking issue 185
+2
Jakost
1863 AUSTRIA document with multiple high franking issue 1858 and 1859, 8fl, 16fl and 18fl white paper (Kořínek cat.. 43, 47, 48), values 5 Kreuzer, 10fl and 20fl blue paper, service postmark Vyškov, good condition, extraordinary franking!
Starting price: CZK
U:A3s|
82089 - 1850 AUSTRIA document with rare mixed franking three issues
Jakost
1850 AUSTRIA document with rare mixed franking three issues - 1836, 1840, 1850, absolutely good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
82037 - 1858 AUSTRIA document sepsána in/at Drnholci with mounted
Jakost
1858 AUSTRIA document sepsána in/at Drnholci with mounted revenues issue C.M. 1854, 16Fl (c.v.. Kořínek 19, perf 16 : 13½), hand obliteration and postmark, part perf at top cut, after all very rare!
Starting price: CZK
U:A3s|
82036 - 1855 AUSTRIA Rental Protocol with mounted revenues C.M. is
Jakost
1855 AUSTRIA Rental Protocol with mounted revenues C.M. issue 1854, 12Fl (c.v.. Kořínek 17, perf 15) + 45Kr, hand obliteration; perfect condition!
Starting price: CZK
U:A3s|

Public Auction 22 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.