Public Auction 22 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
79842 - 1920 CZECHOSLOVAKIA 1918-39   Ba.16a, 100CZK Mucha green, se
+1
Jakost
1920 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Ba.16a, 100CZK Mucha green, set I, c.v.. 13000CZK, quality 2
Starting price: CZK
U:A4
80987 - 1939 SLOVAKIA  Ba.45, 1000CZK Palacký, violet overprint, se
+1
Jakost
1939 SLOVAKIA Ba.45, 1000CZK Palacký, violet overprint, set H, quality 4
Starting price: CZK
U:A5
80186 - 1813 PROVISORY  specimen for banknotes 10G and 20 G on bluis
+1
Jakost
1813 PROVISORY specimen for banknotes 10G and 20 G on bluish paper
Starting price: CZK
U:A3s|
80188 - 1800 PROVISORY  specimen for banknotes 1G and 2G on grey-vio
Jakost
1800 PROVISORY specimen for banknotes 1G and 2G on grey-violett stronger paper of format 20x19 cm, light fold
Starting price: CZK
U:A4

Public Auction 22 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní částkou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Roku 650 našeho letopočtu byly první papírové peníze vydány za císaře Kao Tsunga (Čína) ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat na konci vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská centrální banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“. První oficiální „bankovka“, vydaná na státní náklady byla vydána v emisi k 1. lednu 1800.