Public Auction 34 / Autographs

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
61733 - 1562 FERDINAND II, Archduke of Austria (1529–1595), govern
Jakost
1562 FERDINAND II, Archduke of Austria (1529–1595), governor in Czech lands (1557–1567); edict of restriction circulation foreign less valuable coins in Kingdom of Bohemia with autograph, format 44x34cm, folds, signs of age, after all well in good condition, extraordinary historical document in Czech
Starting price: CZK
U:A3s|
132655 - 1878 PRINCE LEOPOLD OF BAVARIA (1846–1930), Field Marshal;
+1
Jakost
1878 PRINCE LEOPOLD OF BAVARIA (1846–1930), Field Marshal; handwritten letter with signature sent to Otto Chotka (ALS), very nice
Starting price: CZK
U:A4
132988 - 1687 LEOPOLD I., (1640–1705), Holy Roman Emperor, King of
Jakost
1687 LEOPOLD I., (1640–1705), Holy Roman Emperor, King of Bohemia and Hungaria, signature on Imperial letter, in head imprinted stamp the first issue 15 Kreuzer (Koř.2), superb print
Starting price: CZK
U:A3s|
132353 - 1701 LEOPOLD I., (1640–1705), Holy Roman Emperor, King of
Jakost
1701 LEOPOLD I., (1640–1705), Holy Roman Emperor, King of Bohemia and Hungaria, signature on Imperial decree, Czech - German text, format 60x45cm, big paper seal, folds, good quality, sought
Starting price: CZK
U:A3s|
132652 - 1960 RAINIER III. GRIMALDI (1923–2005), monacký prince (1
+1
Jakost
1960 RAINIER III. GRIMALDI (1923–2005), monacký prince (1949 – 2005); signature on own Ppc
Starting price: CZK
U:A5
132658 - 1979 DZÚR Martin (1919–1985), Czechoslovak communist poli
+1
Jakost
1979 DZÚR Martin (1919–1985), Czechoslovak communist politician, representative of so-called normalization., typed letter with autograph (TLS), recipient Dmitri T. JAZOV (*1923), defence minister USSR; very interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
132672 - 1983 GOVOROV Vladimir Leonidovič (Вла
+1
Jakost
1983 GOVOROV Vladimir Leonidovič (Владимир Леонидович Говоров, 1924–2006), Soviet militar official; congratulatory letter with signature (TLS) sent to Czechosl. defence minister Dzúr
Starting price: CZK
U:A4
132644 - 1935 HLINKA Andrew (1864–1938), Slovak catholic priest, po
+1
Jakost
1935 HLINKA Andrew (1864–1938), Slovak catholic priest, politician; autograph on own Ppc, issued Krýsa, Plzeň, superb
Starting price: CZK
U:A5
132666 - 1975 JEPIŠEV Alexej Alexejevič (Алеl
+1
Jakost
1975 JEPIŠEV Alexej Alexejevič (Алексей Алексеевич Епишев, 1908–1985), Soviet militar official; congratulatory letter with signature (TLS) sent to Czechosl. defence minister Dzúr, including telegram with same text
Starting price: CZK
U:A3s|
132662 - 1974 KULIKOV Viktor Georgijevič (Викm
+1
Jakost
1974 KULIKOV Viktor Georgijevič (Виктор Георгиевич Куликов;; *1921), marshal USSR, head commander Warsaw Pact; congratulatory letter with signature (TLS) sent to Czechosl. defence minister Dzúr, including telegram from y 1983
Starting price: CZK
U:A4
132664 - 1977 MOSKALENKO Kiril Semjonovič (Кир
Jakost
1977 MOSKALENKO Kiril Semjonovič (Кирилл Семенович Москаленко;; 1902–1985), marshal USSR, commander 38. army, participant Ostravské and Prague operation ; congratulatory letter with signature (TLS) sent to Czechosl. defence minister Dzúr
Starting price: CZK
U:A4
132670 - 1976 SOKOLOV Sergey Leonidovič (Серг
Jakost
1976 SOKOLOV Sergey Leonidovič (Сергей Леонидович Соколов *1911), Soviet marshal, defence minister USSR, removed from function after landing Mathias Rust in The Red Square in y 1987; congratulatory letter with signature (TLS) sent to Czechosl. defence minister Dzúr
Starting price: CZK
U:A3s|
132649 - 1940 WEISS Wilhelm (1892–1950),  SA-Obergruppenführer,
Jakost
1940 WEISS Wilhelm (1892–1950), SA-Obergruppenführer, šéfredaktor Völkischer Beobachter (party newspaper NSDAP); typed heading letter with signature (TLS), sent to Slovak ambassador to Berlin
Starting price: CZK
U:A4
132697 - 1906 presence document club/association Zelené youth, conta
+3
Jakost
1906 presence document club/association Zelené youth, contains more than 320 signatures, signed i.a. Hugo BÖTTINGER, Leopold HEYROVSKÝ, Alois JIRÁSEK, Francis KAVÁN, John KOTĚRA, Jaroslav ŠETELÍK, Joseph ŠVÁB-MALOSTRANSKÝ, Eva VRCHLICKÁ, Adolf WENIG and much other; very interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
133201 - 1964-67 TĚREŠKOVOVÁ, BYKOVSKYJ, LEONOV, sovětští astro
+1
Jakost
1964-67 TĚREŠKOVOVÁ, BYKOVSKYJ, LEONOV, sovětští astronauts, handwritten signatures on/for postcards with portraits, supplemented with mounted stmp and přiležitostným postmark; good condition
Starting price: CZK
U:A5

Public Auction 34 / Autographs - Information

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.