Public Auction 34 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
132993 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 last Austrian war loan (1.6.191
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 last Austrian war loan (1.6.1918) 200K recognized Czechoslovakia, with půleným revenue 1CZK, cancelled tax office, very decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
132978 - 1787 AUSTRIA document from moravian gubernium with extraord
+1
Jakost
1787 AUSTRIA document from moravian gubernium with extraordinary franking imprinted stamps - 29x 1Fl + 2y 15 Kreuzer, issue Maria Theresa 1762, signatures of noblemen; rarity !!
Starting price: CZK
U:A3s|
132995 - 1856 AUSTRIA document with very rare franking documentary s
Jakost
1856 AUSTRIA document with very rare franking documentary stamp the first issue 16Fl C.M., perf 15½, cancelled and transcription, rare and sought
Starting price: CZK
U:A3s|
132772 - 1854 AUSTRIA document with mixed franking imprinted and doc
Jakost
1854 AUSTRIA document with mixed franking imprinted and documentary stamp, early usage, service postmark DĚČÍN; sought
Starting price: CZK
U:A3s|
132983 - 1864 AUSTRIA lease contract with rare franking The 2nd issu
Jakost
1864 AUSTRIA lease contract with rare franking The 2nd issue in head (14Fl + 1Fl) and with 4 revenues in text, 4 red seal, very good condition, value 14F with rare perf 14½:15
Starting price: CZK
U:A3s|
132982 - 1866 AUSTRIA multipaginal document with rare 6-coloured fra
Jakost
1866 AUSTRIA multipaginal document with rare 6-coloured franking in the end of the document (2x 7Fl + 10Fl + 12Fl + 16Fl + 18Fl + 20Fl - cancelled and 7x 50 Kreuzer in text), partially vydrolená red seal, otherwise superb
Starting price: CZK
U:A3s|
132992 - 1865 AUSTRIA special form rental document/-s with zvlášť
Jakost
1865 AUSTRIA special form rental document/-s with zvlášť mounted revenues from single nájemců, total 29 pcs of documentary stamps The 2nd issue from various reprints, very interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
132987 - 1866 AUSTRIA (MORAVIA)  notification of auction in Brno wit
Jakost
1866 AUSTRIA (MORAVIA) notification of auction in Brno with advice stamp with mark fiscal off. A37, very rare, very good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
132981 - 1831 HABSBURG MONARCHY (MORAVIA) two-sides ornamentally pri
Jakost
1831 HABSBURG MONARCHY (MORAVIA) two-sides ornamentally printed zmocnění to sale kolkovaného paper in/at Podolí near Brno, Czech-German version, dry seal, in head imprinted stamp 2G and controll imprinted stamp issue 1818; very well preserved
Starting price: CZK
U:A3s|
132994 - 1860 AUSTRIA (MORAVIA) release composed in Olomouc with mix
Jakost
1860 AUSTRIA (MORAVIA) release composed in Olomouc with mixed franking documentary stamp 6 Kreuzer and advice stamp 1 Kr issue 1858, very rare
Starting price: CZK
U:A3s|
132986 - 1852 AUSTRIA (MORAVIA) order Town theatre in Brno with advi
Jakost
1852 AUSTRIA (MORAVIA) order Town theatre in Brno with advice stamp 1 Kr, perfect condition, very rare !!
Starting price: CZK
U:A3s|
132971 - 1762 AUSTRIA / JUDAICA document with imprinted stamp 15 Kre
Jakost
1762 AUSTRIA / JUDAICA document with imprinted stamp 15 Kreuzer Maria Theresa issue 1762, written Hebrew, rare (!) - document/-s musely be provided with official překladem, contemporary toned
Starting price: CZK
U:A4
132979 - 1804 HABSBURG MONARCHY / FAMILY TREE calligraphied zhotoven
Jakost
1804 HABSBURG MONARCHY / FAMILY TREE calligraphied zhotovený family tree from Baden, fine red seal, in head imprinted stamp 10 guilders, very decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
132778 - 1877-90 AUSTRIA-HUNGARY 2 title sheets with calendar revenu
Jakost
1877-90 AUSTRIA-HUNGARY 2 title sheets with calendar revenues 2 issues; sought
Starting price: CZK
U:A3s|
132977 - 1883 AUSTRIA-HUNGARY invoice f. PAGET & Co., WIEN, decorati
Jakost
1883 AUSTRIA-HUNGARY invoice f. PAGET & Co., WIEN, decorative head, documentary stamp 1 Kr issue 1883, commercial perfin - early usage (!), cancelled by fiscal off. in Vienna 18/8/1883, invoice with date 22.Sep.1883 - clear certificate of předčasném cancellation revenue; very good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
132777 - 1898 AUSTRIA-HUNGARY release with mixed franking issues 189
Jakost
1898 AUSTRIA-HUNGARY release with mixed franking issues 1893 and 1898, 5-coloured franking, very nice
Starting price: CZK
U:A3s|
132775 - 1888 AUSTRIA-HUNGARY document with 12 revenues in the end (
+2
Jakost
1888 AUSTRIA-HUNGARY document with 12 revenues in the end (20Fl + 10Fl 2x + 15Fl + 6Fl + 5 Fl 4x + 1Fl + 90Kr + 4Kr) and 2 revenues in head (36Kr), very decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
132776 - 1883 AUSTRIA-HUNGARY document with five-coloured franking 1
+7
Jakost
1883 AUSTRIA-HUNGARY document with five-coloured franking 16 revenues in the end (i.a. str-of-3 and pairs), 2x revenue 36Kr in head; decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
132771 - 1874 AUSTRIA-HUNGARY document with revenues 15Fl + 7Fl in t
+7
Jakost
1874 AUSTRIA-HUNGARY document with revenues 15Fl + 7Fl in the end and 2x 36Kr in head, exceptional, sought
Starting price: CZK
U:A3s|
132984 - 1869 AUSTRIA - HUNGARY lease contract with mixed franking i
Jakost
1869 AUSTRIA - HUNGARY lease contract with mixed franking issue II and III in head (2Fl + 3x 12Fl !! from The 2nd issue and 60Kr + 50 Kreuzer in text), all revenues in time of validity, perfect condition
Starting price: CZK
U:A3s|
132961 - 1874 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with C.O.D
Jakost
1874 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with C.O.D. with imprinted stamp 5 Kreuzer (Sch.23), Czech-German variety, CDS BRÜNN/ 6/4/74, green service label Von Brünn town, off. remarks, nice
Starting price: CZK
U:A4
133000 - 1880 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with C.O.D
Jakost
1880 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with C.O.D. with imprinted stamp 5 Kreuzer (Sch.59), German - Polish variety, CDS MOŚCISKA 31/10, nobiliary address
Starting price: CZK
U:A4
132962 - 1873 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with C.O.D
Jakost
1873 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with C.O.D. with imprinted stamp 5 Kreuzer (Sch.9), Czech-German variety, CDS BRÜNN 13/5/73, late usage, nice red seal
Starting price: CZK
U:A4
132773 - 1886 AUSTRIA-HUNGARY protocol with multicolor franking, 36K
Jakost
1886 AUSTRIA-HUNGARY protocol with multicolor franking, 36Kr in head and 22x 50 Kreuzer in the end, hand obliteration, exceptional
Starting price: CZK
U:A3s|
132980 - 1881 AUSTRIA-HUNGARY pre-printed document The first Moravia
Jakost
1881 AUSTRIA-HUNGARY pre-printed document The first Moravian bank in Brno with mixed franking issue 1879 (50 Kreuzer and 2Fl - the last month of validity) and issue 1881 (20Fl - 5. day validity), in text else/yet 10Kr issue 1881, all revenues valid; rare, sought
Starting price: CZK
U:A3s|
132989 - 1893 AUSTRIA - HUNGARY preprinted auction protocol with mix
Jakost
1893 AUSTRIA - HUNGARY preprinted auction protocol with mixed franking issues 1888 (1 Kr + 1Fl) and 1893 (60Kr + 10Fl + 2x 15Fl pair + 2x 20Fl pair) in head, exceptional six-colour franking, very decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
133100 - 1854-58 AUSTRIA-HUNGARY comp. 4 pcs of documentary stamps K
+1
Jakost
1854-58 AUSTRIA-HUNGARY comp. 4 pcs of documentary stamps Koř.15, 45-48, overwritten, c.v.. 13.100Kč
Starting price: CZK
U:A5
132991 - 1869 AUSTRIA-HUNGARY (MORAVIA) document composed in/at Kado
Jakost
1869 AUSTRIA-HUNGARY (MORAVIA) document composed in/at Kadově (dist. Žďár (S.).) with mixed franking in head, The 3rd issue 4x 25 Kreuzer + 2x 15 Kreuzer blue paper + 15 Kreuzer white paper, The 4th issue 5 Kreuzer berlínská blue (!!) + 1Fl, exceptional franking
Starting price: CZK
U:A3s|
132990 - 1870 AUSTRIA-HUNGARY (MORAVIA) document composed in/at Medl
Jakost
1870 AUSTRIA-HUNGARY (MORAVIA) document composed in/at Medlánkách with mixed franking in head, The 3rd issue 1 Kr with wmk, The 4th issue 3 Kreuzer + 3x 1 Kr, various plate, rare ganging same values from various issues, sought
Starting price: CZK
U:A3s|
132757 - 1886 AUSTRIA-HUNGARY, RUSSIA warrant with mixed franking Ru
Jakost
1886 AUSTRIA-HUNGARY, RUSSIA warrant with mixed franking Russian 60kop and Austrian 50 Kreuzer revenue, cancelled in Decin; frayed lower margin, after all exceptional
Starting price: CZK
U:A3s|
132762 - 1876 FRANCE, AUSTRIA-HUNGARY document with mixed franking,
Jakost
1876 FRANCE, AUSTRIA-HUNGARY document with mixed franking, French imprinted stamp, 2x Austrian documentary stamp, color service postmarks, signed French minister spravedlnaosti and abroad and Austrian konzul in Paris, exceptional
Starting price: CZK
U:A3s|
132768 - 1907 HAMBURG, AUSTRIA-HUNGARY warrant with mixed franking,
Jakost
1907 HAMBURG, AUSTRIA-HUNGARY warrant with mixed franking, overwritten + service postmark, short tear in margin
Starting price: CZK
U:A3s|
132774 - 1889 SWITZERLAND, AUSTRIA-HUNGARY document with mixed frank
Jakost
1889 SWITZERLAND, AUSTRIA-HUNGARY document with mixed franking, town revenue Basel; nice
Starting price: CZK
U:A3s|

Public Auction 34 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.