Public Auction 34 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
133099 - 1952 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.N12, unissued bank-note 5000
+2
Jakost
1952 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.N12, unissued bank-note 5000Kčs - 9.5.1952, náhledová montáž for approving purposes; probably it is single dochovaný on both sides banknote design; used paper according to wmk as Ba.27, 1000Kčs 25.5.1934; design have/has postmark Czechoslovak National Bank, printing works of banknotes, 17.1.1952, 5-AE, number 032440 (same as one-sided design), bank-note zasklena in passe-partout; problematikou přípravy this bank note/-s with zabývali Moravec, J.: Nevydané státovky and bank note/-s so-called. issue C II; Šouša, Šůla: Peníze in/at proměnách modern period of; see also notice in catalogue Bajer, 6. issue from y 2010, page. 177; one-sided design in auction Klim #26 (item 2261) sold for 225.000CZK
Starting price: CZK
U:DR
132678 - 1914 CZECHOSLOVAKIA 1918-39  Ba.RU2, Hungarian bank-note 2 K
+1
Jakost
1914 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Ba.RU2, Hungarian bank-note 2 Koruna, c.v.. 750CZK
Starting price: CZK
U:A5
132549 - 1960 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.94, 10Kčs Pioneers dark bro
+2
Jakost
1960 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.94, 10Kčs Pioneers dark brown, without serial number, under UV lamp on face-side visible numbers: at top 0190 and lower 742745 see photo, documented owner, that bank-note originate from set set X, very interesting
Starting price: CZK
U:A5
132730 - 1857 AUSTRIA  blank form on pink paper for sending false ban
+1
Jakost
1857 AUSTRIA blank form on pink paper for sending false bank-notes from police PODMOKLY (Bodenbach) on/for Ministry of Finance Wien, quite exceptional
Starting price: CZK
U:A5
132676 - 1943 C.C. MONEY / C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7
+1
Jakost
1943 C.C. MONEY / C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K
Starting price: CZK
U:A5

Public Auction 34 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.