Public Auction 34 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Online auction 75 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
132700 - 1890? AUSTRIA-HUNGARY  medal after/behind service in/at pra
+1
Jakost
1890? AUSTRIA-HUNGARY medal after/behind service in/at pražském military zásobovacím fold, catalogues doesn't report, on reverse inscription: L’art de vaincre est perdu sans l’art de subsister” (Frederick the Great.), very rare
Starting price: CZK
U:X
132701 - 1921-34 SCOUTING / CZECHOSLOVAKIA 1918-39  comp. 3 pcs of me
Jakost
1921-34 SCOUTING / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 comp. 3 pcs of medal; 1) swastika náčelnictva, founded 1921, medal for high činovníky Scout and spolupracovníky founder Czech scouting A. B. Svojsíka, original ribbon/band, extremely rare, major-part pieces from y. 1945 zničena, 2) medal Skautská love, founded 1934, only 144 nositelů, rare, 3) medal Syrinx, bronze grade, founded from y. 1926, given old-skautům and činovníkům Scout; extraordinary !!
Starting price: CZK
U:X

Public Auction 34 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.