Public Auction 34 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
132700 - 1890? AUSTRIA-HUNGARY  medal after/behind service in/at pra
+1
Jakost
1890? AUSTRIA-HUNGARY medal after/behind service in/at pražském military zásobovacím fold, catalogues doesn't report, on reverse inscription: L’art de vaincre est perdu sans l’art de subsister” (Frederick the Great.), very rare
Starting price: CZK
U:X
132701 - 1921-34 SCOUTING / CZECHOSLOVAKIA 1918-39  comp. 3 pcs of me
Jakost
1921-34 SCOUTING / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 comp. 3 pcs of medal; 1) swastika náčelnictva, founded 1921, medal for high činovníky Scout and spolupracovníky founder Czech scouting A. B. Svojsíka, original ribbon/band, extremely rare, major-part pieces from y. 1945 zničena, 2) medal Skautská love, founded 1934, only 144 nositelů, rare, 3) medal Syrinx, bronze grade, founded from y. 1926, given old-skautům and činovníkům Scout; extraordinary !!
Starting price: CZK
U:X

Public Auction 34 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.