Public Auction 62 / Philately / Europe / Great Britain

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
448
5 000 CZK
Tip
218566 - 1840 SG.2, Penny Black black, plate 7, letters H-L; very fin
+1
Jakost
1840 SG.2, Penny Black black, plate 7, letters H-L; very fine piece with red Maltese Cross; c.v.. £425
Starting price: 4 500 CZK +11,1 %
U:A5
Sold: : 5 000 CZK
449
---- CZK
Tip
208322 - 1840 SG.2ue, Penny Black black on cut-square, nice regular m
+3
Jakost
1840 SG.2ue, Penny Black black on cut-square, nice regular margins, plate 10, letters J-L with extremely rare cancel. Maltese cross WOTTON UNDER EDGE in black color, supplemented with CDS WOTTON UNDER EDGE FE.21/ 1841; very rare piece with certificate RPS London, cat. £6.500++, on letter £25.000!
Starting price: 58 000 CZK
U:DR
Returned
450
8 000 CZK
Tip
218612 - 1840 SG.5, Penny Blue, letters G-G, cancel. black Maltese cr
+1
Jakost
1840 SG.5, Penny Blue, letters G-G, cancel. black Maltese cross; full margins, c.v.. £975
Starting price: 7 000 CZK +14,3 %
U:A5
Sold: : 8 000 CZK
451
3 200 CZK
Tip
216272 - 1847-1854 SG.59, Embossed 6P violet, light line cancel., tra
+1
Jakost
1847-1854 SG.59, Embossed 6P violet, light line cancel., transparent wmk; at right lower minor fault, wide margins, c.v.. £1.000
Starting price: 3 000 CZK +6,7 %
U:A5
Sold: : 3 200 CZK
452
---- CZK
Tip
217905 - 1867 SG.112, Victoria 10P red brown plate 1, wmk rose; very
+1
Jakost
1867 SG.112, Victoria 10P red brown plate 1, wmk "rose"; very fine piece with large part original gum, c.v.. £3.600
Starting price: 15 000 CZK
U:A5
Returned
453
2 200 CZK
216166 - 1867-1884 SG.118, 180, 2Sh blue (without distinction of shad
+1
Jakost
1867-1884 SG.118, 180, 2Sh blue (without distinction of shade), wmk Spray Rose + 1Sh pink, wmk Large anchor; fine, c.v.. £475
Starting price: 2 200 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 2 200 CZK
454
---- CZK
Tip
217904 - 1874 SG.127, 5Sh pale rose plate 2, wmk Malt. cross; very fi
+1
Jakost
1874 SG.127, 5Sh pale rose plate 2, wmk Malt. cross; very fine piece with original and full gum, exp. Bartels, c.v.. £15.000; very rare classic stamp
Starting price: 74 000 CZK
U:DR
Returned
455
---- CZK
Tip
217709 - 1888 SG.186, £1 brown lilac, with wmk orb, light print of s
+1
Jakost
1888 SG.186, £1 brown lilac, with wmk "orb", light print of single-circle cancel.; nice piece, c.v.. £ 4.500, rare stamp
Starting price: 38 000 CZK
U:DR
Returned
456
5 500 CZK
Tip
216079 - 1891 SG.212, £1 green, letters K-B, 2 light oval postmarks;
+1
Jakost
1891 SG.212, £1 green, letters K-B, 2 light oval postmarks; nice piece, c.v.. £800
Starting price: 5 000 CZK +10,0 %
U:A5
Sold: : 5 500 CZK
457
---- CZK
Tip
218513 - 1889-1893 PLATE PROOF refused gravure for issue 1890 - VIKTO
+1
Jakost
1889-1893 PLATE PROOF refused gravure for issue 1890 - VIKTORIA in black color on chalky carton 92x60mm with date 12 JUN. 89, changed on 21 JUN. 89; then 1893 PLATE PROOF Victoria small format (M. Tannenberg) on chalky carton 92x60mm, BEFORE HARDENING, 26.APR 93; rare plate proofs ex. De La Rue archives!
Starting price: 19 000 CZK
U:A5
Returned
458
---- CZK
Tip
218484 - 1911 PLATE PROOF for SG.321, George V. 1/2 P green, print of
+1
Jakost
1911 PLATE PROOF for SG.321, George V. 1/2 P green, print of definitive gravure without value from unfinished plate on "proof paper" 100x125mm, in carmine red color for stamp 1P SG.327, plate number 2; SG.Spec."King George V." £2.200; VF, rare
Starting price: 15 000 CZK
U:A5
Returned
459
---- CZK
218616 - 1912-1924 SG.351-396, George V. ½P - 1Sh; basic set of 15 s
+1
Jakost
1912-1924 SG.351-396, George V. ½P - 1Sh; basic set of 15 stamps, c.v.. £250
Starting price: 1 900 CZK
U:A5
Returned
460
3 000 CZK
Tip
216124 - 1929 SG.438, Congress UPU £1 black, used piece; fine, c.v..
+1
Jakost
1929 SG.438, Congress UPU £1 black, used piece; fine, c.v.. £550
Starting price: 3 000 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 3 000 CZK
461
---- CZK
Tip
218021 - 1837 ESSAY / John Dickinson, so-called. London District Post
+1
Jakost
1837 ESSAY / John Dickinson, so-called. "London District Post Lettersheet", 2P green; very fine, SG.QV Spec. page. 5, c.v.. £1.400, rare
Starting price: 9 000 CZK
U:A4
Returned
462
---- CZK
217370 - 1900? newspaper wrapper Victoria/ Half Penny addressed to Ge
+1
Jakost
1900? newspaper wrapper Victoria/ Half Penny addressed to Germany, with perfin "C&S" through additional-printed stamp; good condition
Starting price: 500 CZK
U:A5
Returned
463
7 500 CZK
Tip
209115 - 1952-1996 [COLLECTIONS]  QE II. / nice specialized collectio
+34
Jakost/Jakost/Jakost
1952-1996 [COLLECTIONS] QE II. / nice specialized collection in 5 large albums Safe and Lindner, divided on pre-decimal and decimální period, contains postage stamps, memorial also Postage due stamps, also some wmk, types, shades, prints, dates of print, plate numbers, multiples etc.., unused and part used; it is worth seeing, high catalogue and face-value
Starting price: 7 000 CZK +7,1 %
U:K
Sold: : 7 500 CZK
464
1 600 CZK
209110 - 1937-1993 [COLLECTIONS]  collection of used stamps on sheets
+10
Jakost
1937-1993 [COLLECTIONS] collection of used stamps on sheets in spring folder, from issue George VI., many complete sets, motives etc.
Starting price: 1 600 CZK +0,0 %
U:Z
Sold: : 1 600 CZK
465
7 500 CZK
Tip
212079 - 1970-2010 [COLLECTIONS]  STAMP BOOKLETS / interesting select
Jakost
1970-2010 [COLLECTIONS] STAMP BOOKLETS / interesting selection of ca. 140 stamp booklets, some more times, interesting motives, part also Norman islands, Isle of Man etc..; high face-value and c.v., placed in filled small box
Starting price: 5 000 CZK +50,0 %
U:K
Sold: : 7 500 CZK

Public Auction 62 / Philately / Europe / Great Britain - Information

19. století - století revolucí, technického pokroku i emancipace společnosti, přineslo světu mimo jiné také zavedení poštovních známek, což následně způsobilo do té doby nevídaný komunikační boom. Je příznačné, že k němu došlo ve Velké Británii, která v souvislosti s probíhající průmyslovou revolucí akcelerovala svůj rozvoj a zajistila si tak vůdčí ekonomické a mocenské postavení ve světové politice, které jí zůstalo de facto až do konce první světové války. Industriální a urbanizační proces 19. století akumuloval ve městech značné množství lidských i materiálních zdrojů. Rozmáhající se sociální skupina bankéřů, obchodníků a podnikatelů propagující politiku laissez-faire, přirozeně volala po emancipaci práv a reformách, které se následně dotýkaly také málo funkční poštovní soustavy na Britských ostrovech.

   Od konce 17. století, kdy byl v Londýně a jeho okolí anglickým králem Jakubem II. zrušen a „zestátněn" Williamem Dockwrau zavedený systém doručování poštovních zásilek za jednotnou sazbu 1 penny, stala se poštovní služba natrvalo královským monopolem. Ten byl spravován institucí Hlavního poštovního úřadu (General Post Office), který byl vytvořen již v roce 1660. Během 18. století kontinuálně narůstala cena poštovného, jehož výnosy vláda ve Spojeném království nejčastěji používala jako zdroj financování státní pokladny při dlouhodobých válečných konfliktech. Stále se zvyšující cena za přepravu pošty vedla ke vzrůstající nespokojenosti společnosti. Například na počátku Viktoriánské éry stálo zaslání soukromého dopisu ze skotského Edinburghu do Londýna částku představující i celodenní plat dělníka a sazby v hodnotě 40 pencí nebyly výjimkou.
   Poštovné pro dopisy zasílané v rámci Velké Británie bylo ke konci třetího decénia 19. století stanovováno, podobně jako v předcházejícím období, podle vzdálenosti místa doručení a také podle počtu listů, které dopisy obsahovaly. Proto bylo např. obvyklé pro snížení jejich ceny posílat je ve formě jednotlivých složených listů papíru bez obálky, které byly často popsány horizontálně i vertikálně (tzv. a cross-written letters, cross-letters). Dopisy pak byly buď méně často uhrazeny odesílatelem, nebo obvykleji placeny až při doručení adresátem, přičemž cena zůstávala shodná. Tento způsob úhrady poštovného snižoval riziko nedoručení zásilky v té době málo spolehlivé poštovní služby ovládané prostřednictvím General Post Office. Zároveň si však často vyžadoval neúměrně dlouhou dobu pro doručení - adresát nebyl mnohokrát zastižen a poštovní úředník se musel znovu a znovu pokoušet o doručení. Tím se celý poštovní provoz přirozeně i prodražoval. Vysoké poštovné, které bylo převážně důsledkem nefunkčnosti systému, obecně omezovalo použití korespondence pouze na movité sociální skupiny, což přinášelo s sebou snahu vyhnout se při zasílání dopisů jeho úhradě. Rozšířeným způsobem, jakým se obyvatelé Velké Británie snažili uniknout placení, bylo například odesílání dopisů, jejichž adresa obsahovala smluvený kód s různými údaji, např. o rodině, zdraví odesílatele, atp. Adresát se bez nutnosti dopis otevřít dozvěděl potřebné informace a následně jej odmítl převzít, a tím i zaplatit za jeho doručení.
  Ve Spojeném království byla rovněž rozšířena praxe tzv. „Free Frank", tedy „poštovného zdarma", které bylo původně primárně určeno pro komunikaci členů Parlamentu se svými voliči, dále pro členy Sněmovny lordů a některé další hodnostáře. Jejich podpis na dopise zaručoval bezplatné doručení. Ve 30. letech 19. století však byl tento způsob zasílání pošty zneužíván bankami, pojišťovnami a různými dalšími, často soukromými institucemi, do jejichž správních rad a vedení byli jmenováni právě členové britské legislativy, kteří pak za patřičné finanční ocenění „frankovali" svými podpisy jejich poštovní zásilky. Přibližně 10 - 15% (některé zdroje hovoří dokonce až o 30%) veškeré korespondence ve Spojeném království bylo před rokem 1840 přepravováno v rámci „Free Frank".
   Stále častěji a hlasitě byl proto veřejností kritizován tento těžkopádný, pomalý, neúměrně nákladný a neefektivní poštovní systém, který neodpovídal požadavkům prudce se rozvíjejícího se anglickému průmyslu a obchodu. V roce 1837 vypracoval otec poštovní reformy ve Velké Británii, Rowland Hill (1795-1879) svou slavnou stať Post Office Reform: Its Importance and Practicability (Poštovní reforma: její důležitost a proveditelnost), ve které navrhl základní stavební prvky „poštovní revoluce". Jejími nejdůležitějšími body byly: 1) Sjednocení ceny poštovného podle váhy zásilky a nikoliv podle přepravené vzdálenosti a počtu listů v dopise. 2) Stanovení ceny poštovného 1 penny pro dopisy zaslané v rámci Velké Británie s váhou nepřesahující ½ unce. 3) Prosazení předplacených, respektive předfrankovaných poštovních zásilek, tedy dopisů s již uhrazeným poštovným adresátem, a to buď ve formě tzv. letter sheets (envelopes) - tedy celin, později známých např. jako Mulreadyho obálky, a nebo frankováním dopisů poštovními známkami, kterýžto způsob Hill začlenil do svého plánu podle původního návrhu Charlese Knighta a původně jej považoval pouze jako doplněk k celinám. Rowland Hill si od těchto kroků sliboval zrychlení a zefektivnění poštovního systému a jeho masové rozšíření do všech vrstev společnosti mělo bohatě nahradit ztráty způsobené radikálním snížením poštovného.
 
Proti takto navržené revoluční změně v britském poštovnictví se ostře postavil např. tehdejší šéf General Post Office, lord Thomas Anson, který označil Hillův návrh za „divoké a fantaskní pletichaření". Přesto byla ještě v roce 1837 za přičinění mladé královny Viktorie zřízena parlamentní komise, která měla posoudit Hillův novátorský program. Následně, s převahou pouhého jednoho hlasu, bylo Parlamentu v roce 1839 doporučeno jej přijmout.
   Celá reforma, označována jako „Uniform Onepenny Postage" - „jednotné poštovné 1 penny", byla rozdělena do dvou fází. Od 5. prosince 1839 do 9. ledna 1840 bylo na britských ostrovech zavedeno pro dopisy s váhou do ½ unce jednotné poštovné 4 pence, pro dopisy doručované na území Londýna a uhrazené předem byla pak sazba snížena na 1 penny s tím, že pokud odesílatel nezaplatil a nechal úhradu na adresátovi, bylo poštovné 2 anebo 3 pence. Tato experimentálně vyzkoušená dvoukolejnost cen vedla k okamžitému nárůstu počtu dopisů hrazených odesílateli. Zároveň to vedlo ke vzniku prvních poštovních schránek, kam jednotliví poštovní úředníci doručovali uhrazenou korespondenci, neboť již nemuseli čekat na příjemce dopisů a vybírat od nich poštovné.
Druhá a nejdůležitější část Hillovy poštovní reformy, byla vyhlášena vládním nařízením ze dne 10. ledna 1840 a stanovovala nové radikálně snížené poštovné: pro dopisy zasílané v rámci Království Velké Británie a Irska s váhou do ½ unce - 1 penny, s váhou ½ - 1 unce 2 pence, 1 unce - 2 unce 4 pence atd., vždy 2 pence za další 1 unci váhy až do hmotnosti 16 uncí. Zároveň byla stanovena dvojnásobná výše poštovného pro dopisy placené adresátem. Pro zajímavost můžeme doplnit, že pro korespondenci zasílanou do kolonií poštovní lodí (packet boat), činilo poštovné dvanáctinásobek a soukromou lodí osminásobek standardního poštovného.
   Na přelomu let 1839/1840 byly v návaznosti na chystané radikální změny v plném proudu přípravy tzv. Mulready Letter Sheets and Evelopes, tedy Mulreadyho obálek s již „předplaceným poštovným" 1 penny a 2 pence, pojmenované podle autora jejich výtvarného návrhu Williama Mulreadyho. Zároveň s nimi bylo počítáno s vydáním prvních adhezivních (nalepitelných) poštovních známek Penny Black a Twopence Blue. Předlohou pro jejich grafické zpracování se stala Městská medaile Williama Wyona s vyobrazením busty královny Viktorie. Portrét mladé panovnice byl zvolen záměrně pro snadné rozpoznání známek, a jak se později ukázalo i velice šťastně, neboť na rozdíl od často karikovaných Mulreadyho obálek, které byly nakonec staženy z oběhu a používaly se výhradně pro úřední korespondenci, staly se první známky světa ve Velké Británii neobyčejně oblíbené. Návrh pro známku zhotovil Henry Courboult a samotnou rytinu vytvořili Charles Heath a jeho syn Frederick. Tisk byl svěřen firmě Perkins, Bacon & Petch (od roku 1852 jako Perkins, Bacon & Co.), která měla zkušenosti s tiskem britských bankovek. Známky byly tištěny na speciálním stroji „Rose" hlubotiskem v arších 20 x 12 známek, které se následně rozstříhávaly na jednotlivé kusy.
 
Oficiálním datem zahájení platnosti známek Penny Black a Twopence Blue byl 6. květen 1840. Hillova poštovní reforma měla okamžitý a trvající efekt, zatímco v roce 1839 bylo ve Velké Británii odesláno cca 76 miliónů dopisů, v roce 1850 to bylo již 350 miliónů a jejich počet neustále narůstal. Rovněž další země poměrně záhy přebíraly Hillovu koncepci, v roce 1843 vydal své první známky švýcarský kanton Curych, následován Brazilským císařstvím, Ženevou, Basilejí, USA atd.
 
Dále k některým významným položkám anglické klasiky:

Treasury Roullette

Nejvzácnější Penny Black poprvé na tuzemském aukčním trhu.