Archive / Articles / Klasické známky Islandu a jejich časté padělky

14.04.2010   Author: Jaroslav Kejř; Number of views: 7493

V dalším pokračování padělaných známek se podíváme na "Krásy prvních islandských známek". Vzhledem k obrovské převaze padělků mezi sběrateli jsou informace a ukázky velmi potřebné a v mnohém mohou dobře pomoci!

Úvod

A jsme opět u oblíbeného tématu  "padělky známek", tentokrát zabředneme na Island a podíváme se hlavně na klasické známky tohoto ostrovního státu. Věčné téma na padělky zaujme asi každého sběratele, protože vnímání filatelisty a jakýchkoliv informací o falešných známkách vede okamžitě ke kontrole své sbírky nebo má při hledání materiálu další pomůcku k opatrnosti. Dnes se pokusím co nejvíce nastínit padělky první emise známek Islandu, které jsou nejvíce hledaným artiklem pro sběratele a tudíž i velmi často zneužívány pro výrobu jejich napodobenin. Jak jsem se nedávno opět přesvědčil, jsou na burzách i aukcích nabízeny zejména padělky islandské první emise známek. Většina těchto napodobenin jsou velmi amatérské ba přímo by se dalo nazvat zmetky mezi padělky. Bohužel první "originální" známky Islandu, zejména poštovně použité jsou tak málo k vidění, že méně zkušený sběratel nemusí poznat tyto padělky od pravých, protože nemá možnost porovnat srovnávacího materiálu.

V tomto článku jsem se zaměřil hlavně na padělky známek jako takových, již méně jsem se při přípravě psaní věnoval falešným razítkům a přetiskům. Čím více jsem hledal informací, tím více jsem byl zděšen, kolik nebezpečných falešných razítek a přetisků z poštovního použití tato známková země má, nemluvě o hledaných číselných a korunkových razítek. To bych nechal velmi erudovaným znalcům na Island, jelikož existuje velmi velké množství razítek, které z nějakých důvodů nebyli úředně zničeny. Ty se pak objevují na filatelistických výrobcích a dopisech. Dnes jsem ponechal jednoduchý opakující se popis k padělkům a hlavně zvolil obrazový materiál. Velmi důležitý faktor u těchto známek je, že doposud žádný nalezený padělek nemá tzv. vodoznak (průsvitku) v podobě královské koruny s křížkem. To je pro hodnocení padělků zásadní faktor, určující i pravost.
 

Klasické známky první emise Islandu: Nr.1

 obr obr
Obr.1: Pravá známka s číselným
kruhovým razítkem
Obr.2: Pravá známka s městským
razítkem a dodatečným ručním přeškrtnutím
 
 obr obr obr
 obr obr obr
 Obr.3-8: Často se vyskytující padělky
 

 

Klasické známky první emise Islandu: Nr.2

obr
 obr
 Obr.9-10: Pravé známky

 

obr
 obr obr
 Obr.11-13: Často se vyskytující padělky

 

 

Klasické známky první emise Islandu: Nr.3

obr
obr
 Obr.14-15: Pravé známky

 

obr obr obr
 Obr. 16-18: Často se vyskytující padělky

 

Klasické známky první emise Islandu: Nr.4

 obr obr obr
 Obr. 19-21: Pravé známky

 

obr
 obr obr
 Obr.22-24: Často se vyskytující padělky

 

Klasické známky první emise Islandu: Nr.5 

 obr obr obr
 Obr.25: Pravá známka
 Obr.26-27: Často se vyskytující padělky

 

obr
 obr obr obr
 Obr.28-31: Pravé známky s falešnými razítky

 

Přetisková emise Zeppelin 1931

obr
 obr
 Obr.32: Pravá známka s přetiskem
 Obr.33: Pravá známka s falešným přetiskem

 

Doplatní klasické pravé známky s falešnými razítky

obr
 obr
 
Doufám, že jsem těmito ukázkami nikoho nezklamal! Tak zase někdy příště.
Jaroslav Kejř
 

Prameny:

  1. www.tokenorby.dk
  2. www.postur.is
  3. Soukromá sbírka Halvard Stjölbe  


Author: Jaroslav Kejř (14.04.2010)