Mail Auction 21 / Philately / Europe / Great Britain

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 67 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
80660 - 1840 Mi.1, letters B-K, inexact margins, deeper postmark, af
Jakost
1840 Mi.1, letters B-K, inexact margins, deeper postmark, after all good, cat. min. 180€
Starting price: CZK
U:A5
72962 - 1840 Mi.1, letters L-K, at top close margin, R wider margins
+1
Jakost
1840 Mi.1, letters L-K, at top close margin, R wider margins to to margins secondary stamps, in LR corner thin place, black postmark, rest of hinge, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80798 - 1862 Mi.20 I. + II., 6P violet, comp. 2 pcs of stamps, plate
Jakost
1862 Mi.20 I. + II., 6P violet, comp. 2 pcs of stamps, plate 3 and 4
Starting price: CZK
U:A5
80790 - 1867 Mi.28, 3P red, comp. 7 pcs of stamps, plate 5-10
Jakost
1867 Mi.28, 3P red, comp. 7 pcs of stamps, plate 5-10
Starting price: CZK
U:A5
80805 - 1867-80 Mi.29-30, 51 3x, comp. 5 pcs of stamps, plate 6 (No.
Jakost
1867-80 Mi.29-30, 51 3x, comp. 5 pcs of stamps, plate 6 (No.29), 8 (No.30) and 18-20 (No.51)
Starting price: CZK
U:A5
80792 - 1873-74 Mi.39, 44 2x, 6P grey, comp. 3 pcs of stamps, No.39
Jakost
1873-74 Mi.39, 44 2x, 6P grey, comp. 3 pcs of stamps, No.39 plate 12, No.44 plate 15 and 16
Starting price: CZK
U:A5
80800 - 1881 Mi.59, 2½P blue, comp. 3 pcs of stamps, plate 21-2
Jakost
1881 Mi.59, 2½P blue, comp. 3 pcs of stamps, plate 21-23
Starting price: CZK
U:A5
79237 - 1941 Mi.229-230, highest value, well preserved, c.v.. 30€
Jakost
1941 Mi.229-230, highest value, well preserved, c.v.. 30€
Starting price: CZK
U:A5
78788 - 1840 selection of Mi.U1, Mulready's envelope One Penny and s
+1
Jakost
1840 selection of Mi.U1, Mulready's envelope One Penny and stmp Mi.1 black One Penny, adjusted in/at oval frame, interesting curiosity
Starting price: CZK
U:O4
78351 - 1888-1922 comp. 11 pcs of various p.stat, it contains e.g. 6
Jakost
1888-1922 comp. 11 pcs of various p.stat, it contains e.g. 6 pcs of with supplementary postage, 1x newspaper wrapper on/for Dr. Rix paid by stmp cut from p.stat (!), usual quality
Starting price: CZK
U:A4
77685 - 1890 anniv. envelope Mi.U11 to occasion 50 years 1 pennyové
Jakost
1890 anniv. envelope Mi.U11 to occasion 50 years 1 pennyového rate, incl. illustrated cards, light signs of age
Starting price: CZK
U:A5
78068 - 1892 postal stationery cover Mi.U12, 2 pcs of, Un, from that
Jakost
1892 postal stationery cover Mi.U12, 2 pcs of, Un, from that 1x with overprint SPECIMEN, good quality
Starting price: CZK
U:A5
79414 - 1785-99- 2x folded pre-philatelic letter, 1x from Farehamu t
Jakost
1785-99- 2x folded pre-philatelic letter, 1x from Farehamu to London, podkůvkové postmark FAREHAM, brown circular pmk FREE (?), 1x from Bislopu (?) to Somersetu, postmark on reverse, good condition
Starting price: CZK
U:A5
77385 - 1851-57 comp. 3 pcs of folded letters without frankings, all
Jakost
1851-57 comp. 3 pcs of folded letters without frankings, all addressed to to Italy, from that on/for 2 pcs of calculation, resp. note. about/by value postage, green CDS CARLISLE/ OC 4/1851 and BIRMINGHAM/ JY 20/ 1855, black CDS Birmingham/ NO 30/57, line transit postmarks, well preserved
Starting price: CZK
U:A5
78275 - 1861 folded letter to Trieste with Mi.14, oval numeral pmk 4
Jakost
1861 folded letter to Trieste with Mi.14, oval numeral pmk "47" (2x) + double-circle red cancel. "Franco/ Aus England per Aachen/ 10.11.", on reverse čtvercové framed pmk London/ NO 9 61 and arrival Trieste/ 13.11., small format, good condition
Starting price: CZK
U:A5
78277 - 1864 folded letter to Trieste with Mi.20, oval numeral pmk 1
Jakost
1864 folded letter to Trieste with Mi.20, oval numeral pmk "1", red "over-printing plate" and double-circle Franco/ Aus England per Aachen/ 12.2., on reverse čtvercové framed pmk London/ FE 12 64 and arrival Trieste/ 16.2., small format, good condition
Starting price: CZK
U:A5
78278 - 1865 folded letter to France with Mi.24, numeral pmk 159 + C
Jakost
1865 folded letter to France with Mi.24, numeral pmk "159" + CDS Glasgow/ SP 30 65 + double circle pmk Angl./ Amb. Calais/ 2 Oct 65, on reverse transit pmk London OC 2 65, Paris 2.Oct.65 and St.Martin 3.Oct.65, small format, nice quality
Starting price: CZK
U:A5
78280 - 1867 folded letter to Trieste franked with. pair Mi.25, nume
Jakost
1867 folded letter to Trieste franked with. pair Mi.25, numeral cancel. "48" + blue double circle pmk "Franco/ Aus England per Aachen/ 26 3", on reverse čtvercové framed pmk London/ MR 25 67 and arrival Trieste 29.3., in the middle 1x horiz. folded, good condition
Starting price: CZK
U:A5
80700 - 1868 letter as obituary with Mi.33, letters AL–LA, nobilia
+1
Jakost
1868 letter as obituary with Mi.33, letters AL–LA, nobiliary correspondence, sent to Mensdorff-Pouilly, Boskovice, on reverse seal, nice postmarks
Starting price: CZK
U:A5
79406 - 1869-75 2x folded letter from London, 1x to Vienna with Vict
Jakost
1869-75 2x folded letter from London, 1x to Vienna with Victoria Mi.16, letters I-N/N-I, uprated cash, postmark 2d, Paid + over-printing plate, 1x to Mariánské Lázně, with Mi.36 + pair Mi.16, letters G-K/K-G + H-K/K-H, on reverse arrival postmark., both letters well preserved, it is worth seeing
Starting price: CZK
U:A5
80702 - 1871 letter as obituary with Mi.28, letters IF–FI, nobilia
Jakost
1871 letter as obituary with Mi.28, letters IF–FI, nobiliary correspondence, sent to Mensdorff-Pouilly, Wien (Vienna), on reverse seal, nice postmarks
Starting price: CZK
U:A5
80701 - 1871 letter as obituary with Mi.30, letters GC–CG, nobilia
+1
Jakost
1871 letter as obituary with Mi.30, letters GC–CG, nobiliary correspondence, sent to Mensdorff-Pouilly, Boskovice, on reverse seal, nice postmarks
Starting price: CZK
U:A5
77386 - 1873 letter with Mi.28, CDS London/JL 6/ 73 + numeral 88, re
Jakost
1873 letter with Mi.28, CDS London/JL 6/ 73 + numeral "88", red oval pmk "over-printing plate", addressed to to Berlin, small format, 3x light vert. fold
Starting price: CZK
U:A5
77387 - 1883 letter with Mi.59, CDS Lombard. St. B.O./ FE 6/ 83 ligh
Jakost
1883 letter with Mi.59, CDS Lombard. St. B.O./ FE 6/ 83 light blurred, addressed to to France, 1x horiz. folded, arrival postmark Nice/ FE 10/ 83 on reverse, good condition
Starting price: CZK
U:A5
78110 - 1937 JERSEY  postcard with V.B. Mi.175 and 176, MC JERSEY/ 2
Jakost
1937 JERSEY postcard with V.B. Mi.175 and 176, MC JERSEY/ 21.MAY, addressed. to Czechoslovakia, light bumped corners, good condition
Starting price: CZK
U:A5
77792 - 1937-46 COLONIES   comp. 5 pcs of letters from býv. colonie
Jakost
1937-46 COLONIES comp. 5 pcs of letters from býv. colonies, from that 4x Coronation King George VI. (British Honduras, Mauritius, British Solomon Isl., New Zeeland) and 1x Ukončení WWII (Gold Coast), 2 pcs sent as Registered, good condition
Starting price: CZK
U:A5

Mail Auction 21 / Philately / Europe / Great Britain - Information

19. století - století revolucí, technického pokroku i emancipace společnosti, přineslo světu mimo jiné také zavedení poštovních známek, což následně způsobilo do té doby nevídaný komunikační boom. Je příznačné, že k němu došlo ve Velké Británii, která v souvislosti s probíhající průmyslovou revolucí akcelerovala svůj rozvoj a zajistila si tak vůdčí ekonomické a mocenské postavení ve světové politice, které jí zůstalo de facto až do konce první světové války. Industriální a urbanizační proces 19. století akumuloval ve městech značné množství lidských i materiálních zdrojů. Rozmáhající se sociální skupina bankéřů, obchodníků a podnikatelů propagující politiku laissez-faire, přirozeně volala po emancipaci práv a reformách, které se následně dotýkaly také málo funkční poštovní soustavy na Britských ostrovech.

   Od konce 17. století, kdy byl v Londýně a jeho okolí anglickým králem Jakubem II. zrušen a „zestátněn" Williamem Dockwrau zavedený systém doručování poštovních zásilek za jednotnou sazbu 1 penny, stala se poštovní služba natrvalo královským monopolem. Ten byl spravován institucí Hlavního poštovního úřadu (General Post Office), který byl vytvořen již v roce 1660. Během 18. století kontinuálně narůstala cena poštovného, jehož výnosy vláda ve Spojeném království nejčastěji používala jako zdroj financování státní pokladny při dlouhodobých válečných konfliktech. Stále se zvyšující cena za přepravu pošty vedla ke vzrůstající nespokojenosti společnosti. Například na počátku Viktoriánské éry stálo zaslání soukromého dopisu ze skotského Edinburghu do Londýna částku představující i celodenní plat dělníka a sazby v hodnotě 40 pencí nebyly výjimkou.
   Poštovné pro dopisy zasílané v rámci Velké Británie bylo ke konci třetího decénia 19. století stanovováno, podobně jako v předcházejícím období, podle vzdálenosti místa doručení a také podle počtu listů, které dopisy obsahovaly. Proto bylo např. obvyklé pro snížení jejich ceny posílat je ve formě jednotlivých složených listů papíru bez obálky, které byly často popsány horizontálně i vertikálně (tzv. a cross-written letters, cross-letters). Dopisy pak byly buď méně často uhrazeny odesílatelem, nebo obvykleji placeny až při doručení adresátem, přičemž cena zůstávala shodná. Tento způsob úhrady poštovného snižoval riziko nedoručení zásilky v té době málo spolehlivé poštovní služby ovládané prostřednictvím General Post Office. Zároveň si však často vyžadoval neúměrně dlouhou dobu pro doručení - adresát nebyl mnohokrát zastižen a poštovní úředník se musel znovu a znovu pokoušet o doručení. Tím se celý poštovní provoz přirozeně i prodražoval. Vysoké poštovné, které bylo převážně důsledkem nefunkčnosti systému, obecně omezovalo použití korespondence pouze na movité sociální skupiny, což přinášelo s sebou snahu vyhnout se při zasílání dopisů jeho úhradě. Rozšířeným způsobem, jakým se obyvatelé Velké Británie snažili uniknout placení, bylo například odesílání dopisů, jejichž adresa obsahovala smluvený kód s různými údaji, např. o rodině, zdraví odesílatele, atp. Adresát se bez nutnosti dopis otevřít dozvěděl potřebné informace a následně jej odmítl převzít, a tím i zaplatit za jeho doručení.
  Ve Spojeném království byla rovněž rozšířena praxe tzv. „Free Frank", tedy „poštovného zdarma", které bylo původně primárně určeno pro komunikaci členů Parlamentu se svými voliči, dále pro členy Sněmovny lordů a některé další hodnostáře. Jejich podpis na dopise zaručoval bezplatné doručení. Ve 30. letech 19. století však byl tento způsob zasílání pošty zneužíván bankami, pojišťovnami a různými dalšími, často soukromými institucemi, do jejichž správních rad a vedení byli jmenováni právě členové britské legislativy, kteří pak za patřičné finanční ocenění „frankovali" svými podpisy jejich poštovní zásilky. Přibližně 10 - 15% (některé zdroje hovoří dokonce až o 30%) veškeré korespondence ve Spojeném království bylo před rokem 1840 přepravováno v rámci „Free Frank".
   Stále častěji a hlasitě byl proto veřejností kritizován tento těžkopádný, pomalý, neúměrně nákladný a neefektivní poštovní systém, který neodpovídal požadavkům prudce se rozvíjejícího se anglickému průmyslu a obchodu. V roce 1837 vypracoval otec poštovní reformy ve Velké Británii, Rowland Hill (1795-1879) svou slavnou stať Post Office Reform: Its Importance and Practicability (Poštovní reforma: její důležitost a proveditelnost), ve které navrhl základní stavební prvky „poštovní revoluce". Jejími nejdůležitějšími body byly: 1) Sjednocení ceny poštovného podle váhy zásilky a nikoliv podle přepravené vzdálenosti a počtu listů v dopise. 2) Stanovení ceny poštovného 1 penny pro dopisy zaslané v rámci Velké Británie s váhou nepřesahující ½ unce. 3) Prosazení předplacených, respektive předfrankovaných poštovních zásilek, tedy dopisů s již uhrazeným poštovným adresátem, a to buď ve formě tzv. letter sheets (envelopes) - tedy celin, později známých např. jako Mulreadyho obálky, a nebo frankováním dopisů poštovními známkami, kterýžto způsob Hill začlenil do svého plánu podle původního návrhu Charlese Knighta a původně jej považoval pouze jako doplněk k celinám. Rowland Hill si od těchto kroků sliboval zrychlení a zefektivnění poštovního systému a jeho masové rozšíření do všech vrstev společnosti mělo bohatě nahradit ztráty způsobené radikálním snížením poštovného.
 
Proti takto navržené revoluční změně v britském poštovnictví se ostře postavil např. tehdejší šéf General Post Office, lord Thomas Anson, který označil Hillův návrh za „divoké a fantaskní pletichaření". Přesto byla ještě v roce 1837 za přičinění mladé královny Viktorie zřízena parlamentní komise, která měla posoudit Hillův novátorský program. Následně, s převahou pouhého jednoho hlasu, bylo Parlamentu v roce 1839 doporučeno jej přijmout.
   Celá reforma, označována jako „Uniform Onepenny Postage" - „jednotné poštovné 1 penny", byla rozdělena do dvou fází. Od 5. prosince 1839 do 9. ledna 1840 bylo na britských ostrovech zavedeno pro dopisy s váhou do ½ unce jednotné poštovné 4 pence, pro dopisy doručované na území Londýna a uhrazené předem byla pak sazba snížena na 1 penny s tím, že pokud odesílatel nezaplatil a nechal úhradu na adresátovi, bylo poštovné 2 anebo 3 pence. Tato experimentálně vyzkoušená dvoukolejnost cen vedla k okamžitému nárůstu počtu dopisů hrazených odesílateli. Zároveň to vedlo ke vzniku prvních poštovních schránek, kam jednotliví poštovní úředníci doručovali uhrazenou korespondenci, neboť již nemuseli čekat na příjemce dopisů a vybírat od nich poštovné.
Druhá a nejdůležitější část Hillovy poštovní reformy, byla vyhlášena vládním nařízením ze dne 10. ledna 1840 a stanovovala nové radikálně snížené poštovné: pro dopisy zasílané v rámci Království Velké Británie a Irska s váhou do ½ unce - 1 penny, s váhou ½ - 1 unce 2 pence, 1 unce - 2 unce 4 pence atd., vždy 2 pence za další 1 unci váhy až do hmotnosti 16 uncí. Zároveň byla stanovena dvojnásobná výše poštovného pro dopisy placené adresátem. Pro zajímavost můžeme doplnit, že pro korespondenci zasílanou do kolonií poštovní lodí (packet boat), činilo poštovné dvanáctinásobek a soukromou lodí osminásobek standardního poštovného.
   Na přelomu let 1839/1840 byly v návaznosti na chystané radikální změny v plném proudu přípravy tzv. Mulready Letter Sheets and Evelopes, tedy Mulreadyho obálek s již „předplaceným poštovným" 1 penny a 2 pence, pojmenované podle autora jejich výtvarného návrhu Williama Mulreadyho. Zároveň s nimi bylo počítáno s vydáním prvních adhezivních (nalepitelných) poštovních známek Penny Black a Twopence Blue. Předlohou pro jejich grafické zpracování se stala Městská medaile Williama Wyona s vyobrazením busty královny Viktorie. Portrét mladé panovnice byl zvolen záměrně pro snadné rozpoznání známek, a jak se později ukázalo i velice šťastně, neboť na rozdíl od často karikovaných Mulreadyho obálek, které byly nakonec staženy z oběhu a používaly se výhradně pro úřední korespondenci, staly se první známky světa ve Velké Británii neobyčejně oblíbené. Návrh pro známku zhotovil Henry Courboult a samotnou rytinu vytvořili Charles Heath a jeho syn Frederick. Tisk byl svěřen firmě Perkins, Bacon & Petch (od roku 1852 jako Perkins, Bacon & Co.), která měla zkušenosti s tiskem britských bankovek. Známky byly tištěny na speciálním stroji „Rose" hlubotiskem v arších 20 x 12 známek, které se následně rozstříhávaly na jednotlivé kusy.
 
Oficiálním datem zahájení platnosti známek Penny Black a Twopence Blue byl 6. květen 1840. Hillova poštovní reforma měla okamžitý a trvající efekt, zatímco v roce 1839 bylo ve Velké Británii odesláno cca 76 miliónů dopisů, v roce 1850 to bylo již 350 miliónů a jejich počet neustále narůstal. Rovněž další země poměrně záhy přebíraly Hillovu koncepci, v roce 1843 vydal své první známky švýcarský kanton Curych, následován Brazilským císařstvím, Ženevou, Basilejí, USA atd.
 
Dále k některým významným položkám anglické klasiky:

Treasury Roullette

Nejvzácnější Penny Black poprvé na tuzemském aukčním trhu.