Public Auction 34 / Philately / Czechoslov. Exile and FP

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 59 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
132932 - 1942? RAF  postcard from Bangoru (USA) to England with signa
+1
Jakost
1942? RAF postcard from Bangoru (USA) to England with signatures KAMARÁD J. (flight-engineer), BODLÁK M. (pilot); worse postal imprints, starting price: CZK
U:A5
132931 - 1940 AVIATION  postcard to Paris, military unit postmark BAT
+1
Jakost
1940 AVIATION postcard to Paris, military unit postmark BATAILLON DE L´AIR 103, CDS CHATEAUROUX 21.V.40, sender J. HRNČÍŘ, full signature (ALS), later RAF pilot; stain on picture side, starting price: CZK
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::