Archive / Articles / Výplatní stroje na Slovensku

21.09.2007   Author: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Number of views: 6777

Přehled firem a organizací, které používaly výplatní stroje FRANCOTYP a po osamostatnění Slovenska 14.3.1939 tam nadále zůstaly k dalšímu používání.

V Národním archivu v Praze jsem ve fondu č.429 MPT nalezl seznam výplatních strojů FRANCOTYP, které byly v používání na Slovensku ke dni 14.3.1939 a ke kterým byla také předána spisová agenda mezi příslušnými ministerstvy (doslovný přepis).

Dohlédací poštovní úřad : Majitel stroje
Banská Bystrica Okresná nemocenská poisťovna
Bratislava 1 Zemská úradovňa pre poisťovanie robotníkov na Slovensku
  Slovenská všeobecná úverná banka
  Schenker a spol. akc.spol., filiálka
  Eskomptná a hospodárská banka
  TATRA banka, filiálka
  Akciová společnost dř. Coburg. horní a hutní závody
  Úradovňa všeobecného penzijného ústavu
  Továrňa na káblu, úč.spol.
  Slovenská banka
  Slovenská poisťovňa, úč.spol.
  Pojišťovna ST R, fil.řed.
  FOŽ slovenská úč.spol., pre obchod železom
  Živnostenská banka, filiálka
  Intercontinentale akc.spol., pro transport a dopravnictví
  Československá akc. pojišťovna pro živnosti, obchod a průmysl v Praze, filiální řed.
  Zemská banka, filiálka
  Všeobecná pojišťovna, Pražský Fénix, akc.spol., filiální řed.
  Gottfried Ludwig-Parný mlýn úč.spol.
  Jacober a spol., obchod pokrutinami a hnojivy
  APOLLO rafinéria minerálnych olejov, úč.spol.
  MOLDAVIA-GENERALI, akc.poj. filiálka
  SLAVIA vzájemná poj. banka, gen. zastupitelství
  Slovenská obilná úč.spol.
  UNION pojišťovací akc.spol. v Praze, filiálka
  Ústřední prodejna pro Slovensko a Podk.Rus firem Rudolf

 

Bächer a Fr.Melichar-Umrath a spol.
  Schindler ? Jedlin
  Úč.spol. DYNAMIT-NOBEL
Bratislava 6 Okresná nemocenská poisťovňa
Nitra Okresná nemocenská poisťovňa
  Nitrianske mlyny a lúparne, úč.spol.
Piešťany Alexander Winter a synovia, kúpelný podnik
Poprad 2 I.Ph.Glesinger, dřevoprůmysl
Prešov 1 Spojené mlýny, úč.spol.
Prievidza CARPATHIA úč.spol.
  SOLO spojené úč.čs. zápálkárne a lučebné továrne, filiálka
Štubnianske Teplice Lichtenstein ? Wilček drevopriemysel
Topolčany Okresná nemocenská poisťovňa
Trnava Okresná nemocenská poisťovňa
Zvolen 1 J.Wittmann a syn bryndziareň a sýrarne
Žilina 1 Žilinská továrňa na celulosu
  Žilinská súkenná továrňa, úč.spol.
  BUDÚCNOSŤ robotnické konsumné a výrobné družstvo
  Krajinska drevoobrábajúca úč.spol., velkoobchod drevom
  Banka čsl. legií, filiálka
Humenné Okresná nemocenská poisťovňa


Author: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (21.09.2007)