Archive / Articles / Barbados v Sálové aukci 45 - rarita světové úrovně a její kontexty

04.03.2015   Author: D.K.; Number of views: 4164Celý náklad nových známek Barbadosu 1 Shilling pro frankování "Packet Letters" tj. dopisů do Anglie přepravených vlastními parníky britské pošty, byl vytištěn v chybné modré barvě (SG.34a) namísto v černé, přesněji hnědočerné (SG.34) a dovezen v dubnu 1863 na Barbados. Zde byla zásilka místními úřady ihned odmítnuta, protože hrozila záměna s místními modrými pennyovkami (SG.23), známky uloženy a později, v říjnu 1863, vráceny do Londýna tiskárně Perkins-Bacon, od níž byly mezitím dodány na základě dubnové urgence z kolonie již správné šilinkové hnědočerné. Na Barbadosu zůstalo jen několik kusů modrých, a to z iniciativy J.R. Holligana tajemníka (Colonial Secretary) guvernéra Sira Jamese Walkera (1809 -1885, guvernér Barbadosu a Návětrných ostrovů 1862-1869). Dle dostupných pramenů je dochován dopis z 25.9. 1863, kde tajemník oznamuje firmě Perkins-Bacon vrácení nákladu modrých šilinků až na několik kusů, které byly zjevně uloženy do alba poštovních známek (!)"...few having been disposed of for a postage stamp album..." . Poznamenejme, že představa alba známek vznikajícího na Barbadosu v r. 1863 je prostě fascinující.
 
 obr
 1875, Bridgetown, Victoria Street, poštovní úřad na Barbadosu (vlevo)

 
Protože většina dochovaných kusů (některé prameny uvádějí, že všechny) nese stopy odstranění škrtu pera, převládá názor, že je proti zneužití tímto způsobem opatřil právě Holligan a že všechny existující exempláře pocházejí z onoho (jeho ?) alba známek. V Londýně u P.-B. byl vrácený náklad modrých známek coby nepotřebných cenin samozřejmě povinně zničen, i když je teoreticky možné, že opět několik kusů ušlo likvidaci a dostalo se na trh po mnoha desetiletích, např. při výprodeji tiskového materiálu ex. Perkins-Bacon v 90. letech 19. století. Každopádně je dnes znám jen nepatrný počet dochovaných exemplářů. Dřívější zdroje uvádějí existenci pouhých 9 (!) těchto chybotisků, dle současných dostupných pramenů je známo 14 kusů. To znamená, že "One Shilling Blue" je velkou raritou, zvlášť uvědomíme-li si, že ikonická karibská vzácnost Lady McLeod z Trinidadu existuje v počtu 26ks a že takových Modrých Mauriciů je 12. Známky a poštovní historie Barbadosu jsou více než 100 let důkladně probádány, existuje dostatek publikací, tato destinace zaujala již v 19. století ty největší a nejslavnější sběratele. Dle našeho názoru tedy nelze očekávat výskyt dalších exemplářů.  
 
Nejlépe je toto téma zpracováno v E.D.Bacon, F.H. Napier : The Stamps of Barbados, with a history and description of the star-watermarked papers of Messrs. Perkins Bacon and Co., Stanley Gibbons, 1896, London, historie chybotisku popsána též v J.W. Hardy ,E.D. Bacon: StampColector, G. Redway 1898, London , zajímavý pramen je Edward J. Nankivell's Stamp Collecting As a Pastime, 1902 a z poslední doby Bayley, E.A., The Stamps of Barbados, 1989 a Fitz Roett (British West Indies Study Circle), Barbados: The Britannia Issues, 2013. Zde si dovolíme krátkou odbočku - Prestiž Barbadosu ve světové filatelii dodává vahou své osobnosti autor první výše uvedené a nejdůležitější publikace Sir Edward Denny Bacon (1860-1938), absolutní britská celebrita ve filatelii, nositel Řádu královny Viktorie, spoluautor legendárních sbírek Thomase Taplinga a Henry Duveena; prezident RPSL, kurátor Britské královské sbírky (1913-1938), mezi první osobnostmi spolu s králem Jiřím V. je podepsán na Roll of Distinguished Philatelists atd. 
 
S naší známkou jsou spojeny i další skutečnosti, jež vedle faktické vzácnosti podtrhují její výjimečnost a význam. Lze je vyčíst z přiložených atestů. První byl zhotoven v r. 1952 u American Philatelic Society, zadavatelem posudku a tedy majitelem známky byl jeden z největších filatelistických obchodníků všech dob Raymond H. Weill z N. Orleans. Co byl takový Baptiste Moens či Sigmund Friedl v počátcích filatelie v Evropě to byli Raymond Weill (1913-2013) a jeho bratr Roger ve světovém měřítku později. V jejich vlastnictví se postupně nacházely světové rarity jako například několik 4-bloků americké "Inverted Jenny", dopis s dvěma Červenými Mauricii a výstřižek s Modrým Mauriciem (obojí ex. Dale Lichtenstein), dopis s Modrým a Červeným Mauriciem (ex. Burrus a nejdražší celistvost vůbec) a mnoho dalších skvostů. Bez bratří Weillů je nemyslitelný vznik těch nejvýznamnějších sbírek a exponátů 20. století a jejich odkaz a mimořádný přínos pro filatelii je navždy oceněn uvedením do Hall of Fame of the American Philatelic Society (Síň slávy APS).
Firma R.H. Weill Co. náš "Shilling Blue" po atestování jistě úspěšně prodala a o 7 let později tj. r. 1959 se chybotisk objevuje v newyorské aukci firmy Harmer, Rooke & Co., jež jej před prodejem nechala reatestovat u renomované Friedl Expert Committee (Bloch, Müller). Na atestu je velmi cenná poznámka "koupeno přes Ezru Cole od Harmers, Rooke", připsaná zřejmě novým majitelem po aukci. Znamená to, že známku získal někdo velice významný, neboť Ezra Danolds Cole (1902-1992, též Hall of Fame APS) byl další světově proslulý obchodník a zprostředkovatel a jeho klientela byla ta nejelitnější. Patřili k ní v průběhu dlouhé Coleovy praxe mj. Josiah K. Lilly, Alfred Lichtenstein, Alfred H. Caspary, Saul Newbury, Henry C. Gibson, Col. E.H.R. Green, Judge Robert Emerson, Arthur Hind, Theodore E. Steinway a z moderní doby např. Marc Haas a John R. Boker. Co jméno, to legenda a je těžké spekulovat, kdo třeba i z těchto osobností mohl být tehdy tím skutečným kupcem.
Známku rozhodně po čase získal do své skvělé karibské sbírky Peter Jaffé (1914-2005), Australan narozený v Londýně, držitel Tapling Medal aj. nejvyšších filatelistických ocenění, jakož i Velkých zlatých medailí z 5 světových výstav, poté vystavoval na 6 dalších světových výstavách v Class d'Honneur, signatář Roll of Distinguished Philatelists, přední člen RPSL - tzv. "Fellow" od r. 1962, atd. 
 
obr
  obr  obr
Ezra Cole
 Raymond Weill
  Peter Jaffé
 
Do naší aukce se tedy dostává známka jednoznačně mimořádná, svědek starých dobrých časů, pocházející ze světa filatelistických legend. Za svou existenci vděčí šťastné náhodě, kdy se nalepením do alba na Barbadosu vydala na 152 letou pouť po celém světě, měníce slavné majitele, coby prestižní součást velkých sbírek, aby se nyní krátce zastavila u nás.
Věříme, že se "One Shilling Blue" v naší aukci setká s kladným přijetím a zájmem sběratelů. Vždyť , byla-li tato známka významnou pro ty nejlepší před desítkami let, je tím spíše takovou pro nás dnes. Navíc, jak pravil jeden z otců zakladatelů světové filatelie Jean Baptiste Moens (1833-1908, majitel celkem 8 Mauriciů Post Office) : "Na vzácných známkách je dobré to, že jsou stále vzácnější."
 
obr
 obr
 
obr
 
 
 


Author: D.K. (04.03.2015)