Archive / Articles / Mezinárodní filatelistická konference Philatelic Summit 2017

05.05.2017   Author: Stanislav Výtisk; Number of views: 2129

V reprezentativních prostorách moderního kongresového centra v srdci švédské metropole se konala od pátku do neděle 7.-9. dubna 2017 v pořadí již čtvrtá mezinárodní filatelistická konference pořádaná ve spolupráci s předními světovými aukčními firmami Corinphila, Köhler a jejími partnery sdruženými do konglomerátu Global Philatelic Network.Konference, jejíž organizaci měl na starosti Jonas Hällström (RDP, FRPSL), představovala jakýsi warm-up k chystané mezinárodní filatelistické výstavě Stockholmia 2019, která se uskuteční pod patronací švédského krále Karla Gustava XVI. u příležitosti oslav 150-letého výročí založení nejstarší a nejprestižnější filatelistické společnosti The Royal Philatelic Society v Londýně.  
obr

  
obr
 
obr


Takřka sto účastníku z více jak 25 různých zemí si během třídenního semináře vyslechla sérii mimořádně zajímavých přednášek od předních světových sběratelů, jurymanů a obchodníků, přičemž většina „speakrů" byla zasloužilými členy Královské filatelistické společnosti (FRPSL), pět z nich dokonce členy elitního The Roll of Distinguished Philatelists (RDP). 

Hlavním tématem konference byla pro tentokrát zvolena „otázka výběru relevantního filatelického materiálu pro exponáty dle regulí FIP" (Philatelic Importance - The choice of philatelic material").
Úvodní seminář vedený Brianem Birchem (VB) měl název „Otci zakladatelé - Fathers of Philately" a věnoval se vybraným významným osobnostem ze samého počátku vzniku filatelie jako sběratelského oboru. Jednotlivé prezentované „medailonky" takových person jakými byly např. Alfréd vévoda z Edinburghu, Arthur Rotschild, hrabě Ferrary či Arthur Maury přinesly řadu zajímavých a pro většinu filatelistů dosud jen málo známých informací zařazených do širšího historického kontextu.
V následujícím bloku se Christopher Harman (VB) zaměřil na historii a genezi filatelistických výstav a rovněž se věnoval způsobům, jakým se lišila prezentace jednotlivých vystavovaných exponátů v proměnách doby.
Úvodní den pak zakončil svou prezentací o klasické filatelii významný americký sběratel Gordon Eubanks, dvojnásobný držitel nejprestižnějšího filatelistického ocenění v USA „Champion of Champions".


obr

 
obr

  
obr

V sobotním dopoledním bloku přednášek se postupně vystřídali Jamie Gough (USA) s prezentací o poštovní historii, Damien Läge (SRN) s příklady z námětové filatelie a následně Birthe King (VB) nastínila, jakým způsobem lze přistupovat k výběru vhodných položek do exponátů v kategorii otevřené výstavní třídy.
V odpolední části se specializovanými worskhopy přední znalec na první vydání Anglie Karl Louis (Corinphila) ve své přednášce mimo jiné připomněl, jak významnou roli při budování sbírek či exponátu hraje původ („provenance") jednotlivých filatelistických objektů a zdůraznil také důležitost vytváření a uchovávání databází a záznamů o jednotlivých významných položkách.
Konference byla v neděli dopoledne zakončena sekvencí seminářů věnujícím se nejprve filatelii a poštovní historii moderního období (Larry Haber USA a Kjell Nilson SWE) a následně pak globálním tržním perspektivám a trendům v podání ředitele předního německého aukčního domu Dieterem Michelsonem.  

Jednotlivé prezentace, stejně jako celková organizace celé konference, byly na té nejvyšší úrovní a je nepochybně příslibem do budoucna nejen vzhledem k připravované filatelistické výstavě Stockholmia 2019.


Author: Stanislav Výtisk (05.05.2017)