Archive / Articles / PRAGA versus WIPA - II. část

25.09.2008   Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Number of views: 7002

K napsání tohoto nečekaného pokračování původního článku z 8.8.2008 jsem se rozhodl na základě osobních poznatků z obou výstav, na kterých jsem se pohyboval téměř po celou dobu jejich trvání, a to nejen jako návštěvník, ale i obchodník a vystavovatel (jen na Praga 2008). Protože světovou výstavu PRAGA 2008 budou hodnotit na stránkách časopisů Filatelie i Merkur-Revue povolanější a navíc prakticky všichni, kteří něco v české filatelii znamenají, pražskou výstavu osobně navštívili, chci se podělit s návštěvníky internetových stránek firmy BURDA Auction s.r.o. o poznatky a postřehy vztahující se převážně k výstavě WIPA 2008.


Hned v úvodu musím konstatovat, že moje obavy o návštěvnost výstavy PRAGA 2008 v důsledku její prakticky nulové propagace v zahraničí se nenaplnily. Zřejmě informace prakticky všech našich masových médií o tom, že je na výstavě vystavena světově proslulá známka „modrý Mauritius" způsobila, že návštěvníci (velice často laici) museli vystát i několikahodinovou frontu, aby si tuto známku mohli prohlédnout, poslední den dokonce došly vstupenky! Na druhé straně mnohé filatelisty, kteří si spíše než modrého Mauritia chtěli prohlédnout pozvané exponáty (podobnou ukázku ze sbírky britské královny již viděli např. na výstavě BRNO 2005), ona fronta od jejich záměru spolehlivě odradila. Umístění pozvaných exponátů společně s britskou královnou do jednoho uzavřeného prostoru (tzv. dvorana slávy) se ukázalo jako chyba. Podobný „tahák" jako v Praze byl k vidění na výstavě WIPA 08. Světově proslulý „dopis do Bordeaux" z roku 1847, vyplacený dokonce oběma známkami „Post Office" si mohli návštěvníci v klidu a bez jakékoliv fronty (max. 3 - 5 lidí po celou dobu výstavy) prohlédnout na stánku firmy Borek.
obr
Obr. 1

Domácí sběratele zřejmě mnohem více lákaly jiné zcela ojediněle se vyskytující a často mnohem vzácnější známky a celistvosti. Jednou z nich byl bezesporu populární chybotisk rakouské známky 3 Kr ze VI. emise, omylem vytištěný v červené barvě. Menší množství těchto tehdy nerozpoznaných chybotisků bylo poštovně použito na několika poštovních úřadech v jižním Maďarsku. Dosud je známo pouze 6 kusů (!), z toho jsou 3 jednotlivé známky, 1 výstřižek a 2 dopisy, oba s razítkem Köbánya - viz Obr. 2.

obr
Obr. 2

Pro srovnání uvádím počet obou známek Mauritius „Post Office":
a) hodnota 1 p oranžová: 2 ks neupotřebené a 13 ks razítkovaných, z toho 7 ks na dopisech;
b) hodnota 2 p modrá: 4 ks neupotřebené a 8 ks razítkovaných, z nich 2 ks na dopisech.

Velkou předností výstavy WIPA 08 bylo, že vše probíhalo na 1 místě (Austria Center Vienna a bezprostředně sousedící hala „Z"). Jednodenní vstupenka ve formě dopisnice, poprvé v historii Rakouska s vytištěnou trojúhelníkovou známkou (viz Obr. 3), stála 9 €, přičemž každý návštěvník obdržel ke vstupence aršík se známkami 55 c + 55 c + 65 c, tzv. „WIPA 08 Gold-Block" v nominální hodnotě 1,75 €, jako dárek rakouské pošty! Navíc výstavní katalog (156 stran, formát A 4) si mohl každý vzít zdarma. Obdobný aršík „WIPA 08 Silber-Block" s vytištěnými 3 ks příplatkových známek 55 c + 20 c byl ve volném prodeji, vícedenní vstupenky či permanentky neexistovaly.

obr
Obr. 3
O výstavu WIPA 08 byl ze strany vystavovatelů mimořádný zájem. Své přihlášky poslalo 763 vystavovatelů, souhrnný požadavek činil více než 4 400 rámů! Organizační výbor se držel zásady „raději kvalitu než kvantitu" a vyzval k účasti 460 vystavovatelů ze 43 různých zemí. Pokud jsem dobře počítal, z ČR jich bylo 9 a ze Slovenska 6 vystavovatelů. Exponáty byly umístěny v cca 2 340 rámech, celkem ve 12 soutěžních třídách + v mistrovské třídě a v čestném dvoře. Pouhé 3 soutěžní třídy + oficiální třída a třída pozvaných exponátů na výstavě PRAGA 2008 působily proto ve srovnání s WIPOU 08 více než skromně. Stánků různých poštovních správ bylo v Praze 19, ve Vídni 47. Neodmyslitelnou součástí vídeňské výstavy bylo více než 90 stánků filatelistických obchodníků a aukčních firem (z ČR pouze Artphila a Burda Auction s.r.o.), dalších 25 stánků nebo stolků si pronajaly různé odborné pracovní skupiny (ARGE), v naprosté většině z Německa a Rakouska. Pracovní skupina ARGE Tschechoslowakei bohužel nebyla zastoupena. Jedna z mála věcí, kterou lze výstavě WIPA 08 vytknout je, že exponáty byly v každé výstavní třídě číslovány od čísla 1. A jelikož v jednotlivých podlažích i v přilehlé hale „Z" byly vystaveny exponáty několika výstavních tříd, celé řadě návštěvníků dělalo evidentně potíže se mezi nimi správně orientovat, obzvlášť pokud neměli po ruce výstavní katalog.
Příjemným překvapením byla na výstavě WIPA 08 vysoká účast celé řady českých i slovenských sběratelů a vystavovatelů, a to nejen z blízkého okolí (Brno, Bratislava). Všichni se kterými jsem hovořil (více než 30 osob) se shodli na tom, že WIPA 08 byla na vyšší úrovni. Tím nejpodstatnějším faktorem zřejmě bylo, že výstava WIPA 08 byla v pravém slova smyslu prestižní výstavou nejen pro Vídeň, ale pro celé Rakousko. Výstavu osobně zahájil rakouský spolkový prezident Dr. Heinz Fischer, za přítomnosti kardinála, vicekancléře, dlouhé řady ministrů, jejich náměstků a generálních ředitelů významných firem. Sobotní závěrečné palmáre se uskutečnilo na vídeňské radnici (vstupné 70 € na osobu), výstavní ceny věnovala nejen celá řada významných osob (např. starosta Vídně Dr. Häupl, kardinál Dr. Schönborn, státní sekretář, 5 ministrů spolkové vlády, atd.), ale i mnohé rakouské firmy (Austria Airlines, Casinos Austria, rakouská pošta, rakouská státní tiskárna,....). Pokud vím, byla na slavnostní zahájení světové výstavy PRAGA 2008 též pozvána celá řada našich významných osobností, na rozdíl od jejich rakouských kolegů však nikdo zrovna neměl čas. Česká republika tak propásla ojedinělou příležitost se před světem mnohem lépe představit jako vyspělá kulturní země, ve které je sběratelství na vysoké úrovni. Pražské výstaviště v Holešovicích už má svoje nejlepší léta za sebou a v porovnání s Austria Center Vienna působí poněkud omšele, navíc bez potřebného zázemí (internet, klimatizace, podzemní garáže a pod.).

Z předchozího odstavce je více než zřejmé, že se obě světové výstavy konaly v naprosto odlišných podmínkách. Všem pořadatelům a organizátorům výstavy PRAGA 2008 bych proto chtěl alespoň tímto způsobem vyjádřit úctu a obdiv, neboť se svého úkolu zhostili více než dobře.Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (25.09.2008)