Archive / Articles / Společné vydání s Rakouskem - Spěšná pošta 1750

17.10.2008   Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Number of views: 5762

U příležitosti světových výstav PRAGA 2008 a WIPA 08 byl v obou pořadatelských zemích vydán aršík se stejným námětem: poštovní kočár tažený čtyřspřežím, na cestě z Vídně do Brna v roce 1750. Český aršík byl popsán a vyobrazen v časopise Filatelie č. 9/2008, rakouský však vyobrazen a popsán nebyl. Vzhledem k tomu, že u těchto společných vydání si řada sběratelů zakládá do sbírek i známky, resp. aršíky vydané v jiných státech, považuji za vhodné se zmínit o aršíku vydaném v Rakousku.

U většiny společných vydání byly známky identické, lišily se jen názvem státu a nominální hodnotou. U této společné emise tomu tak není. Na českém aršíku je v dolní části vysvětlující text "SPĚŠNÁ POŠTA VÍDEŇ-BRNO, 1750 / POŠTOVNÍ MUZEUM PRAHA", na rakouském aršíku tento, ale i jakýkoliv jiný text chybí - viz obr. Další rozdíly už nejsou na první pohled tak zřejmé, přesto jsou zajímavé. Rozměry českého vydání jsou 120x80mm, rakouský aršík je menší, měří pouze 116x78mm. Ani rozměry známkového obrazu nejsou stejné. U české známky to je 44,4x30,7mm, oproti 44x34mm u rakouské známky. Výrazně odlišná jsou i nákladová čísla. Náš aršík vyšel v nákladu 180.000 kusů, rakouský aršík má náklad více než dvojnásobný, celkem 400.000 kusů. Tento značný rozdíl v počtu vydaných kusů je však poměrně snadno vysvětlitelný. Rakouská pošta má totiž téměř 200 000 abonentů (!) v novinkové službě a velice pozoruhodné je, že téměř třetina odběratelů rakouské známkové produkce tvoří cizinci. Pokud by tedy vydala aršík ve stejném nákladu jako byl stanoven u české verze, nedostalo by se ani na ty sběratele, kteří odebírají známky od rakouské pošty v novinkové službě.
obr


Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (17.10.2008)