Archive / Articles / Z historie výstav WIPA

18.11.2008   Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Number of views: 7473

V letošním roce se uskutečnily dvě mimořádně významné výstavy poštovních známek, PRAGA 2008 a WIPA '08. O historii velkých výstav v Praze podrobně informoval Pavel Aksamit na stránkách časopisu Filatelie č. 6 - 8 / 2008. Jaká je ale historie výstav WIPA? Jelikož jsem v našem soudobém filatelistickém tisku nenalezl na toto téma žádné informace, rozhodl jsem se v tomto krátkém příspěvku uvést stručný přehled vídeňských výstav a o každé z nich napsat pár zajímavostí.


WIPA 1881

Výstavy poštovních známek „WIPA" mají dlouhou tradici. První „Wiener Internationale Postwertzeichen - Ausstellung" (zažitou zkratku WIPA tvoří začáteční písmena německého názvu) se konala ve dnech 13. - 20. listopadu 1881, v prostorách „Gartenbau-Gesellschft", přímo v centru města na Parkring (jedna z hlavních vídeňských tříd). Nebyla to sice první filatelistická výstava v Rakousku, ale byla první, která vzbudila mimořádnou pozornost. Už tenkrát byla rozdělena do 7 výstavních tříd, a to: Filatelistická literatura, Alba se známkami, Specializované sbírky poštovních známek a kolků, Výroba poštovních známek, Telegrafní přístroje, Poštovní a telegrafní literatura a Různé. Již z pouhých názvů výstavních tříd je zřejmé, že výstava zahrnovala oblast celého poštovnictví a samostatná třída Telegrafní přístroje dokazuje, jak velký význam přikládali organizátoři výstavy tehdejším moderním technologiím. Filatelistické sbírky v obou výstavních třídách (Alba se známkami a Specializované sbírky) byly vystaveny v rozevřených albech, která ležela ve skleněných vitrínách, přičemž většinou šlo o větší kolekce nebo ukázky z generálních sbírek. V té době totiž téměř všichni filatelisté sbírali „celý svět". Dnešní katalogová cena vystavených sbírek musela být obrovská, neboť tehdy i k těm vzácným známkám měli sběratelé zatraceně blízko. Naopak s kvalitou známek to asi bylo všelijaké. Jak to na první výstavě WIPA vypadalo, je vidět z dobové kresby na obr. 1.

obr
Obr. 1: Pohled do jednoho z výstavních sálů

Výstavu si prohlédlo přes 8 000 návštěvníků, tedy asi 1 000 osob denně. Vezmeme-li v úvahu, že sbírání poštovních známek bylo tenkrát poměrně málo rozšířené a filatelisté byli považováni za neškodné blázny, tak uvedený počet návštěvníků je třeba považovat za neskutečně veliké číslo. Z dobových zpráv v tisku vyplývá, že na výstavě byl někdy takový nával, že vstup musel být během těch 8 dnů co výstava trvala několikrát policejně uzavřen. Kromě jiného přímo na výstavě rakouská státní tiskárna předváděla tisk poštovních známek rakouské I. emise, na kterých místo jejich nominální hodnoty byl uveden letopočet „1881". Známky se tiskly v různých barvách na nejrůznější druhy papíru, dokonce i na papíry které si návštěvníci přinesli sebou. Nepřekvapuje proto, že dnes tyto výstavní tisky patří mezi hledaný sortiment, zejména v sousedním Rakousku. Název „mezinárodní výstava" byl pro tuto výstavu poněkud zavádějící, neboť ve skutečnosti nešlo o výstavu na které by vystavovali sběratelé z různých zemí, ale o výstavu na které byly vystaveny poštovní známky z mnoha zemí světa. Vesměs velice pozitivní ohlasy pomohly ještě před skončením výstavy na svět myšlence, uspořádat ve Vídni v roce 1890 skutečně první mezinárodní výstavu poštovních známek na světě. Bohužel z tohoto záměru nakonec sešlo.

WIPA 1933

Teprve o více než 50 let později se uskutečnila dnes již legendární WIPA 1933. Tak dlouhá pauza mezi dvěma výstavami byla zapříčiněna celou řadou důvodů, přičemž k těm nejzávažnějším patří I. světová válka, následný rozpad Rakousko - Uherské monarchie a celosvětová hospodářská krize ve 20. letech minulého století. Filatelie za oněch uplynulých 50 let ale zaznamenala ohromný rozmach a stala se uznávanou kulturní zálibou.

Výstava WIPA 1933 se uskutečnila ve dnech 24. června - 9. července 1933 a byla v pravém slova smyslu celospolečenskou událostí číslo 1. Výstavu osobně zahájil spolkový prezident Wilhelm Miklas, jehož portrét najdeme na rakouských známkách (Michel č. 512-517). Během 16 dnů si výstavu prohlédlo neuvěřitelných 42 000 návštěvníků, nejen z Rakouska, ale z mnoha zemí Evropy a dokonce i z Ameriky. K propagaci výstavy byly mj. vydány po výtvarné stránce velice zdařilé propagační nálepky ve tvaru poštovních známek včetně zoubkování, nejméně v 10 různých barvách (obr. 2), po dobu výstavy vycházely dokonce výstavní noviny (obr. 3).

 

obr obr
Obr. 2: Ukázka propagačních nálepek
vydaných k výstavě WIPA 1933.
Obr. 3: Záhlaví výstavních novin, č. 5 ze dne 27.6.1933
Celkem bylo vystaveno na 800 sbírek, 17 zahraničních poštovních správ propagovalo zejména vlastní známkovou tvorbu a 9 tiskáren představilo veřejnosti různé tiskařské stroje. Představu o tom, jak vypadal výstavní katalog si můžeme učinit na základě obr. 4.

 

obr
Obr. 4: Titulní strana reprezentativního výstavního katalogu

K výstavě vyšla příležitostná známka v hodnotě 50 g, ve dvou různých variantách, každá s tehdy kritizovaným 100% příplatkem. Jednak s řádkovým zoubkováním Řz 12 ½ na obyčejném papíru (Michel č. 555A, náklad 40 000 ks) a ještě stejném provedení ale na žilkovaném papíru (Michel č. 556A, náklad 20 000 ks). Navíc byl v nákladu 10 000 kusů vydán i aršík se 4 známkami Michel č. 556, které ale mají rámcové zoubkování Rz 12. Asi 90% celého nákladu výstavních aršíků zakoupili návštěvníci přímo na výstavě na vstupenku. Aršíky byly vlepeny do zvláštních šedých destiček na jejich pravou vnitřní stranu, takže téměř všechny mají na zadní straně u horního okraje 3 lehké stopy po nalepení. Většina sběratelů si zařadila výstavní aršík do svých sbírek bez destiček, takže v současné době se populární aršík WIPA 1933 (Michel Bl.1) v původních destičkách nabízí zcela výjimečně, samotné destičky se u nás občas nabízejí minimálně za 1 000 Kč. Rakouská pošta otevřela přímo na výstavě 6 zvláštních poštovních úřadů a např. příležitostná R-nálepka vydaná k výstavě WIPA 1933 (viz obr. 5) byla dokonce jedinou příležitostnou R-nálepkou vydanou v období tzv. rakouské I. republiky.

obr
Obr. 5: Legendární aršík WIPA 1933 na R-dopise odeslaném přímo z výstavy

Rakouská státní tiskárna opět přímo na výstavě předváděla tisk známek, tentokrát to byly novinové známky Merkur v TL o 16 kusech, v devíti různých barvách. Závěrečný slavnostní banket se uskutečnil 8.7.1933 ve vídeňském Hofburgu.

WIPA 1965

Další výstava na sebe opět nechala velmi dlouho čekat, tentokrát 32 let. Důvody byly podobné jako v předchozím případě, tím hlavním byla II. světová válka a následná obnova národního hospodářství. WIPA 1965 se uskutečnila ve dnech 4.6. - 13.6.1965, tentokrát ale na 2 místech. V Hofburgu byl umístěn čestný dvůr a exponáty klasických známek, ostatní výstavní třídy byly k vidění ve Veletržním paláci. Rozsah výstavy byl impozantní: 5 000 výstavních rámů a účast 40 zahraničních poštovních správ. Na výstavě pracoval zvláštní poštovní úřad s 200 zaměstnanci (!), kteří k orážení známek a zásilek používali těžko uvěřitelných 395 různých příležitostných razítek (včetně rozlišovacích značek) a podle údajů rakouské poštovní správy provedli kolem 770 000 otisků!

K výstavě vyšly dvě emise poštovní známek, ale ku podivu žádný aršík. Rakouská poštovní správa si totiž tehdy ještě velice zakládala na uvážlivé emisní politice. S ročním předstihem to byla mimořádně zdařilá 8-známková příplatková emise (Michel č. 1164-71) zachycující panoráma Vídně, tak jak jej mohou vidět návštěvníci výškové budovy stojící na vídeňské třídě Herrengasse. Část této emise - viz obr. 6. V den zahájení výstavy vyšla druhá

obr
Obr. 6: Čtyři různé hodnoty ze série z roku 1964

výstavní série, obsahující 6 hodnot (Michel č. 1184-89), na které je znázorněn vývoj dopisu, od starověku až po současnost. Pro úplnost dodávám, že několik let po skončení výstavy se na filatelistickém trhu objevila tato série i nezoubkovaná, kterou jsem ale za celou dobu své filatelistické praxe neviděl. V posledním vydání katalogu Michel má záznam 1 200 €.

WIPA 1981

Ke 100. výročí první výstavy WIPA se ve dnech 22.5. - 31.5.1981 uskutečnila výstava WIPA 1981, která byla umístěna do stejných prostor jako předchozí WIPA 1965. Na 5 800 rámech bylo k vidění prakticky vše, co byli filatelisté z celého světa schopni nabídnout, mimo jiné i největší počet populárních známek Mauritius (Post Office), jaký kdy byl na jednom místě k vidění.

Rakouská poštovní správa při této příležitost vydala 3 známky v hodnotě 16 + 8 S zobrazující vídeňský Hofburg, v různých stádiích rytiny. V listopadu 1979 (Michel č. 1629, I. fáze rytiny), v listopadu 1980 (Michel č. 1662, II. rytiny) a v únoru 1981 (Michel č. 1665, hotová známka), přičemž tato známka vyšla v aršíkové úpravě. Chtěla tak nejen připomenout místo konání výstavy, ale současně vzdát i hold rytcům rakouských známek, kteří se tradičně podílejí na jejich vysoké úrovni. Všechny tři rytiny vyšly též společně na jednom listu jako černotisk, který byl distribuován společně se vstupenkou. Rakouská státní tiskárna i na této výstavě uvedla do provozu tiskařský stroj, na kterém byly během výstavy tištěny nepřijaté návrhy prvního vydání z roku 1850, které byly rozdávány obecenstvu.

WIPA 2000 a WIPA´08

O této výstavě, stejně tak jako o výstavě WIPA´08, je k dispozici dostatečné množství informací, takže jen velice stručně. Příležitostí k uspořádání světové výstavy WIPA 2000 bylo 150. výročí vydání prvních rakouských známek, výstava se uskutečnila v době od 30.5. - do 4.6. 2000 v nedávno dokončeném komplexu „Austria Center Vienna" a zahrnovala všechny filatelistické třídy. Exponáty byly umístěny na cca 2 500 rámech, tedy méně než poloviční rozsah oproti WI/PA 1981. Naopak v podobném rozsahu i na stejném místě se uskutečnila i letošní WIPA´08. O té jsem už informoval - viz např. na těchto stránkách článek „PRAGA versus WIPA". Protože i poslední WIPA byla poměrně bohatá na různá příležitostná razítka, jako poslední ukázku jsem vybral několik příležitostných razítek netradičních tvarů, která byla používána během výstavy WIPA´08.

obr
Obr. 7: Ukázka příležitostných razítek používaných na výstavě WIPA´08.

 Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (18.11.2008)