Archive / Articles / Ohlédnutí za aukcemi v roce 2008

11.02.2009   Author: Vladimír Dražan, pro BURDA AUCTION, s.r.o. a časopis MERKUR-REVUE; Number of views: 5424

Stalo se již tradicí, že po uplynutí kalendářního roku se pokouším zhodnotit, jaký vlastně byl ten náš filatelistický trh. Podívejme se proto společně na souhrnná statistická čísla z roku 2008 a stručnou charakteristiku jednotlivých firem. Pokud jde o výhled na další období, jakákoliv prognóza je s ohledem na současné celosvětové ekonomické potíže značně nejistá.

Podobně jako v předchozích letech se omezím pouze na hodnocení sálových i písemných aukcí našich osmi nejvýznamnějších firem. Jsou to (pořadí podle abecedy) Alfil, Brnofila-Bláha, Burda Auction, M. Černík, Filatelie-Klim, FOS, J. Majer a Profil, které sleduji již dlouhodobě, což umožňuje i vzájemné srovnání dosažených výsledků mezi jednotlivými roky. Jsem si vědom, že tento pohled nemůže být komplexní, neboť řadu aukcí pořádají u nás pravidelně i jiné firmy, filatelistické kluby či soukromé osoby, navíc řada aukcí probíhá prakticky denně na internetu. Přesto jsem přesvědčen, že výsledky jak písemných, tak zejména sálových aukcí výše uvedených osmi firem, jsou pro náš trh rozhodující.

V roce 2008 uspořádaly tyto firmy 9 sálových a 12 písemných aukcí, na kterých bylo nabídnuto celkem 53.237 položek. V porovnání s rokem 2007 (ale i s roky předcházejícími) se celková čísla příliš nezměnila - viz tabulka č.1. Celkový počet aukcí se sice v loňském roce

 Tab. č. 1

 Sálové aukce 2004-2008

Rok Počet aukcí
 Počet položek
Prodáno [%]  Neprodáno položek
 2004 13 17.229 70% 5.182
 2005 10 15.023 70% 4.459
 2006 9 14.354 74% 3.795
 2007 8 14.285 71% 4.158
 2008 9 13.657 68% 4.330

o jednu zvýšil (svoji 1. sálovou aukci uspořádala v říjnu 2008 firma BURDA AUCTION, s.r.o.), celkový počet nabídnutých položek ale klesl o více než 600 losů a prodejnost poklesla o 3%. Poprvé se tak celková prodejnost dostala pod hranici 70%. K číslům charakterizujícím rok 2004 se v brzké době rozhodně nepřiblížíme už z toho důvodu, že Jiří MAJER od roku 2009 upouští od pořádání vánočních aukcí. Příští aukce této firmy se uskuteční 7. března a 19. září 2009, pro rok 2010 byly ohlášeny termíny 13. březen a 18. září. Těch jeho cca 1.500 až 1.700 položek pravidelně nabízených na Vánočních aukcích bude ve statistikách příštích let rozhodně chybět.

Sálové aukce

V roce 2008 si firmy FOS, KLIM, MAJER a PROFIL držely své pozice, uspořádaly stejný počet sálových aukcí jako v předchozích 2 letech a měly dlouhodobě i svoje pevné termíny: FOS duben/květen a listopad, KLIM duben a říjen, MAJER březen, září a prosinec, PROFIL listopad. Rovněž počet těmito firmami nabídnutých položek se žádným výraznějším způsobem nezměnil: 14.054 losů v roce 2006, 14.285 losů v roce 2007 a necelých 13.000 losů v roce 2008 (viz tabulka č. 1). A tak jedinou významnější změnou roce 2008 bylo, že po předchozích letech získávání praktických zkušeností (firma uspořádala 20 písemných aukcí) a díky tomu, že se firmě v krátké době podařilo získat jak významné dodavatele filatelistického materiálu, tak naše i zahraniční bonitní zákazníky, vstoupila na tento segment trhu nová firma - BURDA AUCTION, s.r.o., která napoprvé připravila komornější aukci v rozsahu cca 800 položek. To, že v celé České republice je pouze 5 filatelistických firem schopno uspořádat sálovou aukci na solidní úrovni, rozhodně není pozitivní zjištění. Limitujícím faktorem pro případné další adepty jsou zřejmě stále stoupající finanční náklady, bezprostředně spojené s přípravou a s organizačním zabezpečím každé sálové aukce.


Rok 2008 opět potvrdil, že nespornou jedničkou na našem aukčním trhu je pan Jiří MAJER. Už v hodnocení jeho Vánoční aukce 2008 jsem pro časopis MERKUR-REVUE č. 1 / 2009 napsal, že jak z hlediska nabídky materiálu čs. provenience, tak z hlediska obratu, u nás nemá konkurenci. S dosaženou roční tržbou větší než 48,5 milionu Kč, tj. cca 2 miliony €, se Jiří MAJER zařadil mezi významné evropské aukční firmy, se kterými se může směle měřit nejen pokud jde o roční obrat, ale i pokud jde o kvalitu aukčního katalogu a komplexní zákaznický servis. Navíc snad jako jediná firma na světě vyplácí dodavatelům peníze za prodané položky do 4 dnů po aukci! Klobouk dolů před tímto výkonem. Ostatní naše aukční firmy, zejména pokud jde o dosažený roční obrat, silně zaostávají.

 Tab. č. 2

 Sálové aukce v roce 2008

 FirmaDatum
Počet položek
Prodáno [%]
 Neprodáno položek
Pohlednice
Mince + Bankovky
Jiný materiál
 BURDA 25.10.08 815
  67,5% 257 23 4 23
 FOS s.r.o. 17.5.08 1.265 50% 637 0 486 0
 FOS s.r.o.
 6.12.08 1.170 70% 348 0 427 6
 KLIM 19.4.08 2.384 52,5% 1.140 197 0 37
 KLIM 18.10.08 2.152 45% 1.194 204 0 19
 MAJER 22.3.08 1.917 84,5% 300 15 0 0
 MAJER 13.9.08 1.079 83% 184 0 0 0
 MAJER 29.11.08 1.711 85% 249 0 0 0
 PROFIL 22.11.08 1.164 98% 21 0 0 0
 Celkem:  13.657 68,3% 4.330 439 917 85

Druhou nejbohatší nabídkou se v loňském roce prezentovala Filatelie-KLIM, která ve 2 aukcích připravila pro své zákazníky více než 4.500 položek. Slabší stránkou u této firmy je poměrně nízká prodejnost (viz tabulka č. 2), markantní to je zejména u nabízených sbírek a partií. Příčinou tohoto stavu jsou, podle mého názoru, nereálně stanovené vyvolávací ceny, které spíše vyjadřují zbožná přání původních majitelů nebo nereálné představy dědiců a neodpovídají aktuální reálné tržní situaci. Jiné logické vysvětlení mě nenapadá. Předností této aukční firmy je naopak široká nabídka filatelistického materiálu z celého světa, velmi často s ojediněle se vyskytujícími položkami a tradičně s nejlepší nabídkou Rakouska u nás. Jen na okraj podotýkám, že Filatelie-KLIM navíc pořádá významné aukce mincí a papírových platidel, které nejsou předmětem tohoto hodnocení.


Pražská firma FOS se na svých sálových aukcích již dlouhodobě specializuje na tzv. „střední materiál", s převahou filatelistického materiálu v cenovém rozpětí od 500 Kč - do 5 000 Kč. Tato filozofie má poměrně úspěch, neboť nabídka aukčních položek v těchto cenových relacích je přijatelná pro nejširší filatelistickou veřejnost. Nevýhodou této strategie je relativně malý roční obrat, takže dosahovaný zisk je jistě postačující pro zabezpečení běžných činností firmy, neumožňuje ale výrazně rozšiřovat své aktivity. Poslední pražskou firmou je PROFIL. Firma, která v 90. letech suverénně vévodila našemu trhu a každoročně (do roku 2005) pořádala 2 významné aukce, se již třetím rokem prezentuje jednou aukcí v rozsahu cca 950-1.250 položek.  V loňském roce to bylo 1.164 losů, což u sálových aukcí představuje 8,5% podíl na trhu (viz tabulka č. 1). Toto poměrně nízké číslo je vyváženo bezkonkurenčně nejúspěšnější prodejností, dlouhodobě přes 96 %, což je naprosto ojedinělé nejen u nás, ale v celé Evropě. Možnost, že by se firma PROFIL v dohledné době vrátila k osvědčenému systému 2 sálových aukcí ročně (jaro - podzim) je, s ohledem na její současnou personální situaci, čistě teoretická. Rovněž razantní zvýšení počtu nabízených položek (např. o 50 %) v podzimních aukcích je málo pravděpodobné, takže v roce 2009 si zřejmě tato firma své postavení na našem aukčním trhu nevylepší. Slibným příslibem nejen pro letošní rok je naopak firma BURDA AUCTION s.r.o., nejrychleji expandující firma u nás. V loňské roce uspořádala svoji 1. sálovou, tzv. „testovací" aukci, na které si chtěla především ověřit funkčnost originálního firemního softwaru, který umožňuje registrovaným zákazníkům dražit prostřednictvím internetu z pohodlí svého domova. Tento systém se 100 % osvědčil a dosažená tržba (přes 3,8 mil. Kč) pořadatele rovněž potěšila, takže firma BURDA Auction s.r.o. na rok 2009 ohlásila dvě sálové aukce. První z nich se uskuteční koncem března, další je plánována na podzim 2009.

Písemné aukce

U písemných aukcí došlo v loňském roce k mírnému zvýšení celkové nabídky, v porovnání s rokem předchozím o necelých 2.000 losů (viz tabulka č. 3). Počet uspořádaných aukcí se zvýšil o jednu, čímž se podařilo dosáhnou stavu z let 2004-2005. Úspěšnost prodeje sice mírně poklesla (o 2%), přesto byla druhá nejvyšší za posledních 5 let.

 Tab. č. 3

 Písemné aukce 2004-2008

 RokPočet aukcí
Počet položek 
 Prodáno [%]
Neprodáno položek 
2004
 12 34.967
 59%
 14.453
 2005 12 37.947 58% 16.090
 2006 13 35.986 58% 15.052
 2007 11 37.567 64% 13.530
 2008 12 39.482 62% 15.155

Celkový počet položek nabízených u nás v písemných aukcích je stále překvapivě nízký, pohybuje se v intervalu cca 36.000-39.500 losů, což je v dlouhodobém průměru jen 2.800-3.400 losů na 1 aukci. Jen pro srovnání: minulý týden jsem si prohlížel aukční katalog v rozsahu 672 stran (!) německé firmy Badische Briefmarken GmbH, která, přestože na tamním trhu patří k těm méně známým firmám, na své 29. písemné aukci s uzávěrkou 17.2.2009 nabídla 17.800 položek! Přitom písemné aukce podobného rozsahu pořádá pravidelně 4x do roka, takže nabídka jen této jediné menší německé firmy je asi 2x větší než nabídka všech našich firem dohromady. To myslím nepotřebuje žádný další komentář.


Podle počtu nabídnutých položek (po menším výpadku v roce 2007, kdy proběhly pouze 2 písemné aukce) se opět vrátila na 1. místo firma ALFIL, která v loňském roce ve třech aukcích nabídla téměř 13.000 položek. Pokud vezmeme v úvahu, že 4.370 nabídnutých položek tvořily pohlednice (suverénně nejvíc na všech filatelistických aukcích v ČR) a dalších 30 losů jiný sběratelský materiál, musíme toto číslo ponížit o 4.400 losů a dostáváme se na necelých 8.600 položek filatelistického materiálu za rok, což už tak impozantně, a to nejen ve srovnání s výše uvedenou německou firmou, nevypadá. Objektivně musím konstatovat, že Andrzej Lisztwan dlouhodobě dosahuje na svých aukcích špičkových cen u filatelistického materiálu polské provenience a rovněž sbírky a partie prodává velice dobře.


V roce 2008 soupeřila s firmou ALFIL o vedoucí pozici firma Richarda BURDY, která ve 3 aukcích nabídla více než 12.200 položek. Po odečtení pohlednic (917 losů) a jiného sběratelského materiálu (1.543 losů) to bylo více než 9.750 filatelistických položek, tedy nejvíce ze všech našich firem. Pro tuto firmu je typické, že přichází s nabídkou stále většího počtu položek z jiných sběratelských oborů (např. kolky, mince, bankovky, řády, medaile, fotografie, autografy, bankovní listiny, historické dokumenty, atd.), přesto filatelistický materiál tvořil cca 80% z celkové nabídky. Základem úspěchu v případě této firmy je, že se včas rozhodla pro internet a navíc právě neobvykle široká nabídka položek z dalších sběratelských oborů přitahuje stále nové a nové zákazníky. To, že šlo o správnou volbu, potvrzují nejen vysoká procenta prodejnosti, ale zejména počet návštěv na webových stránkách během písemných aukcí. V roce 2008 to bylo více než 99.000 návštěv (!) a v den uzávěrky nabídek pokaždé více než 2.000 zájemců. Podobnými čísly se v zahraničí mohou pochlubit pouze velice silné a dobře zavedené aukční firmy. Loňské tržby na aukcích firmy BURDA Auction s.r.o. činily více než 18,5 milionu Kč, čímž se tato firma z hlediska dosaženého obratu spolehlivě zařadila na přední místo v ČR.

 Tab. č. 4

 Písemné aukce v roce 2008

 Firma Datum Počet položek
Prodáno [%]
Neprodáno položek
Pohlednice
Mince + Bankovky
Jiný materiál
 ALFIL 11.1.08 4.013 56% 1.777 1.224 0 17
 ALFIL 10.6.08 4.354 62% 1.676 1.619 0 8
 ALFIL 4.12.08 4.597 59% 1.887 1.527 0 5
 BLÁHA 17.1.08 1.633 69% 501 122 0 14
 BLÁHA 6.11.08 1.986 68% 647 51 0 5
 BURDA 29.1.08 4.044 70% 1.232 293 39 458
 BURDA 27.5.08 3.877 69% 1.198 246 36 547
 BURDA 30.9.08 4.348 62% 1.644 378 21 442
 ČERNÍK 13.4.08 3.944 65% 1.373 48 0 19
 ČERNÍK 12.10.08 4.018 50% 2.028 1 0 11
 FOS 17.5.08 1.335 59% 551 0 0 0
 FOS 6.12.08 1.333 52% 641 0 0 0
 Celkem:  39.482 61,7% 15.155 5.509 96 1.526

Pomyslnou třetí příčku pokud jde o množství nabídnutých položek dlouhodobě drží ing. Milan ČERNÍK. V loňském roce na svých 2 aukcích nabídnul téměř 8.000 položek, až na zcela nepatrné výjimky výhradně filatelistický materiál. Jeho nespornou výhodou je, že o zajímavé a kvalitní celiny a celistvosti je mezi sběrateli na celém světě dlouhodobý zájem. I na jeho aukcích, díky internetu, stoupá počet zahraničních zákazníků, což je a v budoucnu bude pro naše firmy podstatné. Troufám si tvrdit, že většina našich aukčních firem disponuje více méně stejnými adresáři českých zákazníků, protože jich prostě u nás o mnoho víc už není, a tak nezbývá nic jiného než se snažit a získat nové zákazníky v zahraničí. Aukční trh je totiž čím dál tím více mezinárodnější a podíl zahraničních účastníků aukcí celosvětově stoupá.


To, jakým způsobem během krátké doby tyto tři firmy (ALFIL, BURDA a ČERNÍK) zcela jednoznačně ovládly náš trh, pokud jde o písemné aukce, je téměř šokující! V roce 2005 činil podíl těchto firem na celkové nabídce necelých 55%, v roce 2006 nabídly dohromady přes 27.000 položek, tj. 75% a v loňském roce zvýšily svůj celkový podíl na 79,5 %. V roce 2008 dosáhla jejich společná nabídka téměř 33.200 losů, což je neuvěřitelných 91% tohoto trhu! Zbývající firmy (Brnofila-BLÁHA, cca 3.600 položek a FOS s.r.o., necelých 2.700 položek za loňský rok) celkový trh ovlivňují minimálně, i když obě nabízejí velice často zajímavý filatelistický materiál. Nelze přehlédnout, že prodejnost na písemných aukcích ing. Petra BLÁHY je značně nadprůměrná a např. na úseku polních pošt je u nás bezkonkurenční.


Vzhledem k současné prakticky celosvětové hospodářské recesi je obtížné odhadnout, jak se bude vyvíjet nejen náš, ale prakticky celý filatelistický trh. První letošní výsledky některých zahraničních (zejména německých) aukcí naznačují, že zájem sběratelů neochabuje a procento prodejnosti rozhodně neklesá. Naopak, přibývají noví zájemci a zejména někteří investoři, kteří se odvrátili od cenných papírů i dalších derivátů bankovního trhu, kde utrpěli za posledního půl roku značné ztráty, a raději investují do zlata a do nejrůznějších předmětů sběratelského zájmu, včetně filatelie. Velkou neznámou pro příští rok bohužel zůstává kurz naší měny vůči euru i americkému dolaru, solidní prognózu totiž nenabízí nikdo. Se zájmem proto můžeme očekávat, jaké budou u nás výsledky letošních jarních aukcí.
Author: Vladimír Dražan, pro BURDA AUCTION, s.r.o. a časopis MERKUR-REVUE (11.02.2009)