Archive / Articles / Pohled k sousedům

26.02.2009   Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Number of views: 5523

Pokud mi to čas dovolí, prohlížím aukční katalogy nejen našich, ale i zahraničních firem, a občas si udělám i radost a něco si v cizině koupím, resp. se snažím koupit, protože ne vždy jsou moje nabídky úspěšné. Za poslední 3-4 měsíce jsem při prohlídce německých aukčních katalogů získal několik zajímavých poznatků, se kterými bych se chtěl s vámi podělit.

Ten první je velice pozitivní. Již téměř 6 měsíců neslyšíme z hromadných sdělovacích prostředků téměř nic jiného než krize, krize, krize.... Dosažené výsledky na filatelistických aukcích prakticky všech firem v sousedním Německu však tomu zatím vůbec nenasvědčují. Typickým příkladem byla 43. aukce firmy Aix-Phila Briefmarken GmbH, sídlící v Aachen, s pobočkou v Kaarstu. Mnozí naši sběratelé tuto firmu dobře znají, neboť se pravidelně zúčastňuje pražského mezinárodního veletrhu Sběratel, v letošním roce bude mít vlastní stánek i na mezinárodním sběratelském veletrhu v Bratislavě (6.-7. června 2009). Pokud má někdo z čtenářů zájem, může se s konkrétními cenami dosaženými na 43. aukci této firmy, která proběhla 28. a 29. 11. 2008, seznámit na internetu (www.aixphila.de). Takže jen ve stručnosti: souhrnná vyvolávací cena všech nabízených položek byla 580.020€, součet příklepových cen dosáhl částky 804.508€ a celková prodejnost činila 81%. Navíc oproti předchozím rokům přijelo mnohem více sběratelů a obchodníků osobně, a to rozhodně nikoliv kvůli kávě a občerstvení, které firma Aix-Phila, GmbH, během svých aukcí nabízí. Aukční sál byl po oba dny téměř zcela zaplněn a celkový výsledek aukce byl i pro pořadatele překvapením.
obr
 Obr. 1: Titulní strana katalogu Aix-Phila

Že řada aukčních firem rozšiřuje nabízený sortiment o „příbuzné" sběratelské obory jako jsou např. pohlednice, kolky, mince a papírová platidla, není nic nového. Stále větší počet firem nabízí i další sběratelský materiál (autografy, fotografie, mapy, grafiku a pod.), některé zcela pravidelně, jiné jen občas, zřejmě podle toho, co se jim podaří do aukce získat. Německá aukční firma Hettinger Auktionen se sídlem v Ottobrunnu u Mnichova (www.hettinger-auktionen.de), která již řadu let pořádá významné mezinárodní sálové aukce poštovních známek a mincí, mě však překvapila. Na své 24. aukci (16.-17. ledna 2009) nabídla téměř 8.000 jednotlivých losů a více než 1.800 sbírek a celých pozůstalostí, což u této firmy není nic neobvyklého. Případné zájemce mohu ujistit, že už jen prohlížení aukčního katalogu o váze 1,3kg, formát A4, rozsah 568 stran, z toho 300 stran (!) barevná obrazová příloha, je příjemným zážitkem a současně i malou školou filatelie. Tentokrát se v nabídce kromě mincí, odborné filatelistické literatury, několika pohlednic a autografů objevily i různé starožitnosti. Konkrétně chladné zbraně (meč, mačeta, šavle), ale i pistole nebo starý dřevěný vývěsní štít z rakouské trafiky! Důvod je mi jasný. Je totiž všeobecně známo, že filatelisté se kromě svého hlavního koníčka často věnují i jiným sběratelským aktivitám, proto se na aukcích objevuje stále širší sortiment. Těžko odhadnout, kde to ale může skončit. Neumím si zatím představit, že bych jako licitátor na filatelistické aukci dražil i archivní vína nebo starožitný nábytek.

 obr Obr. 2: Nabídka z katalogu firmy Hettinger

Řada významných německých aukčních firem již před časem dospěla k názoru, že je pro ně výhodnější pořádat sálové aukce s větším časovým odstupem mezi dvěma po sobě jdoucími aukcemi (např. 4-6 měsíců), ale zato aukce vícedenní. Pro letošní jarní sezónu ohlásily dvoudenní aukce např. firmy Deider (3.-4.4.), nebo Schwanke (24.-25.4.), třídenní aukci připravil např. Auktionshaus Felzmann (26.-28.2.), firma HBA ohlásila na konec dubna 2009 dokonce aukci čtyřdenní (22.-25.4.). Je zbytečné podotýkat, že pro tak rozsáhlé aukce je potřeba mít pokaždé k dispozici řádově desetitisíce aukčních položek. To jen dokazuje, že v porovnání s naprostou většinou evropských zemí je německý filatelistický trh doslova impozantní a jeho vůdčí role je nezpochybnitelná.

Poslední dvě zajímavosti si rovněž nechci nechat jen pro sebe, i když se zřejmě u nás hned tak nerozšíří. Konkurence na německém aukčním trhu je totiž obrovská a některé aukční firmy si zřejmě chtějí udržet stálé zákazníky stůj co stůj. V polovině února 2009 jsem obdržel od firmy Drei Löwen, GmbH, z Freiburgu dopis, ve kterém mě informuje, že za věrnostní body u partnerských aukčních firem Badische Briefmarken, GmbH, a Drei Löwen, GmbH, mám možnost získat k dobru 50€. Podrobnosti o čerpání tohoto bonusu budou uveřejněny v příštím aukčním katalogu a v odborných filatelistických časopisech. Podotýkám, že to není první případ podobné nabídky, se kterým jsem se osobně setkal. Samozřejmě jde o to přinutit sběratele k větším nákupům, resp. přimět je k vyšším příhozům, třeba právě o těch 50€. Firmám se to určitě vyplatí, protože se tak automaticky zvyšuje cena u celé řady dražených položek a často cenu ještě vyšší než původně zamýšleli většinou zaplatí ti zákazníci, kteří momentálně ten bonus nemají. Jak vidět, není nad šikovný marketing. Tou poslední zajímavostí je, že aukční firma Edgar Mohrmann & Co. sídlící v Hamburku zavedla pro pohodlí svých zákazníků bezplatnou telefonní linku (předvolba Německo, 800 111 6000).

Není pochyb o tom, že momentální slabá celosvětová ekonomická výkonnost nepostihuje všechny vrstvy obyvatelstva stejným dílem. Skutečností je, že řada lidí začala opět investovat do předmětů sběratelského zájmu, a to dokonce i u nás. Chcete důkaz? Galerie Art Praha, aukční dům a jedna z našich předních galerií klasického výtvarného umění, dokázala v roce 2008 prodat svým zákazníkům obrazy za více než 120 milionů korun!Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (26.02.2009)