Archive / Articles / Ohlédnutí za aukcemi v roce 2009

16.03.2010   Author: Vladimír Dražan; Number of views: 4924

Samotného mě to poněkud překvapilo, že to je již sedm let, co komentuji náš filatelistický trh a po skončení kalendářního roku se pokouším o jeho celkové hodnocení. Souhrnné výsledky za celý rok jsou rozhodně zajímavé a pokaždé i mne něčím překvapí. Podívejme se tedy společně na konkrétní čísla a jaké závěry z nich vyplývají.


Tak jako ve všech předchozích letech se i v tomto hodnocení omezím na sálové a písemné aukce, které uspořádalo osm našich nejvýznamnějších firem. Jsou to (pořadí podle abecedy) ALFIL, BRNOFILA - BLÁHA, BURDA AUCTION, M. ČERNÍK, FILATELIE - KLIM, FOS, J. MAJER a PROFIL. Jsem si samozřejmě plně vědom, že tento pohled není komplexní, bohužel jiné významnější aukční subjekty (firmy, filatelistické kluby či jednotlivé osoby) jak co do počtu nabízených položek, tak z hlediska ročního obratu, na našem trhu nepůsobí a obávám se, že hned tak ani nevzniknou. Přitom jak rád bych se v tomto směru mýlil!
 
V roce 2009 uspořádalo osm uvedených aukčních firem 9 sálových a 9 písemných aukcí, na kterých bylo nabídnuto celkem 40.877 položek. V porovnání s rokem 2008 byla celková nabídka na našem aukčním trhu v loňském roce o 12.360 položek menší! Takový propad v celkové nabídce aukčních losů určitě nikdo neočekával. Přitom téměř veškerý pokles celkové nabídky, a to o dramatických cca 23 %, překvapivě připadá na aukce písemné!

Sálové aukce

V roce 2009 činila celková nabídka všech firem pouhých 12 940 položek. (Pozn.: Takové množství položek nabízí v Německu středně velké aukční firmy v každé svojí aukci). Přitom počet sálových aukcí se ve srovnání s rokem 2008 nezměnil, firma BURDA AUCTION s.r.o. uspořádala v loňském roce 2 sálové aukce (v roce 2008 jednu) a naopak Jiří MAJER místo 3 aukcí v roce 2008 připravil v roce 2009 pouze aukce dvě. Rozdíl v počtu nabídnutých položek u sálových aukcí tak díky brněnské firmě BURDA činil pouze 717 losů. Při pohledu na  tabulku č. 1 si nelze nevšimnout, že počet nabízených položek pravidelně rok od roku klesá, což není zrovna pozitivní zjištění. Jak jsem již konstatoval v předchozím hodnocení našeho aukčního trhu za rok 2008, je skutečně s podivem, že v celé ČR je pouhých 5 firem schopno uspořádat sálovou aukci na solidní úrovni.

 Tabulka č. 1: Sálové aukce v letech 2004-2009
 Rok Počet aukcí
 Počet losů
 Prodáno [%]
 Neprodáno losů
 2004 13 17.229 70 %
 5.182
 2005 10 15.023 70 %
 4.459
 2006 9 14.354 74 %
 3.795
 2007 8 14.285 71 %
 4.158
 2008 9 13.657 68 %
 4.330
 2009 9 12.940 71 %
 3.928

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2009 kraloval našemu aukčnímu trhu Jiří MAJER. Přestože jeho celková nabídka nebyla zdaleka největší, připravil pro své zákazníky celou řadu unikátních položek nejen z ČSR I., ale např. na podzimní aukci i ze Slovenska 1939 - 1945. Již před řadou let nastavil pan Jiří Majer pro všechny naše firmy hodně vysokou laťku, a to jak kvalitou svých aukčních katalogů, tak zejména poskytovaným zákaznickým servisem. Například jako jediná firma na světě již více než 13 let vyplácí všem dodavatelům aukčních losů peníze do 4 dnů po aukci !. Pokud jde o realizované ceny, drží celou řadu našich aukčních rekordů. Na dvou loňských aukcích nabídla jeho firma téměř 2 900 položek a přestože prodejnost na podzimní aukci po dlouhé době klesla pod 80 %, celkový výsledek za rok 2009 byl rozhodně příznivý.

Souhrnná statistická čísla o sálových aukcích v ČR v roce 2009 jsou uvedena v tabulce č. 2. Příjemně překvapila firma PROFIL, nejen podstatně větší nabídkou než v předchozích letech (cca o 350 losů), ale zejména zcela ojedinělou skladbou nabídnutého sortimentu, obsahující celou škálu mimořádně vzácných položek ČSR I., a to nejen u emise PČ 1919. Navíc šokující byla na této aukci 100 % prodejnost, kterou dosáhla jako jediná aukční firma na světě! Díky tomuto výsledku se o 3 % zvýšila i celková prodejnost sálových aukcí, která u nás dlouhodobě kolísá v rozmezí 6 %. (Pozn.: Podrobné zhodnocení 36. aukce firmy PROFIL si případní zájemci mohou přečíst v časopise Merkur - Revue č. 1 / 2010).

 Tabulka č. 2: Sálové aukce v roce 2009
 Firma Datum  Počet losů
 Prodáno [%]Neprodáno losů Pohlednice  Mince + Bankovky
 Jiný materiál
 BURDA 28.3.
 909 69,5 %
 277 12 6 58
 BURDA 14.11. 1.053 75,5 %
 258 10 3 38
 FOS 30.5. 1.250 66,0 %
 425 0 305 83
 FOS 12.12. 1.721 69,0 %
 532 0 414 209
 KLIM 25.4. 1.818 48,0 %
 948 91 1 16
 KLIM 17.10. 1.799 52,0 % 863 49 1 25
 MAJER 7.3. 1.241 81,0 %
 232 0 0 0
 MAJER 12.9. 1.642 76,0 %
 393 0 0 0
 PROFIL 28.11. 1.507 100 %
 0 0 0 0
 Celkem:  12.940 71,0 % 3.928 162 730 429

Nejrozsáhlejší nabídkou se v roce 2009 prezentovala brněnská firma Filatelie KLIM, která ve dvou aukcích představila více než 3 600 položek, což bylo sice o cca 900 aukčních losů méně než v roce 2008, přesto zdaleka nejvíc ze všech našich firem. Přes jisté mírné zlepšení se však této firmě ani v loňském roce nepodařilo výrazně zvýšit prodejnost, která se dlouhodobě pohybuje pouze kolem 50 %. Předností je naopak široká nabídka filatelistického materiálu z celého světa, zejména německé a rakouské provenience. Pouze dvě naše aukční firmy, shodou okolností obě z Brna, zařadily v loňském roce do své nabídky i pohlednice, přičemž Filatelie KLIM se 140 položkami zaujala v tomto sběratelském oboru první místo. Navíc jako jediná naše filatelistická aukční firma pořádá i samostatné aukce mincí a papírových platidel, které však nejsou do tohoto hodnocení zahrnuty.

Velice solidní pozici na našem trhu, s ročním obratem 8,7 mil. Kč jen na sálových aukcích, zaujala firma BURDA AUCTION s.r.o. V roce 2009 uspořádala dvě aukce a nabídla téměř 2 000 položek. Zatím jako jediná firma u nás umožňuje svým zákazníkům dražit on-line přímo z domova přes internet, což se ukázalo jako velice prozíravé řešení. Firma Richarda BURDY proto bude v on-line aukcích pokračovat, na letošní rok již ohlásila termíny těchto aukcí na 17. dubna a 13. listopadu. Je též jednou z mála firem, která i na sálových aukcích nabízí položky z jiných sběratelských oborů, jako jsou např. fiskální ceniny, historické dokumenty, autografy, fotografie, plakáty, atp., což významným způsobem přispívá k rozšíření okruhu jejích zákazníků. Z  celkové její nabídky na sálových aukcích však nefilatelistický materiál tvořil necelých 8 %.

Je všeobecně známo, že poměrně vysoké procento filatelistů se zabývá i numismatikou, podle zahraničních pramenů to je až 40 %. U nás se kromě Filatelie KLIM se na tento obor soustředila i firma FOS spol. s r.o., která v roce 2009 na dvou aukcích nabídla více než 700 položek (!) mincí a bankovek, navíc dalších téměř 300 losů tvořily různá vyznamenání a odznaky. Z celkového počtu necelých 3 000 aukčních losů činil podíl tohoto sběratelského materiálu 34 %, což je nečekaně vysoké číslo. Zajímavé je, že v porovnání s filatelistickým materiálem, byla prodejnost numismatických položek a zejména jejich cenový nárůst nesrovnatelně vyšší! Prodejnost na sálových aukcích firmy FOS se dlouhodobě pohybuje v rozsahu 62 - 70 %, což lze rozhodně považovat za úspěch této pražské firmy.

Písemné aukce

Jak jsem se již zmínil v úvodu, došlo v minulém roce na našem aukčním trhu k výraznému poklesu nabídky a podstatným způsobem se na této situaci překvapivě podílely písemné aukce. Místo 12 aukcí roce 2008 se jich v roce 2009 uskutečnilo pouze devět, což mělo dramatický dopad na celkovou nabídku. Oproti nabídnutým téměř 39 500 losů v předchozím roce klesla nabídka na necelých 28 000 položek - viz tabulka č. 3. To je za sedm let suverénně nejnižší číslo vůbec a svým způsobem paradoxní situace, neboť v celé Evropě minimálně v posledních třech letech nabídka na sálových i písemných aukcích neustále stoupá. Vysvětlení je prozaické: firmy ALFIL a BURDA místo 3 aukcí ročně uspořádaly v roce 2009 písemné aukce dvě a Brnofila - BLÁHA místo 2 aukcí připravila pouze jednu. Celkový počet nabídnutých položek byl proto mimořádně nízký, přičemž firmy Brnofila-BLÁHA a FOS s.r.o. nabídly každá cca 2 000 losů, což je za celý rok skutečně málo.

 Tabulka č. 3: Písemné aukce v letech 2004-2009
 Rok Počet aukcí
 Počet losů
 Prodáno [%] Neprodáno losů
 2004 12 34.967 57,8 %
 14.453
 2005 12 37.947 56,8 %
 16.090
 2006 13 35.986 61,5 %
 15.052
 2007 11 37.567 64,0 %
 13.530
 2008 12 39.482 61,7 %
 15.155
 2009 9 27.937 60,9 %
 10.777

Pokud jde o písemné aukce, situace se za poslední 3 roky příliš nezměnila. Stejné tři firmy (ALFIL, BURDA a ČERNÍK) prakticky ovládají celý trh, v loňském roce společně nabídly téměř 24 000 položek, což je více než 85 % z celkové nabídky. (Pozn.: V roce 2008 to bylo 91 % a v roce 2007 79,5 %). Firmy FOS spol. s r.o. a Milan ČERNÍK nabízely v loňském roce výhradně filatelistický materiál, zbývající 3 firmy věnovaly poměrně značnou pozornost i pohlednicím (2 720 losů), firma BURDA Auction s.r.o. navíc i numismatice (220 losů) a dalším sběratelským oborům (887 položek). Konkrétní čísla jsou k dispozici v tabulce č. 4.

 Tabulka č. 4: Písemné aukce v roce 2009
 Firma Datum  Počet losů
 Prodáno [%]Neprodáno losů Pohlednice  Mince + Bankovky
 Jiný materiál
 ALFIL 26.5.
 3.383 61 %
 1.319 780 1 5
 ALFIL 30.11.3.449 66 %
 1.173 1.205 0 12
 BLÁHA 11.9.2.019 66 %
 1.147 159 0 0
 BURDA 5.3.4.447 67 %
 1.466 294 137 365
 BURDA 16.9.5.096 65 %
 1.781 282 83 522
 ČERNÍK 19.4.4.024 63 % 1.501 0 0 0
 ČERNÍK 11.10.3.545 60 %
 1.404 0 0 0
 FOS 29.5.1.410 50 %
 699 0 0 0
 FOS 11.12. 564 50 %
 287 0 0 0
 Celkem: 27.937 60,9 % 10.777 2.720 220 904

Nefilatelistický materiál se na písemných aukcích podílel necelými 14 %. Jedinou firmou která i v písemných aukcích dává větší prostor jiným sběratelským oborům (s výjimkou mincí a bankovek) je BURDA AUCTION, tři firmy (ALFIL, BLÁHA, BURDA) se systematicky věnují i pohlednicím. Až na firmu FOS spol. s r.o je u písemných aukcí celková prodejnost vzácně vyrovnaná a pohybuje se v rozmezí 60 - 66 %. Jinými slovy, pro celou cca třetinu všech nabídnutých položek se nedaří najít kupce, u fy FOS to je dokonce v polovině případů. V loňském roce tak zůstalo neprodáno skoro 10 800 položek.

Co říci závěrem? Po celý loňský rok jsme byli ze všech médií téměř denně zahlcováni opakujícími se informacemi o celosvětové ekonomické stagnaci a hospodářské krizi. Je proto nesporně zajímavé, že počet aktivních dražitelů na většině našich aukcí stoupá a pořadatelé aukcí si na nezájem ze strany zákazníků rozhodně nemohli stěžovat. Podobně pozitivní bilanci přiznávají i pořadatelé aukcí starožitností a uměleckých děl, i mincí a bankovek. Přesto nemohu přehlédnout, že zejména u drahých známek z emise „Pošta československá 1919" byly realizované ceny na sálových aukcích v roce 2009 výrazně nižší oproti cenám dosahovaným před 5 - 10 lety a obávám se, že tento trend bude ještě pokračovat. Počet významných investorů kteří by se věnovali výhradně filatelii je u nás mizivý a nabídka dříve těžko dostupných známek již dlouhodobě výrazně převyšuje poptávku. Navíc některé naše aukční firmy se už v loňském roce začaly drahým položkám této emise vyloženě vyhýbat a přestaly je ve svých aukcích nabízet. Se zájmem tedy budu sledovat, jaký bude jejich cenový vývoj v letošním roce, a to nejen u přetiskové emise „Pošta československá 1919".

I na našem trhu je vidět, že internet je skutečný fenomén doby. Několik aukčních firem i „kamenných obchodů" už delší dobu velice úspěšně provozují vlastní internetové obchody, u písemných aukcí nabídky přes internet jsou již naprostou samozřejmostí a převažují nad klasickými nabídkami zasílanými poštou, faxem či telefonicky. A tak je zřejmě už jen otázkou času, kdy se internet razantněji prosadí i v sálových aukcích. Po firmě BURDA AUCTION s.r.o., která tuto novinku představila v březnu 2009 u nás jako první, ohlásil internetovou on-line aukci na 29.5.2010 pan Jiří MAJER. Je to jasný důkaz toho, že naše přední aukční firmy technicky nezaostávají za zahraniční konkurencí, v některých parametrech ji dokonce předčí.
Author: Vladimír Dražan (16.03.2010)