Archive / Articles / Mimořádně vzácná celistvost

11.08.2010   Author: Vladimír Dražan; Number of views: 7378

Za dobu mého téměř 20letého profesionálního působení ve firmách Profil a Burda Auction, s.r.o., mi prošly rukama desetitisíce aukčních položek a mnohé z nich jsem pro aukční katalogy popisoval. Domnívám se, že tedy mohu dost dobře posoudit, jaký filatelistický materiál je na našem trhu výjimečný a co je opravdu vzácné.


Sběratelé Hradčan jistě potvrdí, že výskyt poštovně prošlých celistvostí vyplacených nezoubkovanou známkou 30h světle fialová (Pofis č. 13N) je skutečně mizivý. Např. v letech 1990-2005 se na aukcích firmy Profil objevily takové celistvosti pouze tři, jeden dopis a dvě pohlednice, všechny podané u poštovního úřadu Janské Lázně. Nejkvalitnější z nich byla pohlednice, kterou na mezinárodní aukci uspořádané v září 1998 u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1998 (los č. 44) nabídla firma PROFIL - viz obr. 1.
obr
 obr
 Obr. 1
 
Pohlednice i známka byly v bezvadné jakosti, známka mimořádně hezký střih a pravost ověřil Ing. Karásek. Navíc razítko JANSKÉ LÁZNĚ / 20.7.20. bylo dobře čitelné a tak nebylo divu, že jsem tuto ojedinělou položku přiklepnul významnému zahraničnímu sběrateli a vystavovateli československých známek, který si na ní hned druhý den po aukci nechal od Ing. Beneše ještě vypracovat fotoatest (obr. 2) a odvezl si ji do USA.
 obr
 Obr. 2
Po jeho smrti se několik let řada našich obchodníků snažila získat nejen tuto velmi zajímavou celistvost, ale celou mimořádně významnou filatelistickou pozůstalost. Marně. Nakonec došlo na slova jednoho z nich, když po cestě do USA prohlásil: „...když to nemůžeme koupit za slušné peníze v USA, koupíme si to později a levněji v Evropě". To mělo pochopitelně svoji logiku, protože počet významných sběratelů československých známek v USA za posledních 10 let silně poklesl a tak se naplnilo známé české pořekadlo „Kdo počká, ten se dočká". Přesto pro většinu z nás to byla poměrně překvapivá informace, když světově proslulá švýcarská aukční firma David FELDMAN ohlásila na polovinu dubna 2010 rozprodej sbírky „Československo" legendárního sběratele MUDr. Ladislava FISCHMEISTERA a nabízené aukční položky dokonce přivezla na 2 dny do Česka. Tak jsem po více než 11 letech měl možnost se s výše uvedenou pohlednicí znovu „potěšit".

Firmě BURDA AUCTION, s.r.o., se podařilo na dubnové aukci v Curychu tuto prestižní položku získat a tak jsem před několika dny měl možnost mít pohlednici s nezoubkovanou 30h světle fialovou známkou Hradčany v ruce potřetí. Tato zcela mimořádně vzácná celistvost bude nabídnuta 13. listopadu 2010 na jubilejní 30. aukci firmy BURDA AUCTION, s.r.o., a nepochybuji o tom, že mezi sběrateli Hradčan o ni bude zájem.Author: Vladimír Dražan (11.08.2010)