Archive / Articles / Ohlédnutí za aukcemi v roce 2010

03.01.2011   Author: Vladimír Dražan, psáno pro Burda Auction, s.r.o., a časopis Merkur-Revue; Number of views: 5493

Hodnocení roku 2010 začnu poněkud atypicky. Po dlouhé době, u příležitosti 13. ročníku mezinárodního veletrhu SBĚRATEL, vyšel 4. září 2010 v celostátním deníku /1/ obsáhlý článek věnovaný filatelii. To byl z hlediska propagace filatelie počin velice záslužný, neboť masová média věnují filatelii minimální pozornost. Bohužel autorovi článku bylo poskytnuto několik nepřesných údajů, které neodpovídají skutečné situaci na našem filatelistickém trhu.  


Za nejzávažnější z nich považuji informaci, že: „V České republice fungují tři velké aukční společnosti, v jejichž dražbách lidé neváhají utratit částky ověšené šesti nulami. Vedle Profilu jsou to ještě aukce Jiřího Majera a brněnská Filatelie Klim." Každý, kdo situaci na našem filatelistickém trhu jen trochu sleduje, dobře ví, že s výjimkou oněch šesti nul minimálně 5 let už tomu tak není, takže některé aukční firmy se cítily výše uvedenou dezinformací v /1/ poškozeny. Jelikož jsem pevně přesvědčen, že nešlo o zlý úmysl, rád bych uvedl celou věc na pravou míru.
Pražská firma PROFIL suverénně vévodila našemu filatelistickému trhu od začátku 90. let minulého století, ale nikoliv po roce 2005. Svými bezesporu kvalitními aukcemi mezi naše významné aukční firmy patří, s jednou aukcí ročně to však rozhodně není velká aukční společnost. Brněnská Filatelie - KLIM si své postavení mezi předními aukčními firmami sice udržuje, ale v posledních letech za svými dříve standardními výkony rovněž poněkud zaostává. Pod výše uvedeným termínem "velká aukční společnost" si lze představit téměř cokoliv. Hlediska mohou být různá - počtem zaměstnanců počínaje a třeba velikostí skladu konče. Podle mého názoru jsou pro hodnocení úspěšnosti aukčních firem rozhodující tři kriteria:

a) počet uspořádaných aukcí,
b) celkový počet nabídnutých položek,
c) roční obrat.

tabulce č. 1 si každý může snadno porovnat konkrétní čísla za poslední 3 roky, tj. za období 2008-2010, další statistické údaje o počtu ročně uspořádaných aukcí a množství nabídnutých položek z let 2004-2008 najdou zájemci v časopise MERKUR-REVUE č.2 / 2009 - tabulky č. 1 a č. 3. Pravidelná podrobná hodnocení jednotlivých aukcí i celého trhu publikuji ve /2/ již dlouhou řadu let a tak chci pouze připomenout, že už minimálně 5 let absolutní jedničkou na našem trhu je Jiří MAJER. Za poslední 3 roky nabídl sběratelům i obchodníkům 17.362 aukčních losů a dosáhl ročních obratů 48,5 milionu Kč v roce 2008, 15,9 milionu Kč v roce 2009 a více než 31,5 mil. Kč v roce 2010. S obratem 96 milionů Kč za 3 roky nemá u nás vážnějšího konkurenta. To jsou peníze, o kterých se ostatním firmám u nás může jen zdát!
 
Tabulka č. 1: Počet aukcí, nabídnutých položek a obrat v letech 2008 - 2010. 

 Firma

 Počet aukcí
 Počet položek
 Celkový obrat
 MAJER 11 17.362 95,9 mil. Kč
 BURDA 12 36.088 62,5 mil. Kč
 ALFIL 7 26.798 
 BLÁHA 4 7.202 
 ČERNÍK 6 22.665 
 FOS 12 12.458 
 KLIM 6 12.127 
 PROFIL 3 3.742 

Druhá v pořadí je zcela bezpečně brněnská firma BURDA AUCTION, s.r.o., nejen počtem uskutečněných aukcí nebo počtem nabídnutých položek (za 3 roky více než 36 000 aukčních losů), ale zejména svými ročními obraty, které činily 18,5 milionu Kč v roce 2008, o rok později 18,7 milionu Kč a 25,4 milionu Kč v loňském roce. Za 3 roky utržila tato firma jen na aukcích 62,7 milionu Kč! To je sice cca o 35 % méně než Jiří MAJER, s loňským obratem větším než 25 milionů Kč (= cca 1 milion €) se tak firma BURDA AUCTION, s.r.o. zařadila mezi významnější evropské firmy! Vedoucí postavení těchto dvou firem navíc potvrzuje skutečnost, že jen ony jsou plátci DPH. To, že aukční firmy MAJER a BURDA prodaly za 3 roky na svých aukcích filatelistický materiál za více než 158 milionů Kč dokazuje, že náš trh je dostatečně silný a rozhodně netrpí nedostatkem finančních prostředků. Ostatní firmy dosažený obrat nezveřejňují a mě se nechce pracně sčítat tisíce položek z jejich výsledkových listin, protože pořadí na prvních dvou místech by se stejně nezměnilo. Názor na to, jaké je pořadí aukčních firem na dalších místech, si může každý udělat sám, v tabulce č. 1 jsou seřazeny podle abecedy. Nyní se společně podívejme na konkrétní čísla za rok 2010.

Sálové aukce

Přestože si v průběhu loňského roku někteří zákazníci stěžovali, že počet aukcí je příliš vysoký a navíc kumulovaný na jaře i na podzim do 2 - 3 měsíců, nedostal se náš trh za loňský rok zdaleka k číslům, která byla u nás běžná před 5 a více lety. V loňském roce činila souhrnná nabídka na 10 sálových aukcích 14 500 položek. Oproti roku 2009 došlo sice díky J. Majerovi (uspořádal tři sálové aukce) ke zvýšení nabídky o cca 1 500 položek, ale např. v roce 2005 bylo na 10 sálových aukcích stejných firem nabídnuto více než 15 000 losů a v roce 2004 na 17 aukcích dokonce 17 300 položek. Naše celoroční nabídka 14 500 položek na 10 aukcích je v evropském měřítku směšná, uvědomíme-li si, že v Německu se uskuteční minimálně 10 - 15 významných aukcí měsíčně, na kterých většina firem nabízí minimálně 3 000 až 5 000 položek! Souhrnná čísla o sálových aukcích v ČR za rok 2010 jsou uvedena v tabulce č. 2.

 Tabulka č. 2: Sálové aukce v roce 2010
 Firma Datum Počet losů
 Prodáno[%] Neprodáno losů
Pohlednice
Mince + Bankovky  Jiný materiál
 BURDA 17.4.2010 1.012 74,40 2598
13
57
 BURDA 13.11.2010 1.201 81,20 226 18 2 55
 FOS 29.5.2010 1.515 59,20 617 0 86 157
 FOS 4.12.2010 1.404 59,40 669 0 332 100
 KLIM 24.4.2010 2.003 45,70 1.089 92 0 42
 KLIM 30.10.2010 1.971 42,20 1.140 131 0 27
 MAJER 20.3.2010 2.133 69,80 644 0 0 0
 MAJER 11.9.2010 1.190 72,00 334 0 0 0
 MAJER 11.12.2010 1.000 76,00 240 0 0 0
 PROFIL 27.11.2010 1.071 99,00 11 0 0 0
 
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2010 zcela suverénně kraloval našemu trhu Jiří MAJER. S nabídkou více než 4 300 položek na třech sálových aukcích dosáhl obratu 29,1 milionu Kč a dosažená průměrná cena na 1 položku více než 6 700 Kč je rozhodně velmi zajímavé číslo. Výsledky jeho aukcí jsou v odborných kruzích dostatečně známé, bližší informace o realizovaných cenách si zájemci mohou vyhledat v loňských číslech časopisu MERKUR-REVUE, kde pravidelně komentuji filatelistický trh.
Více než 2 200 položek připravila firma BURDA AUCTION, s.r.o., která se jako jediná firma u nás cíleně zaměřuje na klasickou filatelii. Na dvou aukcích nabídla celou řadu vzácných známek evropské klasiky, staroitalskými státy počínaje a Velkou Británií konče, přičemž některé z nich nebyly na našem trhu nabídnuty desítky let, jako např. "Basilejská holubice" nebo "Saská trojka". O klasiku byl a je u nás překvapivě velký zájem, což dokazuje i dosažený obrat 13,3 milionu Kč dosažený na sálových aukcích. Navíc Richard Burda se nebojí zařadit do sálových aukcí i nefilatelistický materiál, jeho podíl však činil jen necelých 7 %.
Nejrozsáhlejší nabídkou (téměř 4 000 položek) se prezentovala další brněnská firma, FILATELIE - KLIM. Bohužel, již několik let se jí nedaří zásadnějším způsobem zvýšit prodejnost, která v loňském roce nepřekonala hranici 50 %. Zčásti to lze zřejmě přičíst skladbě nabízeného sortimentu (vysoký podíl standardních položek Německa a zejména Rakouska), nezanedbatelnou roli jistě hrají i vyšší vyvolávací ceny. FILATELIE - KLIM je prakticky jediná firma u nás, která do svých sálových aukcí zařazuje ve větších počtech i pohlednice, úspěšnost jejich prodeje je často značně rozdílná. Výrazně lepších výsledků dosahuje tato firma v oborech numismatiky a papírových platidel.
Pražská firma PROFIL, která naopak na svých aukcích nabízí výhradně filatelistický materiál, v loňském roce překvapila nečekaně razantní změnou nabízeného sortimentu - bližší viz komentář k výsledkům 37. aukce, který si zájemci mohou přečíst v časopise Merkur-Revue č. 1 / 2010. S bezkonkurenčně nejvyšší prodejností u nás a s dosaženým obratem (cca 7 milionů Kč, odhad), si udržuje na našem trhu významné postavení.

Firma FOS, spol. s r.o., s nabídkou necelých 3 000 losů pokračuje již několik let v zajetých kolejích a jako jedna z mála nabídla ve větších počtech i jiný sběratelský materiál, konkrétně více než 400 losů mincí a bankovek a přes 150 položek různých vyznamenání a odznaků. Menší pokles prodejnosti v loňském roce oproti roku 2009 byl vyvážen nárůstem realizovaných cen, a to zejména u mincí, po kterých byl doslova hlad.

Písemné aukce

Po nečekaném propadu v počtu uskutečněných aukcí v roce 2009 (pouhých 9) se v loňském roce situace částečně zlepšila. S celkovým počtem 12 aukcí jsme se vrátili na úroveň předchozích let, nabídka pouhých cca 31 800 položek byla však druhá nejnižší vůbec! Jen pro srovnání: v roce 2008 bylo na písemných aukcích nabídnuto téměř 39 500 losů, v roce 2007 přes 37 500 položek. Potěšila tak jedině nečekaně vysoká prodejnost, dosažený průměr 64,7% na jednu aukci je vůbec nejvyšší v celé historii! Významným způsobem se o to zasloužil Jiří Majer, který se v předchozích letech písemnými aukcemi nezabýval, v loňském roce ale připravil hned tři, vesměs s velice solidními výsledky - viz tabulka č. 3.

Tabulka č. 3: Písemné aukce v roce 2010 
Firma Datum Počet losů
 Prodáno[%] Neprodáno losů
 Pohlednice Mince + Bankovky Jiný materiál
 ALFIL 7.6.2010 3.683 61,40 1.423 1.315 0 10
 ALFIL 13.12.2010 3.319 61,10 1.285 1.102 0 11
 BLÁHA 1.7.2010 1.564 68,60 491 60 0 5
 BURDA 24.2.2010 4.108 71,60 1.167 136 50 318
 BURDA 22.9.2010 5.161 71,30 1.482 169 73 412
 ČERNÍK 11.4.2010 3.612 63,10 1.333 18 0 6
 ČERNÍK 17.10.2010 3.522 62,44 1.323 89 0 12
 FOS 28.5.2010 1.101 54,40 502 0 0 0
 FOS 4.12.2010 1.309 59,30 533 0 0 0
 MAJER 18.3.2010 1.673 75,50 410 0 0 0
 MAJER 26.6.2010 599 63,60 218 0 0 0
 MAJER 4.-5.12.2010 2.175 63,90 785 0 0 0

Z celkového pohledu, kromě propadu v počtu nabídnutých položek, se situace za poslední 4 roky příliš nezměnila. Téměř ¾ celého trhu (73,5 %) ovládají stále stejné firmy: ALFIL, BURDA a ČERNÍK, které v loňském roce společně nabídly více než 23 400 aukčních losů. Díky novému hráči (Jiří MAJER; 4 447 losů) celkový podíl výše uvedených firem sice poklesl, přesto zůstává dominantní. Největší nabídku, 9 269 položek, připravila svým zákazníkům firma BURDA AUCTION, s.r.o., která jako jediná kromě mincí a bankovek nabídla ve větším počtu i jiný sběratelský materiál (730 losů). Téměř všechny firmy, s výjimkou FOS s.r.o. a J.MAJER, nabízely i pohlednice, suverénem v této oblasti je firma ALFIL s nabídkou více než 2 400 položek (!), u ostatních firem tvoří pohlednice spíše doplňkový sortiment.

Závěr

Kdo pozorně četl předchozí řádky už ví, že Jiří MAJER si v roce 2010 suverénní postavení na našem trhu nejen udržel, ale ještě upevnil. Na 6 aukcích nabídl celkem 8 770 položek, jeho obrat přesáhl 31,5 milionu Kč. Firma Richarda BURDY ve 4 aukcích prodala 8 335 položek, ale její obrat byl o 6,1 milionu Kč menší. Ostatní naše firmy se k těmto číslům ani zdaleka nepřiblížily, jejich roční obraty vůči vedoucí firmě nebyly ani čtvrtinové, ve většině případů ještě mnohem menší. Podle mého odhadu se celkový obrat na aukčním trhu v uplynulém roce pohyboval mezi 75 - 80 miliony. Osobně se domnívám, že jak sběratelé (z hlediska nabídky) tak obchodníci (z hlediska tržeb) mohou být as rokem 2010 velmi spokojeni.

Všichni jsme již dva roky téměř denně zahlcováni informacemi o přetrvávající celosvětové stagnaci, nebo dokonce krizi. Dosažené výsledky nejen na našem filatelistickém trhu, ale prakticky minimálně v celé Evropě dokazují, že sběratelství jako takové nebylo a není současnými hospodářskými potížemi nijak ovlivněno. Řekl bych, že to je spíše naopak.

Literatura:

/1/ Jan Němec: Milion za centimetr čtvereční. Lidové noviny 4.9.2010, str. 13 - 15.
/2/ Merkur-Revue s.r.o.: Časopis MERKUR-REVUE, č.1 nebo č.2 každého ročníku od roku
2005.Author: Vladimír Dražan, psáno pro Burda Auction, s.r.o., a časopis Merkur-Revue (03.01.2011)