Archive / Articles / Přehled denních razítek autopošt z let 1937-1944

30.11.2011   Author: Vilém Bulant; Number of views: 13913
Úvod

Věstníkem min.pošt a telegrafů č.52/1937, zpráva č.283/1937 bylo oznámeno uvedení do provozu nového zařízení - autopošty. Jednalo se o poštovní úřad v upraveném automobilu, k zajišťování poštovní, telegrafní a telefonní služby na akcích podle vyžádání pořadatelů a nebo i z moci úřední. Jeho uvedení do provozu bylo určeno na sobotu 16.října 1937 na Výstavišti při 27. Pražském autosalonu. Zde byl představen první vůz autopošty a po jeho úspěšném využívání a osvědčení byl objednán i druhý vůz, který byl dán do užívání v květnu 1938 při Hospodářské výstavě v Praze.
obr
Jako každý poštovní úřad musela být i autopošta vybavena denními razítky, která však byla odlišná od běžných místních a denních razítek. Tato razítka byla většího průměru, mimo místního označení měla i označení AUTOPOŠTA a obsahovala i kresbu vozu autopošty. Datumový můstek měl stavitelné údaje data a času a v dolní úseči byl rozlišovací znak (písmena). Pouze v jednom případě chybělo označení AUTOPOŠTA (Borovany 1938) a v jednom případě byla kresba vozu autopošty nahrazena slovenským dvouramenným křížem (Bratislava 1939).
 
Razítka autopošt lze rozdělit na
  • denní razítka autopošt standardní (základní provedení)
  • denní razítka autopošt příležitostná (doplněná dalším textem - označením akce).
Barva standardních razítek autopošt byla oranžová (výjimečně i barva žlutooranžová), ale vyskytují se i odlišné barvy, jejichž původ je ale zřejmě neoficiální. U razítek příležitostných jsou barvy různé, od standardní oranžové, k modré, červené a pod., zřejmě podle požadavku žadatele.
 
Z hlediska jazykové úpravy jsou razítka s mutací českou, slovenskou, česko-německou a německo-českou.

Přehled razítek autopošt zde uvedený vychází z několikaletého hledání informací, neboť žádný ucelený přehled na oficiálním podkladu nebyl nalezen, s výjimkou období Protektorátu ČaM. Základním a také výchozím materiálem byla práce sběratele a publicisty Jiřího Horáka z Prahy „Autopošty ČSR - Protektorátu ČaM - Slovenska v letech 1937-1944" z roku 1995. Zde byl představen přehled razítek podle tehdy dosažených údajů a byl zpracován ke každému dni zjištěné akce. Jde tedy o přehled pro specializované a tím i náročnější sbírání, které by nemuselo každému sběrateli vyhovovat. Proto jsem pojal tento přehled z hlediska generálního sbírání, který poskytuje základní přehled a který si může každý sběratel podle svého uvážení dále rozšířit. Zájemce o hlubší poznání problematiky autopošt, jako historii, technická data, typologii razítek a pod., odkazuji na uvedenou publikaci Jiřího Horáka.

Protože tento přehled zachycuje údaje známé tak říkajíc k dnešnímu dni, lze předpokládat, že může být dále doplňován, upřesňován a to ve všech směrech. Jak je z přehledu vidět, nejsou známé všechny akce kde byla autopošta nasazena, zcela jistě nejsou známé všechny otisky podle rozlišovacích znaků, možná i varianty barev, časové údaje a pod. Prosím proto sběratele, kteří mají razítka autopošt ve svém sběratelském zájmu o pomoc při aktualizaci přehledu, aby pro příští generace sběratelů byl uchován co nejucelenější.

Děkuji kolegům, kteří mi ochotně pomáhali při zpracování přehledu, zejména panu Jiřímu Horákovi a Janu Švehlovi z Prahy a Dr. Ondrejovi Földesovi z Bratislavy. Zvláštní poděkování patří Jiřímu Horákovi za odbornou pomoc při zpracování přehledu a všeho co s tím souvisí. Vaše připomínky nebo informace k přehledu razítek můžete zaslat na adresu vbulant@upcmail.cz .

 

Obrazová část

obrobr
 obr

Ukázka razítek standardního provedení v české mutaci z prvního vozu autopošty, česko - německé a německo - české mutaci z druhého vozu autopošty. Další obrázek představuje první otisk standardního provedení ze zahájení činnosti autopošty dne 16.10.1937 v 10,00 hod., rozlišení „a".

obr
obrobr
obr

Ukázka příležitostných razítek autopošt s doplňkovým textem. Razítko Borovany je jediným razítkem jen s kresbou vozu, bez označení AUTOPOŠTA.
Uprostřed jediné razítko bez kresby vozu autopošty, nahrazené slovenským dvouramenným křížem.

obr

Ukázka použití razítka autopošty a místního a denního razítka při předvedení autopošty v Užhorodu, kam byla odeslána z Košic, kde byla dočasně umístěna na Výstavě východu ČSR 1938.

obr

Pouze jako informativní ukázka místních a denních razítek autopošty BRÜNN A z roku 1944 jejíž použití mělo svá specifická pravidla a které nepatří svým provedením do dále uvedeného přehledu.

 

Přehled denních razítek autopošt, vozy I. a II. v letech 1937-1944

Autopošta I. razítka s rozlišením a, b, c, d, e, f, g, h
Autopošta II. razítka s rozlišením 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h
Barva: většinou oranžová; odchylná barva uvedena v přehledu
Místo: umístění autopošty ev. místo konání akce

Československo

1937

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : 27. Pražský autosalon 1937
Místo : Výstaviště
Používání : 16. - 24.10.1937
Rozlišení : a, b, c, d, e, f, g, h
Info : Autopoštu odevzdal veřejnosti do používání ministr pošt a telegrafů A.Tučný, za přítomnosti ministra veřejných prací J.Dostálka a dalších vládních činitelů. Výstavu navštívil i prezident dr.E.Beneš.

PARDUBICE - AUTOPOŠTA
Akce : předvedení autopošty
Místo : Wilsonova třída
Používání : 26.10.1937
Rozlišení : b, c, d, e, f, g, h
Info : Dozor MPT : Antonín Keil vrchní ministerský komisař, JUDr. Jaromír Víšo ministerský komisař

BRNO - AUTOPOŠTA
Akce : Oslavy 28.října a předvedení autopošty
Místo : u kostela sv.Jakuba, později před poštou Brno 2
Používání : 28.10.1937
Rozlišení : b, c, d, e, f, g, h
Info : Dozor MPT : Antonín Keil vrchní ministerský komisař, JUDr. Jaromír Víšo ministerský komisař

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA
Akce : Celoštátna výstava poštových známok (24.10.-2.11.1937), předvedení autopošty
Místo : před budovou Zemědělského muzea
Používání : 30.10. - 2.11.1937
Rozlišení : a, b, c, d, e, f, g, h
Info : Dozor MPT : Antonín Keil vrchní ministerský komisař, JUDr. Jaromír Víšo ministerský komisař
Personál : Poláková Heda, Bella Matěj, Hobzík Zdeněk, Pešout Vlastimil

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : nezjištěna
Místo : Letná (sportovní akce ?)
Používání : 16. - 17.11.1937
Rozlišení : e

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Celostátní liga v kopané 1937/1938
Místo : Letná, stadion Slávie
Používání : 21.11.1937
Rozlišení : b, e, f, g
Info : SK Slávia - SK Slezská Ostrava (4:1)

KUTNÁ HORA - AUTOPOŠTA
Akce : I. filatelistická výstava
Místo : před budovou Zemské školy průmyslové
Používání : 4. - 5.12.1937
Rozlišení : c, d, e, f, h
Info : Výstava konána u příležitosti vydání známky 1,60Kč Kutná Hora

1938

JILEMNICE - AUTOPOŠTA
Akce : Lyžařská mistrovství Československa 1938 (30.1.-6.2.1938)
Místo : Hraběnka, Kozinec
Používání : 4. - 6.2.1938
Rozlišení : b, c, d, e

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : XII. mistrovství světa a XXIII. mistrovství Evropy v ledním hokeji
Místo : Štvanice
Používání : 11. - 20.2.1938
Rozlišení : c, d, e, f, g, h

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Matějská pouť
Místo : Vítězné náměstí
Používání : 26. - 27.2. a 6.3.1938
Rozlišení : b, c, d, e, f, g, h

HRADEC KRÁLOVÉ - AUTOPOŠTA
Akce : zastávka a předvedení autopošty
Používání : 10.3.1938 večer
Rozlišení : b, c, d, e

OLOMOUC - AUTOPOŠTA
Akce : Oslavy 20. výročí bitvy u Bachmače
Používání : 11. - 13.3.1938
Rozlišení : b, c, d, e
Info : Na průčelí kasáren byla odhalena pamětní deska od prof. O.Španiela. Oslav se zúčastnili i generálové Syrový, Hodža a Krejčí.

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : 36. jarní Pražský vzorkový veletrh (12.-20.3.1938)
Místo : Výstaviště
Používání : 16. - 20.3.1938
Rozlišení : c, d, e, f, g

ÚSTÍ NAD LABEM - AUSSIG * AUTOPOŠTA - AUTOPOST
Akce : Výstava Masarykova a Benešova životního díla
Místo : Maternovo náměstí, velký sál Městské knihovny
Používání : 2. - 4.4.1938
Rozlišení : b, c, d, e, f, g, h
Info : Výstava byla zahájena 3.4.1938

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Staročeská nuselská fidlovačka
Místo : Nuselské údolí
Používání : 24.4.1938
Rozlišení : c, d, e, f, h
Info : Fidlovačka = slavnost pražských ševců (ševcovská pouť)

ZLÍN - AUTOPOŠTA
Akce : Oslava svátku práce 1. května 1938
Místo : náměstí Práce
Používání : 30.4. - 1.5.1938
Rozlišení : a, c, d, e, f, g, h
Info : Jan Baťa pronesl zdravici přenášenou k zaměstnancům závodním rozhlasem. Na náměstí byla volná zábava.

BRNO - AUTOPOŠTA
Akce : nezjištěna (propagace ?)
Používání : 2.5.1938
Rozlišení : b, c, d, e, f, g

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Velká plochá dráha Československa
Místo : Strahovský stadion
Používání : 15.5.1938
Rozlišení : c, d, e, f, g

ČERVENÝ KOSTELEC - AUTOPOŠTA
Akce : Sjezd legionářské župy královéhradecké (nekonáno)
Místo : před Sokolovnou
Používání : 21. - 22.5.1938
Rozlišení : e, f, g, h
Info : Sjezd se nekonal vzhledem k mezinárodní situaci. V Sokolovně byla pouze schůze 22.5.1938.

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Hospodářská výstava (22. - 29.5.1938)
Místo : Výstaviště
Používání : 22. - 29.5.1938
Rozlišení : 1c, 1d, 1e, 1f
Info : První použití druhého vozu autopošty.

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Předsletové slavnosti žáků národních a středních škol (28. - 29.5.1938)
Místo : Strahov
Používání : 29.5.1938
Rozlišení : a

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Oslavy 60 let Čsl. sociální demokracie (1.-10.6.1938)
Místo : Lidový dům, Hybernská ul.
Používání : 5.6.1938
Rozlišení : 1c, 1d, 1f, 1g
Info : Uskutečněn průvod a manifestace na podporu květnové mobilizace

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : IV. Středoškolské hry při X. všesokolském sletu (9.-12.6.1938)
Místo : Strahov
Používání : 12.6.1938
Rozlišení : 1c, 1d, 1e, 1h

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Den brannosti při X. všesokolském sletu
Místo : Strahov
Používání : 16.6.1938
Rozlišení : 1d, 1f

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Slet sokolského žactva (18.-19.6.1938)
Místo : Strahov
Používání : 18. - 19.6.1938
Rozlišení : 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h
Barva : žlutooranžová - 1b, 1d

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Slet sokolského dorostu (25.-29.6.1938)
Místo : Strahov
Používání : 26. - 29.6.1938
Rozlišení : autopošta I. b, c, d
autopošta II. 1b, 1c, 1d
Barva : žlutooranžová - 1c, 1d

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1938 (26.6.-4.7.1938)
Místo : Národní dům na Vinohradech, Hasičský dům, Dům zemědělské osvěty
Používání : 30.6.1938
Rozlišení : 1b, 1c, 1d

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : X. všesokolský slet - hlavní sletové dny (1. - 6.7.1938)
Místo : Strahov
Používání : 1. - 6.7.1938
Rozlišení : autopošta I. a, b, c, d, g
autopošta II. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
Barva : oranžová nebo žlutooranžová
Odchylka : chybně nastavený měsíc u razítka „b", 3.VIII.38 místo 3.VII.38

LUHAČOVICE - AUTOPOŠTA
Akce : Celostátní manifestační sjezd čs. studentstva (8.-12.7.1938)
Používání : 9. - 10.7.1938
Rozlišení : c, e, f, g

ČESKÉ BUDĚJOVICE - AUTOPOŠTA
Akce : zastávka před cestou na Trocnov, předvedení
Používání : 9.7.1938 večer
Rozlišení : 1a, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g

BOROVANY - VŠENÁRODNÍ POUŤ V TROCNOVĚ
Místo : Trocnov - poutní místo
Používání : 10.7.1938
Rozlišení : 1b, 1c, 1d, 1e
Info : Později pod názvem Trocnovská pouť. Jediné razítko, které nemá označení AUTOPOŠTA, ale jen kresbu vozu autopošty.

PLZEŇ - AUTOPOŠTA
Akce : VI. jubilejní výstava (26.6.-11.9.1938)
Místo : Výstaviště
Používání : 16. - 18.7.1938
Rozlišení : 1d, 1e, 1g

KOŠICE - AUTOPOŠTA
Akce : Výstava východu ČSR (16.7.-31.8.1938)
Používání : 16. - 26.7.1938
Místo : nové výstaviště
25.7.1938 odjezd do Užhorodu na předvedení
Rozlišení : a, b, c, d, e, f, g, h
v Užhorodu použita místní a denní razítka s rozlišením p, s, u v oranžové barvě; s písmenem „p" jde o starý typ se zkratkou ČSP
Info : otisky autopošty s domicilem Košice použité v Užhorodu jsou bez data a času s rozlišením d, e, h

NÁCHOD - AUTOPOŠTA
Akce : Výstava 38 Náchod (19.6.-15.8.1938)
Místo : Výstaviště
Používání : 30. - 31.7.1938
Rozlišení : 1d, 1e
Info : Záštitu nad výstavou převzal prezident dr. E.Beneš

ŽILINA - AUTOPOŠTA
Akce : III. krajinský slet slovenského Orla (13.-16.8.1938)
Místo : Orelský stadion
Používání : 13. - 15.8.1938
Rozlišení : a, b, c, d, e, f, g, h

LIBEREC - REICHENBERG * AUTOPOŠTA - AUTOPOST
Akce : Liberecký veletrh (14.-21.8.1938)
Místo : Výstaviště
Používání : 13. - 21.8.1938
Rozlišení : 1c, 1d, 1e

TRENČIANSKÉ TEPLICE - AUTOPOŠTA
Akce : II. Evropský festival komornej hudby (17.-28.8.1938)
Místo : Lázeňská dvorana s koncertním sálem
Používání : 17. - 21.8.1938
Rozlišení : a, c, d, e, f, g
Info : Festival nyní pod názvem Hudobné leto

HRONOV - AUTOPOŠTA
Akce : Divadelní festival VIII. Jiráskův Hronov
Místo : u Jiráskova divadla
Používání : 28.8.1938
Rozlišení : 1d, 1e

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA
Akce : 18. Medzinárodný dunajský veľtrh
Místo : areál přístaviště
Používání : 28.8.1938
Rozlišení : a, b, d, f

BRNO - AUTOPOŠTA
Akce : Manifestační sjezd čs. dobrovolců let 1918-19 a jubilejní oslavy Pluku svobody III.
Používání : 3. - 4.9.1938
Rozlišení : b, c, e, f, g, h

KOLÍN - AUTOPOŠTA
Akce : Odhalení pomníku dr. Karla Kramáře
Místo : ulice Na louži
Používání : 4.9.1938
Rozlišení : 1d, 1e, 1f

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : 37. podzimní Pražský vzorkový veletrh (4.-11.9.1938)
Místo : Výstaviště
Používání : 4. - 10.9.1938
Rozlišení : 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g

TRNAVA - AUTOPOŠTA
Akce : Oslavy 700 let povýšenia Trnavy na mesto
Používání : 10. - 11.9.1938
Rozlišení : a, c, d, f, g, h
Odchylka : u razítka s rozlišením „c" dvojí nastavení časového údaje
1) 10.IX.38-12
2) 10.IX.38▌12

STARÁ BOLESLAV - AUTOPOŠTA
Akce : Oslavy 300letého jubilea přenesení Paladia země české z Prahy do Staré Boleslavi 1638-1938
Místo : u chrámu Nanebevzetí Panny Marie
Používání : 11.9.1938
Rozlišení : 1c, 1e, 1g

Česko-Slovensko

1939

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA
Akce : Otvorenie snemu slovenskej krajiny
Místo : aula Komenského univerzity (v době SŠ Slovenská univerzita)
Používání : 18.1.1939
Rozlišení : a, b, c, d, h

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA * OTVORENIE SNEMU SLOVENSKEJ KRAJINY
Místo : aula Komenského univerzity
Používání : 18.1.1939
Rozlišení : a, b, c (červená barva)
a, b, c (oranžová barva)
b (černá barva)
Info : Jediné razítko, kde kresba vozu autopošty byla nahrazena slovenským dvouramenným křížem na vrcholcích.

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : 38. jarní Pražský vzorkový veletrh (12.-19.3.1939)
Místo : Výstaviště
Používání : 12. - 14.3.1939 (8,00 - 18,30 hod.)
Rozlišení : 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h

Protektorát Čechy a Morava

1939

Používání : 15. - 19.3.1939
Rozlišení : 1c, 1d, 1e
1a (použito na výkaze o činnosti autopošty)
Info : Po skončení veletrhu odjel vůz autopošty k firmě Karosa k provedení menších oprav.

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : Hospodářská výstava (13.-21.5.1939)
Místo : Výstaviště
Používání : 13. - 21.5.1939 (7,45 - 19,15 hod.)
Rozlišení : 1b, 1c, 1d, 1e, 1g
Info : Po skončení výstavy odjel vůz autopošty k firmě Technowat k provedení opravy rozhlasového zařízení.

PLZEŇ - AUTOPOŠTA
Akce : Plzeňské vzorkové a výstavní trhy
Místo : Výstaviště
Používání : 3 - 4.6.1939 (dne 3.6. od 13,00 do 19,00 hod., dne 4.6. od 8,00 do 19,00 hod.)
Rozlišení : 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h

PRAHA - AUTOPOŠTA
Akce : 39. podzimní Pražský vzorkový veletrh (24.9.-1.10.1939)
Místo : Výstaviště
Používání : 24.9. - 1.10.1939 (8,00 - 18,00 hod.)
Rozlišení : 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g
1a (použito na výkaze o činnosti autopošty)

PLZEŇ - AUTOPOŠTA
Akce : Podzimní Plzeňské vzorkové a výstavní trhy
Místo : před hlavním vchodem na výstaviště
Používání : 7. - 8.10.1939 (dne 7.10. od 13,30 do 18,00 hod.; dne 8.10. od 8,00 do 18,00 hod.)
Rozlišení : 1c, 1e, 1f, 1g
1a (použito na výkaze o činnosti autopošty)
Info : Opoždění provozu autopošty 7.10. bylo způsobeno třemi poruchami motoru při cestě do Plzně - odstraněny posádkou.

1940

PRAG - PRAHA * FAHRBARES POSTAMT - AUTOPOŠTA
Akce : 40. jarní Pražský vzorkový veletrh, Výstava poštovních cennin ČMP (31.3.-7.4.1940)
Místo : Výstaviště
Používání : 31.3. - 7.4.1940 (8,00 - 19,00 hod.)
Rozlišení : 1b, 1c, 1d, 1e, 1g
1a (použito na výkaze o činnosti autopošty)

PRAG - PRAHA * FAHRBARES POSTAMT - AUTOPOŠTA
Akce : Hospodářská výstava (18.-26.5.1940)
Místo : Výstaviště
Používání : 18. - 26.5.1940 (8,00 - 19,00 hod.)
Rozlišení : 1b, 1c, 1d
1a (použito na výkaze o činnosti autopošty v černé barvě)

PRAG - PRAHA * FAHRBARES POSTAMT - AUTOPOŠTA
Akce : XXVII. Primátorské osmiveslice
Místo : nábřeží mezi Palackého a železničním mostem
Používání : 9.6.1940 dopoledne (8,00 - 12,30 hod.)
Rozlišení : 1d
1a (použito na výkaze o činnosti autopošty v černé barvě)
Info : Rozhlasové zařízení autopošty bylo využito při hlášení průběhu závodů. Hlavní závod vyhrál Český veslařský klub Brno.

PARDUBITZ - PARDUBICE * FAHRBARES POSTAMT - AUTOPOŠTA
Akce : Výstava Hospodářský rozvoj města Pardubic u příležitosti 600 let trvání města Pardubic (29.6.-10.7.1940)
Místo : Výstaviště
Používání : 5. - 7.7.1940 (dne 5.7. od 13,00 do 19,00 hod.; dne 6. a 7.7. od 8,00 do 19,00 hod.)
Rozlišení : 1a, 1b, lc, 1d, 1e, 1f
Info : Posádka : řidič J.Švehla, radiomechanik A.Krupička, poštovní tajemník J.Čančík jako vedoucí poštovní služby.

PRAG - PRAHA * FAHRBARES POSTAMT - AUTOPOŠTA
Akce : 41. podzimní Pražský vzorkový veletrh (8.-15.9.1940)
Místo : Výstaviště
Používání : 8. - 15.9.1940 (8,00 - 19,00 hod.)
Rozlišení : 1b, 1c, 1d
Odchylka : razítko s rozlišením „1d" je v odchylném provedení než dříve používané razítko

1941

PRAG - PRAHA * FAHRBARES POSTAMT - AUTOPOŠTA
Akce : 43. podzimní Pražský vzorkový veletrh (7.-14.9.1941), Výstava Pošta v dopravě a technice (7.-20.9.1941)
Místo : Staré a Nové výstaviště (před pavilonem U3)
Používání : 7. - 14.9.1941 (Staré výstaviště - veletrh)
15. - 17.9.1941 (Nové výstaviště - výstava)
Rozlišení : 1a, 1b, 1c, 1e
Info : Původně byla autopošta 7.9. od 7,00 hod. umístěna před pavilonem U3 kde byla výstava, ale byla v 8,30 hod. odvolána a přemístěna na Staré výstaviště k veletrhům.

Slovensko

1939

BREZOVÁ POD BRADLOM - AUTOPOŠTA
Akce : Štefánikove oslavy
Národná púť na Bradlo (7.5.1938)
Používání : 4. - 7.5.1939
Rozlišení : a, c, d, e, f, g
Pořadatel : Matica slovenská

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA
Akce : nezjištěna, patrně pouze zkušební otisky (vůz byl na Bradle)
Používání : 7.5.1939
Rozlišení : c

BREZOVÁ POD BRADLOM - AUTOPOŠTA
Akce : Púť evanjelictva na Bradlo (20. výročí smrti M.R.Štefánika)
Používání : 20.-21.5.1939,
Rozlišení : a, d, e, f
Pořadatel : Sväz evanjelickej mládeže v Bratislavě
Odchylka : chybné nastavení 28.V.39 s rozlišením „f"

STARÉ HORY - AUTOPOŠTA
Akce : Národná púť
Používání : 28. - 30.5.1939
Rozlišení : a, d, e, f, g
Odchylka : chybné nastavení razítka s rozlišením „e" , 28.IV.39 místo 28.V.39 (vyskytuje se na pamětních listech)

RIŠŇOVCE - AUTOPOŠTA
Akce : Odhalenie slovenského pamätníka (4.6.1939)
Místo : park u kostela Nejsvětější trojice
Používání : 4.6., 12. a 14.6.1939
Rozlišení : a, d, e, f, g
Info : Nástup Hlinkových gard s gardistickou vlajkou. Projev pronesli šéf úřadu propagandy A.Mach a náčelník štábu HG K.Murgaš.

ŽILINA - AUTOPOŠTA
Akce : neověřena (odhalení sochy Antona Bernoláka ?)
Používání : 24.6.1939
Rozlišení : f

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - AUTOPOŠTA
Akce : neověřena (Jakubovské hody ?)
Používání : 25.6.1939
Rozlišení : e, f

TRENČIANSKÉ TEPLICE - AUTOPOŠTA
Akce : nezjištěna (Hudební festival ?)
Používání : 27. - 28.6.1939
Rozlišení : c, d, e

ILAVA - AUTOPOŠTA
Akce : Odhalenie pomníka Andreja Hlinku
Místo : před kostelem Všetkých svätých (kostel Řádu trinitářů)
Používání : 29.6.1939
Rozlišení : d, e, f

LEVOČA - AUTOPOŠTA
Akce : Tradičná Levočská púť (Mariánská púť)
Místo : Mariánská hora
Používání : 1. - 2.7.1939
Rozlišení : a, c, d, e, f
Info : svátek Navštívení Panny Marie 2.7.

BANSKÁ BYSTRICA - AUTOPOŠTA
Akce : I. sjazd slovenského katolického študentstva
Používání : 4. - 7.7.1939
Rozlišení : c, d, f

BANSKÁ BYSTRICA - AUTOPOŠTA
Akce : XVIII. generálny sjazd evanjelickej mládeže
Používání : 8. - 9.7.1939
Rozlišení : d, f

TOPOĽČIANKY - AUTOPOŠTA
Akce : 253. škapuliarská púť
Místo : poutní místo zahrnující Kalvárii, kostel, zámecké nádvoří
Používání : 15. - 16.7.1939
Rozlišení : a, b (oranžová barva)
c (červená barva)

TRENČÍN - AUTOPOŠTA
Akce : nezjištěna
Používání : 2.8.1939
Rozlišení : a

POPRAD - AUTOPOŠTA
Akce : nezjištěna
Používání : 5.8.1939
Rozlišení : g

TATRANSKÁ LOMNICA - AUTOPOŠTA
Akce : Národopisné slávnosti v Tatrách
Používání : 6.8.1939
Rozlišení : b, c, d, e (oranžová barva)
a (červená barva)

TRNAVA - AUTOPOŠTA
Akce : Dožinkové slávnosti
Používání : 13.8.1939
Rozlišení : b, d, e, g (oranžová barva)
c (červená barva)
Info : Dožínkových slavností se zúčastnil i předseda vlády dr.Tiso.

TRENČÍN - AUTOPOŠTA
Akce : I. plavecké majstrovstvá Slovenska
Místo : Městská plovárna
Používání : 19. - 20.8.1939
Rozlišení : c, d, f, g

TRENČÍN - AUTOPOŠTA * I. PLAVECKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
Používání : 19. - 20.8.1939
Rozlišení : a, c (červená barva)
e (modrá barva)

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA * MEDZIŠTÁTNY FUTBALOVÝ ZÁPAS SLOVENSKO-NEMECKO
Místo : bývalé cvičiště Sokola Bratislava
Používání : 27.8.1939
Rozlišení : b, c, f, g, h (oranžová barva)
a (červená barva)
Info : Slovensko - Německo 2:0

TRENČÍN - AUTOPOŠTA
Akce : VIII. sjazd Hlinkovej slovenskej ľudovej strany
Používání : 30.9. - 4.10.1939
Rozlišení : b, d, e
Info : Přijat Trenčianský manifest o vedoucí úloze HSĽS na Slovensku.

TRENČÍN - AUTOPOŠTA * VIII. SJAZD HLINKOVEJ SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ STRANY
Používání : 30.9. - 4.10.1939
Rozlišení : a, b, c, g (modrá barva)
c, g (fialová barva)

ŽILINA - AUTOPOŠTA
Akce : Oslavy prvého výročia vyhlásenia autonómie
Místo : Katolický dům
Používání : 6.10.1939
Rozlišení : d, e, f, g

ŽILINA - AUTOPOŠTA * 6.X.1938 - 6.X.1939
Akce : Oslavy prvého výročia vyhlásenia autonómie
Používání : 6. - 8.10.1939
Rozlišení : a, b (červená barva)

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA * VOĽBA PRVÉHO PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Místo : aula univerzity Komenského (později Slovenská univerzita)
Používání : 26.10.1939
Rozlišení : b, c, d, e, f, g (oranžová barva)
c, e (červená barva)

RUŽOMBEROK - AUTOPOŠTA * PRENESENIE POZOSTATKOV ANDREJA HLINKU
Místo : Mauzoleum A.Hlinky
Používání : 30 - 31.10.1939
Rozlišení : a, b, d, e, f, g (černá barva)
e (tm.modrá barva)
Výr. vada : razítko s rozlišením „b" má obrácené N ve slově HLIИKU

1940

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA * PRVÉ VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
Používání : 14.3.1940
Rozlišení : a, b, c, d, e
Barvy : červená : a, c

BREZOVÁ POD BRADLOM - AUTOPOŠTA
Akce : Vzpomienkové slávnosti k výročiu úmrtia M.R.Štefánika
Používání : 5.5.1940
Rozlišení : c, d, g

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA * DNI HLINKOVEJ MLÁDEŽE
Používání : 7. - 11.6.1940
Rozlišení : a, b, c, f

PREŠOV - AUTOPOŠTA
Akce : Sjazd Ústredia slovenského katolického študetstva
Používání : 29. - 30.6.1940
Rozlišení : b, c, d, e
Info : Ústředí bylo založeno 13.8.1921 v Žilině za účasti A.Hlinky.

LEVOČA - AUTOPOŠTA
Akce : Tradičná Levočská púť (Mariánská púť)
Místo : Mariánská hora
Používání : 1. - 2.7.1940
Rozlišení : a, c, d, e, f
Info : Procesí i pouť ke svátku Navštívení Panny Marie 2.7. se konají od roku 1671.

LIPTOVSKÝ SVÄTÝ MIKULÁŠ - AUTOPOŠTA
Akce : XIX. sjazd slovenskej evanjelickej mládeže augsburského vyznánia (4.-8.7.1940)
Používání : 5. - 6.7.1940
Rozlišení : b, d, f, g

ŽILINA - AUTOPOŠTA
Akce : Sjazd Sväzu slovenských železničiarov
Používání : 6. - 7.7.1940
Rozlišení : b, d, e, f, g
Info : Oslavy 20. výročí trvání svazu. Sídlo svazu v Katolickém domě v Žilině. Hlavní projev na sjezdu přednesl prezident dr.Tiso.

TRENČÍN - AUTOPOŠTA
Akce : II. plavecké majstrovstvá Slovenska
Místo : Městská plovárna
Používání : 3. - 4.8.1940
Rozlišení : c, d, e

ŠTRBSKÉ PLESO - AUTOPOŠTA
Akce : Tatranské slávnosti, Vysvätení kaplnky a otvorení Symbolického cintorína (11.8.)
Používání : 10. - 11.8.1940
Rozlišení : b, c, f
Info : Vysvěcení vykonal prezident dr.Tiso jako stále aktivní kněz.

TRENČIANSKÉ TEPLICE - AUTOPOŠTA
Akce : nezjištěna (tradiční festival komorní hudby ?)
Používání : 13. - 15.8.1940
Rozlišení : c, d, e, f

DLHÉ POLE - AUTOPOŠTA * I. VÝSTAVA DROTÁRSTVA A JEHO NÁRODOPISU 1940
Místo : areál nové školy
Používání : 17. - 18.8.1940
Rozlišení : a, e, f
Info : Organizátorem výstavy byl učitel K.Guleja. Při zahájení slavnostní řeč pronesl spisovatel a poslanec Tido Gašpar. Výstavu navštívil 18.8. i prezident dr.Tiso.

TRENČÍN - AUTOPOŠTA
Akce : nezjištěna
Používání : 19.8.1940
Rozlišení : d

NITRA - AUTOPOŠTA
Akce : Dožinkové slávnosti
Používání : 24. - 25.8.1940
Rozlišení : a, c, d, e, g

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA * DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI HSĹS
Používání : 31.8. - 1.9.1940
Rozlišení : c, d, f

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA
Akce : 20. Medzinárodný dunajský veľtrh (1.-8.9.1940)
Místo : výstaviště u přístavu
Používání : 1. - 8.9.1940
Rozlišení : b, e, f, g

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA * I. SLOVENSKÉ ŠPORTOVÉ HRY
Používání : 15.9.1940
Rozlišení : a, c, d, f
Info : Při fotbalovém zápase zvítězilo Německo nad Slovenskem 1:0.

RUŽOMBEROK - AUTOPOŠTA * I. TELOVÝCHOVNÉ VYSTÚPENIE HG
Používání : 28. - 30.9.1940
Rozlišení : c, d, e, f

PIEŠŤANY - AUTOPOŠTA
Akce : Celoštátne jazdecké závody
Používání : 6.10.1940
Rozlišení : a, e, f
Info : 2. výročí vyhlášení autonomie.

1941

BREZOVÁ POD BRADLOM - AUTOPOŠTA
Akce : Deň slovenského národného letectva
Výročie úmrtia M.R.Štefánika
Používání : 4. - 5.5.1941
Rozlišení : c, d, f

MARIANKA - AUTOPOŠTA * NÁRODNÁ PÚŤ K POMNÍKU ZÁVODSKÉMU
Místo : Mariino údolí
Používání : 8.6.1941
Rozlišení : c, d, g
Info : Jozef Závodský (1870-1940) byl římskokatolický farář, který v Mariance nechal postavit Lurdskou jeskyni, místo pobožnosti, proseb a poděkování.

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA
Akce : 21. Medzinárodný dunajský veľtrh (31.8.-7.9.1941)
Místo : nové výstaviště pod Hradním kopcem
Používání : 31.8. - 7.9.1941
Rozlišení : b, e, f, g
Info : Veletrh navštívil i prezident dr. Tiso doprovázený starostou Bratislavy B.Kováčem a také říšský ministr propagandy dr.J.Goebels.

1942

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA
Akce : 22. Medzinárodný dunajský veľtrh (6-13.9.1942)
Místo : nové výstaviště pod Hradním kopcem
Používání : 6 - 13.9.1942
Rozlišení : a, b, d, e

1943

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA * II. CELOŠTÁTNY NÁSTUP HLINKOVEJ MLÁDEŽE 19.-20.VI.1943
Používání : 19. - 20.6.1943
Rozlišení : a, e (modrá barva)
c (černomodrá barva)

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA * BOX SLOVENSKO - ŠPANIELSKO
Používání : 3.7.1943
Rozlišení : b, c

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA
Akce : Slávnost zahraničných Slovákov
Místo : škola na Kolibě
Používání : 5.7.1943
Rozlišení : d, e
Info : Slavnost zahraničních Slováků se konala vždy 5.7. na svátek sv.Cyrila a Metoděje.

NITRA - AUTOPOŠTA * SLÁVNOSTI CYRILOMETODEJSKÉ A PRIBINOVSKÉ
Používání : 14. - 15.8.1943
Rozlišení : c, f
Info : Součástí oslav je i tradiční Cyrilometodějská pouť.

PREŠOV - AUTOPOŠTA
Akce : Otvorenie železnice Prešov - Strážske (5.9.1943)
Místo : Prešov a Strážské
Používání : 4. - 5.9.1943
Rozlišení : a, b, c, d, e
Info : Z Prešova do Strážského byl v 10,30 hod. vypraven slavnostní vlak č.7056 s prezidentem dr.Tisem, členy vlády a pozvanými hosty. Odpoledne ve 14,00 hod. byl vypraven vlak č.7055 opačným směrem.

1944

BRATISLAVA - AUTOPOŠTA
Akce : 25ročné jubileum Š.K. Bratislava
Používání : 30.4. - 1.5.1944
Rozlišení : c, d, e, f
Odchylka : u razítka s rozlišením „d" je převrácená 1 u hodinového údaje v obou dnech.

Prameny:

  1. Jiří Horák : Autopošty ČSR - Protektorátu ČaM - Slovenska v letech 1937- 1944, vydáno vlastním nákladem v roce 1995
  2. Materiály Národního archivu Praha, fond MPT 429
  3. Internetové údaje místních veřejných orgánů, církevních institucí, sportovních jednot, regionálních badatelů a pod.
  4. vlastní sbírka

Author: Vilém Bulant (30.11.2011)